Videra Solar 3 B.V.
Videra Solar 3 B.V.

Videra Solar 3 B.V.

Portefeuille zonnestroom systemen (ronde 2)

Videra Solar 3 B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de realisatie van de tweede fase van een zonnestroomsysteem van in totaal 6,0 MWp opgesteld vermogen.


Totaal geïnvesteerd

€1.898.500

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.200.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.898.500
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 15 mei 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 5 juni 2023 om 15:07
Videra Solar 3 B.V.
Videra Solar 3 B.V.

Installatie exploitatie van PV systeem (zonnestroomsysteem)


Adres

Wassenaarseweg 20
2596 CH ‘s-Gravenhage

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Gezien de vergunde SDE’s en de ruimte op het dak van de kas (het kasdek), kan er tot 6,0 MW aan zonnepanelen gerealiseerd worden. In de eerste ronde hebben we 3,5 MW gefinancierd, wat in de loop van augustus zal worden opgeleverd. In deze tweede ronde voegen we daar 1,6 MW aan toe, waarmee dus 5,1 MW van de 6,0 MW gerealiseerd wordt. De huidige netaansluiting van 1,75 MVA kan niet meer dan de 3,5 MW van ronde 1 transporteren. Voor deze ronde 2 wordt de bestaande netaansluiting uitgebreid.

Dankzij het succes van de eerste ronde van de obligatielening, heeft Videra Solar 3 B.V. gunstige overeenkomsten kunnen afsluiten om de geproduceerde energie tot en met 2027 te verkopen tegen een gegarandeerde prijs, via zogenaamde 'Forward Sells'. Als investeerder kunt u hierdoor profiteren van een potentiële bonusrente van 0,50%. Dit betekent dat naast het hoge rentepercentage van 8,00% over uw investering, u ook de kans heeft om 8,50% rente totaal te ontvangen.

Over de aanbieder

De uitgevende instelling is een ‘exploitatie entiteit’ binnen de Videra Holding B.V. die speciaal is opgezet om een portefeuille zonnestroomsystemen te realiseren en exploiteren. De uitgevende instelling genereert inkomsten door stroom te verkopen. De uitgevende instelling is enkel belast met de realisatie en exploitatie van de zonnestroomsystemen in haar eigen portefeuille. Daardoor komen enkel de exploitatierisico’s die direct verbonden zijn aan de zonnestroomsystemen voor rekening en risico van de uitgevende instelling en draagt zij geen ontwikkelrisico’s.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €1.900.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van de realisatie en exploitatie van een portefeuille van een (1) zonnestroomsysteem.

De obligatielening biedt een rente van 8,00% per jaar met een looptijd van 3 jaar (36 maanden). De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost worden door middel van een herfinanciering of desinvestering. Indien de verkoopdoelstellingen succesvol worden gerealiseerd, zullen obligatiehouders daarvan meeprofiteren met een bonusrente van 0,50% per renteperiode (halfjaarlijks).

Uitgevende instelling:

Videra Solar 3 B.V.

Obligatielening:

Minimaal €1.400.000 en maximaal €1.900.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt (zodra mogelijk per ommegaande) de volgende gedeelde zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;
 • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder: verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten, dak-huurovereenkomsten, stroomafnameovereenkomsten met elektriciteitsleveranciers, GvO’s en SDE-rechten;
 • Eerste hypotheekrecht op het recht van opstal. Dit eerste hypotheekrecht zal gevestigd worden na oplevering van het zonnestroomsysteem, wat naar verwachting Q3 2023 zal zijn.

  Bij het aantrekken van additionele financiering voor de uitbreiding van de portefeuille zonnestroomsystemen worden de zekerheden pro rato gedeeld naar openstaande hoofdsommen.
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden conform het schema weergegeven in het Informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €310,00 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,68%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Deze innovatieve technologie biedt niet alleen milieuvriendelijke energie, maar ook aanzienlijke financiële voordelen voor kassen die zonnepanelen installeren.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de installatie van de zonnestroomsystemen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

  Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.
  Terug naar boven

  Inschrijven

  Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

  * Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

  DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

  Terug naar boven

  Vrijstelling van de prospectusplicht

  DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.286.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

  Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

  Terug naar boven

  © Copyright 2023 Videra Solar 3 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening