Einddatum: 24 maart 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 500

MisterGreen Lease II B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in achtergestelde obligaties ("obligaties") met een looptijd van 4 jaar (48 maanden) verbonden aan een portefeuille verleasde elektrische auto's. Ontvang 7,0% rente en versnel de transitie naar elektrisch rijden in Nederland!

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 1.000.000
88%
Meer details
Einddatum: 06 april 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 250

Greenhill Solutions B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 8,0% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar.Greenhill Solutions helpt bij de energietransitie door het energiezuinig en betaalbaar maken van verwarming en warm (tap)water voor wonen, werken en recreëren.

Geboden rente 8,00%
Streefbedrag € 570.000
100%
Meer details
Einddatum: 24 maart 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Windpark Ferrum B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een operationeel windpark zonder transactiekosten! De nominale rente op de obligatielening bedraagt 6,0% met een looptijd van 10 jaar.Windpark Ferrum B.V., beoogt de obligatielening uit te geven voor een bedrag van maximaal €4.500.000. In eerste plaats werd de lening uitgegeven om de omwonenden de mogelijkheid te geven via de obligatielening te participeren in de exploitatie van het nabij gelegen windpark. Nu is de propositie ook open voor andere geïnteresseerden.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 4.500.000
100%
Meer details
Einddatum: 24 februari 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €1.000.000 verbonden aan een portefeuille verleasde elektrische auto's is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder MisterGreen Lease II B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 1.000.000
100%
Meer details
Einddatum: 17 maart 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Celsias Ontwikkeling B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 8,0% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar.Celsias Ontwikkeling B.V. ontwikkelt bij nieuwbouwwoningen duurzame energiesystemen. Een duurzame energiesysteem bestaat uit een zonnepaneleninstallatie en een duurzame warmte en koude installatie.

 
De ambitie van Celsias Ontwikkeling B.V. is om met gemiddeld 14 projecten per jaar (gemiddelde project grootte van 100 aansluitingen) 1.350 aansluitingen per jaar te contracteren. Om in de periode 2023 t/m 2026 de kosten voor de ontwikkeling van energieconcepten te dekken is groeifinanciering nodig. 

Geboden rente 8,00%
Streefbedrag € 950.000
100%
Meer details
Einddatum: 24 maart 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Videra Solar 3 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 8,0% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de realisatie van de eerste fase van een zonnestroomsysteem van in totaal 6,0 MWp opgesteld vermogen.


Op dit moment zijn er overeenkomsten gesloten met de netbeheerder voor transportcapaciteit van 3,5 MWp, deze obligatielening wordt gebruikt ter financiering van de aanschaf en exploitatie van de eerste fase van het zonnestroomsysteem. Het zonnestroomsysteem bestaat uit 14.446 zonnepanelen met een totaal opgesteld vermogen van ca. 6,0 MWp.

Geboden rente 8,00%
Streefbedrag € 2.386.000
100%
Meer details
Einddatum: 20 februari 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde € 2.212.000 verbonden aan de financiering voor de aankoop van grond en de daarbij behorende glastuinbouw opstallen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Horti Beheer B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 8,00%
Streefbedrag € 2.212.000
100%
Meer details
Einddatum: 23 januari 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €500.000 verbonden aan de financiering van het aankopen van (componenten van) zonnestroomsystemen waaronder zonnepanelen, omvormers, dak montage materiaal, productiemeters en overige hardware en arbeid om de zonnestroomsystemen te installeren is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Lens Inkoop B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 500.000
100%
Meer details
Einddatum: 22 januari 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €2.626.000 verbonden aan de financiering van de aanschaf en exploitatie van een zonnestroomsysteem is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Horti Energy B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 2.626.000
100%
Meer details
Einddatum: 24 december 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €1.150.000 verbonden aan de financiering van de aanschaf van 4 circulaire energieopslagsystemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Refurb Battery Operations B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 1.150.000
100%
Meer details

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.