Einddatum: 03 maart 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Videra Solar 3 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 7,0% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de realisatie van de eerste fase van een zonnestroomsysteem van in totaal 6,0 MWp opgesteld vermogen.


Op dit moment zijn er overeenkomsten gesloten met de netbeheerder voor transportcapaciteit van 3,5 MWp, deze obligatielening wordt gebruikt ter financiering van de aanschaf en exploitatie van de eerste fase van het zonnestroomsysteem. Het zonnestroomsysteem bestaat uit 14.446 zonnepanelen met een totaal opgesteld vermogen van ca. 6,0 MWp.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 2.386.000
27%
Meer details
Einddatum: 20 februari 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Horti Beheer B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar.De obligatielening wordt gebruikt om de aankoop van grond en de daarbij behorende glastuinbouw opstallen (taxatiewaarde van € 2.800.000) te financieren. Daarnaast wordt het dak geschikt gemaakt om de PV-systemen te kunnen plaatsen.De uitgevende instelling is een ‘exploitatie entiteit’ binnen de Horti Sustainable Energy groep die speciaal is opgezet om een portefeuille van onroerend goed in te zetten voor de winning van duurzame energie.

Geboden rente 8,00%
Streefbedrag € 2.212.000
100%
Meer details
Einddatum: 23 januari 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Lens Inkoop B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6,5% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar waarmee werkkapitaal wordt gefinancierd.


De obligatielening wordt gebruikt voor het aankopen van (componenten van) zonnestroomsystemen waaronder zonnepanelen, omvormers, dak montage materiaal, productiemeters en overige hardware en arbeid om de zonnestroomsystemen te installeren.


Lens Holding B.V., de moedermaatschappij van de afnemende klant van de werkvoorraad (Lens B.V.), geeft een onvoorwaardelijke garantie voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de uitgevende instelling aan de obligatiehouders.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 500.000
100%
Meer details
Einddatum: 22 januari 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Horti Energy B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 7,0% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de aanschaf en exploitatie van een zonnestroomsysteem.


De obligatielening wordt gebruikt ter ter financiering van de aanschaf en exploitatie van een zonnestroomsysteem. Het zonnestroomsysteem bestaat uit 12.509 zonnepanelen met een totaal opgesteld vermogen van ca. 5,5 MWp.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 2.626.000
100%
Meer details
Einddatum: 24 december 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €1.150.000 verbonden aan de financiering van de aanschaf van 4 circulaire energieopslagsystemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Refurb Battery Operations B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 1.150.000
100%
Meer details
Einddatum: 24 december 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €2.210.000 verbonden aan een portefeuille verleasde elektrische auto's is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder MisterGreen Lease II B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 2.210.000
100%
Meer details
Einddatum: 09 januari 2023
Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €2.495.000 verbonden aan de financiering van warmtepompen en overige hardware om de warmtepompen te installeren is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HeatStore B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,20%
Streefbedrag € 2.495.000
100%
Meer details
Einddatum: 19 december 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €500.000 verbonden aan de financiering van het werkkapitaal is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Lens Inkoop B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 500.000
100%
Meer details
Einddatum: 24 december 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €3.188.500 verbonden aan de herfinanciering en ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwe duurzame energieprojecten is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Klimaatfonds NL Grond 1 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 3.188.500
100%
Meer details
Einddatum: 18 december 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €2.244.000 verbonden aan de groei van de onderneming met als doel de verkochte zonnestroom systemen versneld te installeren, het verstevigen van de organisatie en het aanhouden van werkkapitaal is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Markt & Klant B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,50%
Streefbedrag € 2.244.000
100%
Meer details

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.