Quatt B.V.
Quatt B.V.

Quatt B.V.

Groeifinanciering

Quatt B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,0% senior obligatielening met een looptijd van twee (2) jaar.

Let op: enkel directe relaties uit het netwerk van Quatt hebben de mogelijkheid gehad om in deze propositie te investeren.

Totaal geïnvesteerd

€1.500.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€750.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
dinsdag 7 maart 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 19 april 2023 om 14:10
Quatt B.V.
Quatt B.V.

Financiering van de groei van de onderneming om de komende jaren de Quatt Hybrid te kunnen installeren.


Adres

Koningin Wilhelminaplein 1
1062 HG Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van een senior obligatielening maximaal € 1.500.000 op te halen om de groei van de onderneming te financieren waarmee Quatt B.V. de komende twee jaar ruim 19.000 warmtepompen wilt installeren. 


Over de aanbieder

Quatt B.V. heeft een eigen hybride warmtepomp ontwikkeld: de Quatt Hybrid. Dit is een All-Electric-Ready warmtepomp, die samenwerkt met de bestaande cv-ketel om het gasverbruik van huishoudens drastisch omlaag te brengen.

Ontwikkeling en installatie van de Quatt Hybrid en bijbehorende software is volledig in handen van Quatt B.V. De productie van de warmtepomp is uitbesteed aan een externe partij.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening heeft een nominale waarde van maximaal € 1.500.000 en biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 2 jaar (8 kwartalen). De minimale inleg per obligatiehouder bedraagt twee obligaties met een nominale waarde van € 5.000 (vijfduizend euro) per stuk. Hierdoor bedraagt de minimale inleg € 10.000 (tienduizend euro) per obligatiehouder.

De verschuldigde rente-en aflossingsbetalingen worden ieder kwartaal achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum. Voor de aflossingen is er een grace periode van drie kwartalen (een periode waarin geen aflossingen worden betaald). Voor een specificatie van de rente- en aflossingsbetalingen wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen) in het informatiememorandum.

Uitgevende instelling:

Quatt B.V.

Obligatielening: Minimaal €750.000 en maximaal €1.500.000
Nominale waarde:

€5.000 per obligatie

Inleg:

Minimaal €10.000 (twee obligaties)

Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd:

2 jaar

Aflossing:

Volledige aflossing op kwartaalbasis over de looptijd van de obligatielening met een grace periode van drie (3) kwartalen (een periode waarin geen aflossingen worden betaald). 

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Alle huidige en toekomstige roerende zaken, waaronder de bedrijfsmiddelen, voorraden en inventaris;
  • Alle huidige en toekomstige vorderingen.
Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt (twee) obligaties voor €10.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €10.000,00 voor de aanschaf van 2 (twee) obligaties.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €11.340,00 per twee obligaties ontvangen op een investering van €10.000,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Quatt is ervan overtuigd dat we onze CO2-uitstoot zo snel mogelijk moeten verminderen. Een hybride warmtepomp is de meest effectieve oplossing als eerste stap. Omdat de Quatt Hybrid is ontwikkeld als een modulair concept, is de overstap naar all-electric op een later moment eenvoudig.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van lagere inkomsten door tegenvallende verkopen
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.500.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2023 Quatt B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening