Sosimple Solar Investment I B.V.
Sosimple Solar Investment I B.V.

Sosimple Solar Investment I B.V.

Portefeuille zonnestroom systemen (ronde 8)

Sosimple Solar Investment I B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar en 7 maanden. Middels deze lening wordt de aankoop, installatie en exploitatie van een uitbreiding van een portefeuille zonnestroomsystemen gerealiseerd. De systemen worden geplaatst op daken van bedrijven en blijven eigendom van Sosimple. De installaties en langlopende inflatie-gekoppelde klantcontracten dienen als zekerheid.

Totaal geïnvesteerd

€976.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€350.000
100%
Voortgang streefbedrag
€976.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
43 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 25 mei 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 25 mei 2023 om 15:10
Sosimple Solar Investment I B.V.
Sosimple Solar Investment I B.V.

De uitbreiding van een portefeuille zonnestroomsystemen die de uitgevende instelling in eigendom heeft en beheert.


Adres

Vijzelstraat 68
1017HL Amsterdam

Over dit project

De portefeuille van Sosimple bevat meer dan 40 operationele zonnestroomsystemen, 4 systemen in aanbouw en 5 tot 10 nieuwe zonnestroomsystemen die geïnstalleerd zullen worden met de opbrengst van de senior obligatielening. Het totaal opgesteld vermogen is ca. 7.100 kWp.

De systemen worden in komende maanden geplaatst bij 5 tot 10 klanten met gesloten inflatie-gekoppelde contracten.

Over de aanbieder

Sosimple biedt ondernemingen in Zuid-Afrika zonne-energie opgewekt door zonnestroomsystemen op hun eigen dak, zonder dat zij daarvoor aanvangsinvesteringen hoeven te doen. Doordat Sosimple de systemen installeert, in eigendom houdt en beheert, neemt zij zorgen over financiering, installatie en onderhoud weg en versnelt zij de groei van duurzame energie in Zuid-Afrika. Haar klanten kunnen vervolgens direct genieten van de vele voordelen van zonne-energie en besparen tot meer dan 20% op hun energiekosten! De systemen en langlopende inflatie gekoppelde contracten bieden tegelijkertijd zekerheden aan investeerders.

Sosimple trekt financiering aan op basis van de ontwikkeling van getekende klantcontracten. Zij houdt daarbij de verhouding tussen senior en achtergestelde obligatieleningen in het oog. Na een versnelling van het groeitempo in 2022 neemt ook de frequentie en omvang van financieringsrondes toe.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Voor uitbreiding van haar groeiende portefeuille zonnestroomsystemen geeft Sosimple Solar Investment I B.V. een 8,00% senior obligatielening uit met een looptijd van 3 jaar en 7 maanden. Met zekerheden op installaties, contracten en alle bezittingen. Verplichtingen onder de obligatieleningen worden gedekt door inkomsten uit verkoop van zonne-energie aan Zuid-Afrikaanse bedrijven. Deze zijn onopzegbare langlopende (gemiddeld 10 jaar+) contracten aangegaan, waarna Sosimple haar zonnestroomsystemen op hun dak plaatst.

Uitgevende instelling:

Sosimple Solar Investment I B.V.

Obligatielening: Minimaal €350.000 en maximaal €1.000.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op 1 juni van ieder jaar, voor het eerst op 1 juni 2024.

Looptijd: 3,58 jaar
Aflossing:

Volledig gedurende de looptijd, conform het schema opgenomen in het informatiememorandum.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Een zekerheidsrecht naar Zuid-Afrikaans recht middels een overeenkomst tot overdracht (‘ceding’) op de voor overdracht vatbare (toekomstige) rechten/vorderingen uit de afnamecontracten en (indien van toepassing) verzekeringen horende bij alle zonnestroomsystemen in het bezit van de uitgevende instelling.
  • Instaprechten naar Zuid-Afrikaans recht met betrekking tot de beheerscontracten behorende bij alle zonnestroomsystemen van de uitgevende instelling (beheerscontracten voor onderhoud, verbruiksregistratie en facturatie alsmede klant relatiemanagement).
  • Een zekerheidsrecht naar Zuid-Afrikaans recht op alle bezittingen van uitgevende instelling in de vorm van een “general notarial bond registered with the South African Registrar of Deeds”.
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €318,40 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,60%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De doelstelling van Sosimple is om op verantwoorde wijze bij te dragen aan verduurzaming en tegelijkertijd te kunnen profiteren van de zeer gunstige condities voor zonne-energie in een land met een ondernemend en goed gereguleerd bedrijfsklimaat.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van het installeren van minder zonnestroomsystemen dan verwacht door de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.069.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Sosimple Solar Investment I B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening