LeaseGemak
LeaseGemak

LeaseGemak

Uitbreiding portfolio leasefietsen, ronde 2

LeaseGemak biedt de mogelijkheid om te investeren in een 9,50% junior obligatielening met een looptijd van 4 jaar ter financiering van de groei van de portefeuille (elektrische) fietsen door aankoop van nieuwe (elektrische) fietsen. Voor iedere fiets die bij LeaseGemak wordt geleaset, plant het in samenwerking met Trees for All, één boom.

Totaal geïnvesteerd

€499.500

100%
Voortgang minimaal bedrag
€250.000
99%
Voortgang streefbedrag
€500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,50%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 22 maart 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 29 maart 2024 om 9:38
LeaseGemak
LeaseGemak

Uitbreiding portefeuille (elektrische) fietsen


Adres

Oosterstraat 39
8331 HB Steenwijk

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Nagenoeg alle fietsen zijn mogelijk: (elektrische) fietsen, (elektrische), (elektrische) bakfietsen en racefietsen worden door LeaseGemak aangeboden. Het leaseconcept van LeaseGemak is inclusief service & onderhoud, een schade- en diefstalverzekering, 24/7 pechhulpservice in heel Europa en ieder half jaar een servicebeurt om de fiets in optimale conditie te houden.

Het netwerk van fietsenspeciaalzaken waarmee LeaseGemak samenwerkt dekt geheel Nederland. Met ±500 aangesloten fietsenwinkels kiest de klant zelf een fietsenwinkel uit die de leasefiets en alle bijbehorende service & onderhoud aan de klant levert.

Over de aanbieder

LeaseGemak biedt gemak, zekerheid en onbezorgd (elektrisch) fietsplezier voor een vast bedrag per maand voor klanten die opzien tegen de aanschafkosten van een fiets en/of graag volledig worden ontzorgd door LeaseGemak. Ook voor ondernemingen die hun werknemers willen voorzien van een leasefiets is dit een uitkomst. Wij bieden klanten de mogelijkheid om snel en eenvoudig een fiets naar keuze te leasen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

LeaseGemak investeert pas in een (elektrische) fiets nadat daarvoor een leasecontract is afgesloten waarmee de toekomstige leasetermijnen contractueel zijn vastgelegd. De investering in de fiets en de daarbij behorende toekomstige inkomsten gaan derhalve altijd hand in hand. De rente- en aflossingsverplichtingen van de uitgevende instelling ligt in lijn met de toekomstige leasetermijnen.

De uitgevende instelling zal de obligatielening in jaar 4 in 4 gelijke delen op kwartaalbasis in zijn geheel aflossen vanuit haar operationele kasstromen.

LeaseGemak  beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal €500.000 op te halen, ter financiering van de groei van de onderneming. De obligatielening biedt een rente van 9,50% op jaarbasis met een looptijd van 4 jaar.

Uitgevende instelling:

LeaseGemak

Obligatielening:

Minimaal €250.000 en maximaal €500.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 9,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 4 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt in het laatste jaar van de looptijd op kwartaal basis lineair afgelost, volgens het schema opgenomen in het informatiememorandum.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

LeaseGemak garandeert wel dat het pas investeert in een (elektrische) fiets nadat daarvoor een leasecontract is afgesloten waarmee de toekomstige leasetermijnen contractueel zijn vastgelegd.

Deze garantie wordt gedeeld met in de toekomst uit te geven obligatieleningen.


Transactiekosten:

Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€4,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €254,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €336,09 per obligatie ontvangen op een investering van €254,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 9,21%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Iemand die 5.000 kilometer per jaar fietst, stoot slechts 22 kilo CO2 per jaar uit. Een volwassen boom neemt gemiddeld 25 kilo CO2 per jaar op. Voor iedere fiets die bij LeaseGemak wordt geleaset, plant het in samenwerking met Trees for All, één boom. Met het leasen van een fiets draagt iedere klant dus bij aan een groenere en gezondere wereld!

LeaseGemak maakt (elektrisch) fietsen voor meer mensen bereikbaar en bevordert daarmee de fietsmobiliteit. Niet alleen zijn ten behoeve van het klimaat minder auto’s nodig, de verbeterde beschikbaarheid van (elektrische) fietsen vermindert tevens de ongelijkheid tussen mensen en brengt meer mensen in beweging.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van het verleasen van minder (elektrische) fietsen dan verwacht door de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €500.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 LeaseGemak, de uitgevende instelling van de junior obligatielening