United Batteries B.V.
United Batteries B.V.

United Batteries B.V.

Portefeuille sociale batterijen

United Batteries B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in twee 'Social Battery Projects'. Deze dragen bij aan de versnelling van de verduurzamingsslag bij sociale woningcorporaties. Door middel van het terugbetalen van een deel van de energiekosten gaat United Batteries energie-armoede tegen. De uit te geven senior obligatielening biedt een rente van 8,50% met een looptijd van 5 jaar. De inkomsten vloeien voort uit het 7-jarig afnamecontract met Greenchoice.

Totaal geïnvesteerd

€2.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,50%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 6 november 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 6 december 2023 om 12:29
United Batteries B.V.
United Batteries B.V.

Financiering van twee energieopslagsystemen afkomstig uit de twee 'Social Battery Projects'


Adres

Kortrijk 10
3261 LX Breukelen

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De uitgevende instelling ontwikkelt en investeert in energieopslagsystemen voor sociale woningbouwcorporaties. Aan de ene kant wordt hiermee energieopslag gerealiseerd met een langjarig afnamecontract bij Greenchoice. Hierdoor wordt het energienet minder zwaar belast. Aan de andere kant zorgt de in- en verkoop van elektriciteit voor lagere energieprijzen voor de bewoners van de woningcorporaties.


Over de aanbieder

United Batteries B.V. is een Nederlands bedrijf dat zich richt op de langdurige verhuur van energieopslagsystemen. Momenteel heeft de uitgevende instelling de energieopslagsystemen in ontwikkeling en realisatie zoals besproken in onderliggend informatiememorandum.

United Batteries B.V. maakt gebruik van een batterijopstelling van de leverancier Elfa Elementenfabriek, een erkende Nederlandse expert met 100 jaar ervaring in accu’s, batterijen en verlichting, goedgekeurd onder Europese regelgeving. Daarnaast maakt United Batteries B.V. gebruik van een zogeheten ‘Carbon-lood batterij’ inclusief glasplaat, waardoor er geen ‘thermal runway’ aanwezig zal zijn. Dit zorgt ervoor dat het goed toepasbaar is in een huisopstelling.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening, maximaal €2.000.000, biedt een rente van 8,50% op jaarbasis met een looptijd van 5 jaar. De obligatielening wordt lineair over de looptijd, met een grace-periode van 1 jaar volledig afgelost.

De obligatielening zal terugbetaald worden vanuit het afnamecontract met Greenchoice tegen een vaste vergoeding per MW per jaar.

Uitgevende instelling:

United Batteries B.V.

Obligatielening: Minimaal €500.000 en maximaal €2.000.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Volledige aflossing gedurende de looptijd, 25% per jaar met een grace van één jaar. 

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste en enig pandrecht op de portefeuille energieopslagsystemen, de daaraan verbonden verhuurcontracten onderhanden werk in de vorm van energieopslagsystemen en onderdelen daarvan in aanbouw of bestelling. Voor een beschrijving van de te vestigen zekerheden, zie het informatiememorandum.
Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,75 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,75 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €324,38 per obligatie ontvangen op een investering van €253,75.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,98%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De energieopslagsystemen hebben een opgeteld vermogen van 6 MW verdeeld over 2.400 huishoudens, waardoor er duurzame energie geleverd wordt aan sociale woningen. Daarbuiten is er een wezenlijk sociaal effect gezien de korting die bewoners kunnen krijgen, om zo energiearmoede (deels) te verhelpen.

Energieopslag verbindt duurzame energieopwekking zoals zonne- en windenergie met duurzame vraag vanuit de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw. Het is daarom een belangrijke schakel in de realisatie van klimaatdoelen, energiezekerheid en energiebetaalbaarheid. De uitgevende instelling voorziet in de brede vraag uit de markt om (lokale) elektriciteitsflexibiliteit te leveren.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder risico van wanbetaling door de klant van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2023 United Batteries B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening