Opus Insights B.V.
Opus Insights B.V.

Opus Insights B.V.

Bedrijfsfinanciering

Opus Insights B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in de groei van de onderneming. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost.

Opus Insights geeft klanten een volledig transparante en visuele monitoring en rapportage tool die als bewijs dient van hun net zero activiteiten. Net zero activiteiten betreft bos aanplant projecten met het oog op carbon removal.

Totaal geïnvesteerd

€799.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€200.000
100%
Voortgang streefbedrag
€799.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 14 juli 2023 om 12:00
Inschrijving sloot op
maandag 7 augustus 2023 om 11:08
Opus Insights B.V.
Opus Insights B.V.

Financiering van de groei van de onderneming


Adres

Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL 's-Gravenhage

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De huidige economische trend verplicht bedrijven om inzicht te verkrijgen in hun volledige keten en Opus Insights levert hiervoor de oplossing. Deze verplichting wordt steeds sterker van Europese wetgeving en compliance en daarnaast is er een duidelijk transparantie vraag vanuit de samenleving als geheel op het gebied van duurzame keten en “net zero” doelstellingen die bedrijven in het publieke domein uiten. Visuele en data gedreven bewijsvoering die Opus Insights levert, helpt bedrijven om aan deze verplichtingen te voldoen.

Over de aanbieder

Opus Insights is gespecialiseerd in het verwerken van immense datasets, inclusief hoge resolutie foto’s en het omzetten ervan in bruikbare inzichten die zijn afgestemd op uw specifieke bedrijfsdoelstellingen, uitdagingen en behoeften.

Opus Insights werkt gezamenlijk met haar klanten naar een volledig transparante, visuele ondersteuning en bewijs van hun activiteiten op de grond. Hiermee kunnen bedrijven hun keten en activiteiten inzichtelijk kunnen maken tot de laatste stap in de keten.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Opus Insights beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €800.000 op te halen. De obligatielening wordt aangewend ter financiering van de groei van de organisatie te faciliteren.

De obligatielening biedt een rente van 9,00% per jaar met een looptijd van 3 jaar (36 maanden). De obligatielening zal gedurende looptijd worden afgelost uit de operationele kasmiddelen opgebouwd gedurende de looptijd of desinvestering.

Uitgevende instelling:

Opus Insights B.V.

Obligatielening:

Minimaal €200.000 en maximaal €800.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

9,00% op jaarbasis

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

15% in jaar 1, 25% in jaar 2, 60% in jaar 3.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder: verzekeringen en service overeenkomsten.
Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€4,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €254,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €305,13 per obligatie ontvangen op een investering van €254,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,15%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De net-zero bedrijven zijn zich er steeds meer van bewust dat zij projecten op een zeer gedetailleerde manier moeten checken en monitoren zodat ze nooit in een situatie komen waarbij ze meer carbon removals claimen dan er daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Dit levert namelijk grote reputatieschade en kan mogelijk zelfs leiden tot beschuldigingen van greenwashing.

Opus Insights geeft haar klanten een volledig transparante en visuele ondersteuning en bewijs van hun net zero activiteiten zodat ze een full proof bewijs hebben van de claims die ze maken omtrent hun net zero activiteiten het publieke domein.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van het wegvallen van contractspartijen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €800.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2023 Opus Insights B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening