OTTE B.V.
OTTE B.V.

OTTE B.V.

Zonnepark Dalfsen

OTTE B.V., onderdeel van de Trio-groep, biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% junior obligatielening van maximaal €200.000 met een looptijd van 7 jaar.

De eerste twee weken van de openstelling (van 19 juli 2023 tot 2 augustus) is inschrijving daarom alleen mogelijk voor inwoners van Overijssel.

Totaal geïnvesteerd

€200.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€200.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
84 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
woensdag 19 juli 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 2 augustus 2023 om 10:02
OTTE B.V.
OTTE B.V.

Burgerparticipatie ter stimulering van de energietransitie van Nederland, geconcretiseerd in het zonnepark Dalfsen.


Adres

Wassenaarseweg 20
1e etage
2596CH 's-Gravenhage

Over dit project

OTTE B.V. deelt vol enthousiasme mee dat het met succes de ontwikkeling van een grondgebonden zonnepark in Dalfsen bijna heeft afgerond. Het is met groot genoegen dat we kunnen aankondigen dat het zonnepark begin september 2023 zal worden opgeleverd. Het zonnepark Dalfsen bestaat uit 14.560 modules met een totaal opgesteld vermogen van ca. 8 MWp. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met een langetermijnvisie en een minimale exploitatieperiode van 25 jaar.

Over de aanbieder

OTTE B.V. is vastbesloten om transparantie, integriteit en duurzaamheid te waarborgen bij alle aspecten van dit project. We streven ernaar om de hoogste standaarden na te leven en te zorgen voor een solide financieel rendement voor onze Investeerders, terwijl we tegelijkertijd bijdragen aan de energietransitie en een groenere toekomst voor de komende generaties.

OTTE BV is onderdeel van de Trio-groep. Trio ontwikkelt zonne-energieprojecten op land, daken, kassen, water en parkeerterreinen door heel Nederland. Voor ieder project wordt gekeken naar de beste oplossing specifiek voor de situatie.

Terug naar boven

Wie kan investeren?

De obligatielening wordt aangeboden met als doel het maatschappelijk draagvlak voor de exploitatie van het zonnepark te vergroten. Specifiek wenst de uitgevende instelling omwonenden van het zonnepark te betrekken.

De eerste twee weken van de openstelling (van 19 juli 2023 tot 2 augustus) is inschrijving daarom alleen mogelijk voor inwoners van Overijssel. Zie bijlage 3 van het informatiememorandum voor de desbetreffende postcodegebieden. Op 2 augustus om 10.00 uur wordt de inschrijving opengesteld voor overige geïnteresseerden in Nederland. 


Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

OTTE B.V., beoogt de obligatielening uit te geven om omwonenden en andere particuliere investeerders te laten participeren in het zonnepark. De burgerparticipatie is gemaximeerd op €200.000. Met deze burgerparticipatie blijft het zonnepark ook in de toekomst verzekerd van voldoende maatschappelijk draagvlak.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 7 jaar (84 maanden). De rente- en aflossingsverplichtingen van de obligatielening zullen vanuit de operationele kasstromen van de uitgevende instelling betaald worden.

Uitgevende instelling:

OTTE B.V.

Obligatielening: Minimaal €100.000 en maximaal €200.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 7 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel (lineair) afgelost in jaarlijks gelijke delen, mits er is voldaan aan de uitkeringsvoorwaarden obligatielening zoals beschreven in het informatiememorandum.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €255,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €330,00 per obligatie ontvangen op een investering van €255,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,38%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het zonnepark verwacht jaarlijks ongeveer 7,92 GWh aan energie te produceren, wat overeenkomt met het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 2.500 huishoudens. Hierdoor wordt per jaar meer dan 4.000 ton CO2-uitstoot vermeden, wat een aanzienlijke bijdrage levert aan de vermindering van broeikasgasemissies.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de externe financiering van het zonnepark;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.182.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 OTTE B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening