SemperVere Productie 1 B.V.
SemperVere Productie 1 B.V.

SemperVere Productie 1 B.V.

Groeifinanciering

SemperVere Productie 1 B.V. biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 4,5 jaar ter financiering van realisatie en exploitatie van een Circulair Indoor Kas. 

Totaal geïnvesteerd

€2.030.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.250.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.030.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
54 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
woensdag 19 april 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 1 mei 2023 om 13:56
SemperVere Productie 1 B.V.
SemperVere Productie 1 B.V.

SemperVere Productie 1 B.V., beoogt €2.030.000 op te halen ter ontwikkeling en realisatie van een Circulaire Indoor Kas.


Adres

Brouwerij 76
7553 RB Hengelo

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De AGF-toeleveringsketen komt steeds meer onder druk te staan; enorme prijsstijgingen (10-15%), tekorten en leveringstekorten, ecologische voetafdruk, discrepanties kwaliteit en voedselveiligheid. Tegelijkertijd neemt de vraag naar ‘vers en gezond’ steeds verder toe.

SemperVere Productie 1 B.V. heeft daarom  de ‘Circulaire Indoor Farm’ ontwikkeld. Een volledig gesloten kas vol kennis en innovatie, die het mogelijk maakt om jaarrond en tegen stabiele, concurrerende kostprijsniveaus de meest hoogwaardige en consistente kwaliteit te produceren. Energieneutraal en volledig zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, fossiele brandstoffen en uitstoot van CO2. De restwarmte die hierbij vrijkomt, kan ook nog eens ingezet worden om de warmtevraag van derden te verduurzamen.

Over de aanbieder

SemperVere Productie 1 B.V.  is een ‘exploitatie entiteit’ binnen de Semper Vere groep die speciaal is opgezet ter realisatie en exploitatie van een ‘Circulaire Kas’ voor duurzame teelt van diverse groenten. Dit om haar missie van een wereldwijde beschikbaarheid van duurzame, gezonde, betaalbare en verse fruit en/ of groenten te realiseren. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

SemperVere Productie 1 B.V. beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal €2.030.000 op te halen, ter financiering van de realisatie en exploitatie van de Circulair Indoor Kas. De obligatielening biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 4,5 jaar. De obligatielening wordt per kwartaal afgelost. Waarbij er een ‘grace’ periode van één jaar is aangehouden voor de oplevering en proefdraaien van het systeem. De obligatielening wordt vervolgens lineair met 15% per jaar afgelost gevolgd door een aflossing aan het eind van de looptijd van 47,5%. De obligatielening is gelijk in rang aan toekomstig uit te geven senior obligatieleningen. Bij uitbreiding van de portefeuille Circulaire Indoor Kassen worden de zekerheden pro rato gedeeld naar grote van de openstaande hoofdsommen van de (obligatie)leningen.

Uitgevende instelling:

SemperVere Productie 1 B.V.

Obligatielening:

Minimaal €1.250.000 en maximaal €2.030.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd:

4,5 jaar

Aflossing:

15,00% lineair afgelost per jaar met 'grace' periode van één jaar gevolgd door een aflossing aan het eind van de looptijd van 47,50%.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders

 • Eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen van de uitgevende instelling;
 • Eerste pandrecht op alle activa van de uitgevende instelling.

Bij het aantrekken van additionele financiering voor de uitbreiding van het teeltoppervlak op locatie Nieuwerkerk aan den Ijssel worden de zekerheden pro rato gedeeld naar openstaande hoofdsommen.

Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€4,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €254,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €322,94 per obligatie ontvangen op een investering van €254,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,62%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

SemperVere Productie 1 B.V. heeft als missie om een wereldwijde beschikbaarheid van duurzame, gezonde, betaalbare en verse fruit en of groenten te realiseren. De uitgevende instelling voorziet met de Circulaire Indoor Farm in een jaarronde lokale, energie neutrale teelt van groenten en fruit, volledig zonder het gebruik van fossiele brandstoffen, pesticiden en uitstoot van CO2. Met de Circulaire Indoor Farm realiseert SemperVere ten opzichte van moderne Nederlandse hightech kassen:

 • Een jaarlijkse besparing per hectare:
  • >100 ton CO2
  • >300.000 m3 gas
  • >80.000 liter water
 • Vergeleken met de oudere- (>7jaar) of plastic kassen of open veld kunnen bovenstaande waarden zelfs minimaal worden verdubbeld.
Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de installatie van de Circulaire Indoor Kas;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.030.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2023 SemperVere Productie 1 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening