LeaseGemak
LeaseGemak

LeaseGemak

Groeifinanciering (ronde 1)

LeaseGemak biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 9,50% junior obligatielening met een looptijd van 4 jaar ter financiering van de groei van de portefeuille (elektrische) fietsen door aankoop van nieuwe (elektrische) fietsen.

Totaal geïnvesteerd

€966.750

100%
Voortgang minimaal bedrag
€250.000
100%
Voortgang streefbedrag
€966.750
Rentevergoeding op jaarbasis
9,50%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 3 juli 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 31 juli 2023 om 14:20
LeaseGemak
LeaseGemak

Uitbreiding portefeuille (elektrische) fietsen


Adres

Oosterstraat 39
8331 HB Steenwijk

Over dit project

Nagenoeg alle fietsen zijn mogelijk: (elektrische) fietsen, (elektrische) fatbikes, (elektrische) bakfietsen en racefietsen worden door LeaseGemak aangeboden. Het leaseconcept van LeaseGemak is inclusief service & onderhoud, een schade- en diefstalverzekering, 24/7 pechhulpservice in heel Europa en ieder half jaar een servicebeurt om de fiets in optimale conditie te houden.

Het netwerk van fietsenspeciaalzaken waarmee LeaseGemak samenwerkt dekt geheel Nederland. Met bijna 400 aangesloten fietsenwinkels kiest de klant zelf een fietsenwinkel uit die de leasefiets en alle bijbehorende service & onderhoud aan de klant levert.

Over de aanbieder

LeaseGemak biedt gemak, zekerheid en onbezorgd (elektrisch) fietsplezier voor een vast bedrag per maand voor klanten die opzien tegen de aanschafkosten van een fiets en/of graag volledig worden ontzorgd door LeaseGemak. Ook voor ondernemingen die hun werknemers willen voorzien van een leasefiets is dit een uitkomst. Wij bieden klanten de mogelijkheid om snel en eenvoudig een fiets naar keuze te leasen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

LeaseGemak investeert pas in een (elektrische) fiets nadat daarvoor een leasecontract is afgesloten waarmee de toekomstige leasetermijnen contractueel zijn vastgelegd. De investering in de fiets en de daarbij behorende toekomstige inkomsten gaan derhalve altijd hand in hand. De rente- en aflossingsverplichtingen van de uitgevende instelling ligt in lijn met de toekomstige leasetermijnen.

De uitgevende instelling zal de obligatielening in jaar 4 in vier gelijke delen op kwartaalbasis in zijn geheel aflossen vanuit haar operationele kasstromen.

 

Uitgevende instelling:

Huurgemak B.V. met als handelsnaam LeaseGemak

Obligatielening:

Minimaal €250.000 en maximaal €1.000.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding:

9,50% op jaarbasis

Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum

Looptijd: 4 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt in het laatste jaar van de looptijd op kwartaal basis lineair afgelost volgens het schema opgenomen in het informatiememorandum.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€4,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €254,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €336,09 per obligatie ontvangen op een investering van €254,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 9,21%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Iemand die 5.000 kilometer per jaar fiets, stoot slechts 22 kg CO2 per jaar uit. Een volwassen boom neemt gemiddeld 25 kilo CO2 per jaar op. Voor iedere fiets die bij LeaseGemak wordt geleaset, planten zij in samenwerking met Trees for All, één boom. Met het leasen van een fiets draagt iedere klant dus bij aan een groenere en gezondere wereld!

LeaseGemak maakt (elektrisch) fietsen voor meer mensen bereikbaar en bevordert daarmee de fietsmobiliteit. Niet alleen zijn ten behoeve van het klimaat minder auto’s nodig, de verbeterde beschikbaarheid van (elektrische) fietsen vermindert tevens de ongelijkheid tussen mensen en brengt meer mensen in beweging.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van het verleasen van minder (elektrische) fietsen dan verwacht door de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 LeaseGemak, de uitgevende instelling van de junior obligatielening