Statistieken

Introductie
Op deze pagina treft u een status overzicht van alle proposities die via het DuurzaamInvesteren platform een financiering hebben afgesloten. Deze informatie was per propositie reeds beschikbaar op de de betreffende propositiepagina. Die pagina's blijven uiteraard beschikbaar, daar is nu onderstaand totaaloverzicht aan toegevoegd.

Het overzicht zal maandelijks worden bijgewerkt met de informatie die DuurzaamInvesteren ontvangt van de betreffende uitgevende instellingen. Onder de tabel vindt u de legenda met additionele informatie over de tabel.

DuurzaamInvesteren hecht veel waarde aan een transparante informatievoorziening. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons mailen op support@duurzaaminvesteren.nl

 

Disclaimer

  • Onderstaande tabel toont de status van individuele proposities op basis van de informatie die DuurzaamInvesteren heeft ontvangen van de aanbieder (uitgevende instelling).
  • Er is geen enkele samenhang tussen de proposities. DuurzaamInvesteren doet geen commerciele selectie van aanbiedingen op het platform, geeft geen oordeel, risicoweging of andere kwalificatie mee. Er is geen sprake van een "DuurzaamInvesteren portefeuille".
  • Alle aanbieders van proposities staan te allen tijde zelfstandig in voor de verplichtingen jegens investeerders. Aan het feit dat een propositie op DuurzaamInvesteren getoond wordt kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Totaaltelling onderstaande tabel:

Totaal volume gefinancierd via DuurzaamInvesteren: €32.308.000 Totaal volume geheel afgeloste proposities: €6.662.000 Totaal volume van betalingsachterstand en afboekingen: €0,00
Aantal gefinancierde proposities: 55 Aantal geheel afgeloste proposities: 8 Aantal proposities met betalingachterstand of afboekingen: 0  

 

Overzicht proposities Contact Ingangsdatum Voldoet aan verplichtingen Betalings-achterstand Netto rendement Bijzonderheden
Greening Lease - 3e Tranche Mail 15-05-2018 Ja Nee 4,5% Geen
Biomassa Project Maasbree Mail 04-05-2018 Ja Nee 5,4% Geen
MisterGreen Lease II - Ronde 5 Mail 03-05-2018 Ja Nee 5,6% Geen
Enie.nl Mail 04-04-2018 Ja Nee 5,2% Geen
Zonnepark Amer Mail 03-04-2018 Ja Nee 5,0% Geen
HalloStroom - SPV7 Mail 27-03-2018 Ja Nee 5,1% Geen
MisterGreen Lease II - Ronde 4 Mail 22-03-2018 Ja Nee 5,1% Geen
HalloStroom - SPV6 Mail 05-02-2018 Ja Nee 4,6% Geen
De Groene Reus Mail 23-03-2018 Ja Nee 4,9% Geen
Zelfstroom - SPV12 Mail 26-02-2018 Ja Nee 5,0% Geen
PARKnCHARGE Mail 22-01-2018 Ja Nee 4,8% Geen
MisterGreen Lease II - Ronde 3 Mail 23-12-2017 Ja Nee 5,1% Geen
MisterGreen Lease II - Ronde 2 Mail 01-12-2017 Ja Nee 5,1% Geen
Zonnepark Hee Mail 01-01-2018 Ja Nee 3,9% Geen
WP Nieuwe Niedorp Mail 01-12-2017 Ja Nee 4,5% Geen
HalloStroom - SPV5 Mail 14-11-2017 Ja Nee 5,1% Geen
Qurrent Buurtmolen Herbaijum Mail 16-02-2018 Ja Nee 4,0% Geen
Greening Lease - 2e Tranche Mail 12-10-2017 Ja Nee 4,6% Geen
HalloStroom - SPV4 Mail 05-10-2017 Ja Nee 5,1% Geen
HalloStroom - SPV3 Mail 21-08-2017 Ja Nee 5,1% Geen
MisterGreen Lease II - Ronde 1 Mail 27-07-2017 Ja Nee 5,1% Geen
Volgroen Financiering - Tranche 3 Mail 18-07-2017 Ja Nee 4,2% Geen
INNAX - SPV2 Mail 20-06-2017 Ja Nee 4,1% Geen
HalloStroom - SPV2 Mail 15-06-2017 Ja Nee 4,9% Geen
Greening Lease Mail 15-06-2017 Ja Nee 4,7% Geen
HalloStroom - SPV1 Mail 10-05-2017 Ja Nee 4,9% Geen
Volgroen Financiering - Tranche 2 Mail 24-04-2017 Ja Nee 4,3% Geen
INNAX - SPV1 Mail 20-03-2017 Ja Nee 4,1% Geen
Solease Mail 10-03-2017 Ja Nee 4,6% Geen
Volgroen Financiering - Tranche 1 Mail 07-02-2017 Ja Nee 4,2% Geen
Lagerwey Real Estate Mail 29-12-2016 Ja Nee 5,3% Geen
Zelfstroom - SPV7 Mail 16-12-2016 Afgelost Nee 4,1% Geen
INDI Solar Portefeuille Mail 01-12-2016 Afgelost Nee 4,3% Geen
ISP3 Mail 17-11-2016 Ja Nee 4,8% Geen
Portfolio MisterGreen Holding Mail 01-11-2016 Ja Nee 4,6% Geen
RTE Finance Mail 26-10-2016 Ja Nee 4,8% Geen
MKB Energiefinanciering Mail 13-10-2016 Ja Nee 4,1% Geen
Tocardo Getijdenstroomcentrale Mail 13-10-2016 Ja Nee 5,3% Belangrijke update op de detailpagina
WKO Project de Burg Mail 15-11-2016 Afgelost Nee 5,3% Geen
Zelfstroom - SPV6 Mail 13-07-2016 Agfelost Nee 5,4% Geen
Dommelstroom  Mail 22-03-2016 Ja Nee 4-8% Geen
Zelfstroom - SPV5 Mail 11-04-2016 Afgelost Nee 6,5% Geen
WP Netterden - 3e Tranche Mail 24-03-2016 Ja Nee 4,0% Geen
Zelfstroom - SPV4 Mail 11-04-2016 Afgelost Nee 3,6% Geen
Rooftop Energy  Mail 26-10-2016 Ja Nee 6,0% Geen
Zelfstroom - SPV3 Mail 24-12-2015 Afgelost Nee 3,7% Geen
WP Netterden (omwonenden) Mail 15-11-2015 Ja Nee 5,5% Geen
Windpark Netterden Mail 15-10-2015 Ja Nee 4,0% Geen
Zelfstroom - SPV2 Mail 10-05-2015 Afgelost Nee 3,7% Geen
Yellow Step Solar Mail 01-04-2015 Ja Nee 4,1% Geen
WP Rembrandt Mail 03-03-2015 Ja Nee 5,3% Geen
Borgloon Mail 01-02-2015 Ja Nee 5,3% Geen
WP Buren Mail 11-11-2014 Ja Nee 5,3% Geen
WP Duiven Mail 20-08-2014 Ja Nee 5,3% Geen
WP Vlaardingen Mail 19-08-2014 Ja Nee 5,3% Geen

 

Deze tabel wordt maandelijke geupdate. De laatste update was op 18 mei 2018.

 

Definities
In het overzicht vindt u een aantal definities. Deze zijn ter verduidelijking opgenomen in de onderstaande tabel. Mogelijk staan in de onderstaande tabel definities die niet gebruikt worden in het overzicht. 

Netto rendement Het verwachte, jaarlijkse rendement, minus de afgeboekte posten, minus de kosten van het platform.
Status project Projecten kunnen in het overzicht de statussen toegewezen krijgen welke hieronder zijn genoemd.
Voldoet aan verplichting Ja, nee, of afgelost.
Ja Uitgevende instelling voldoet aan haar verplichtingen onder de financiering, een eventuele betalingsachterstand van minder dan 45 dagen wordt niet vermeld in de kolom "betalingsachterstand".
Nee Uitgevende instelling voldoet niet aan haar verplichtingen onder de financiering.
Afgelost De financiering is afgelost. Er volgen niet meer betalingen.
Betalingsachterstand Alleen betalingsachterstanden van meer dan 45 dagen zijn in de tabel opgenomen.
Minder dan 75 dagen De uitgevende instelling heeft een betalingsachterstand van minder dan 75 dagen.
Minder dan 90 dagen De uitgevende instelling heeft een betalingsachterstand van minder dan 90 dagen.
Bijzonderheden Hier worden eventuele bijzonderheden met betrekking tot het project gemeld zoals bijvoorbeeld een bijgelopen betalingsachterstand of een belangrijke update op de projectdetailpagina.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.