Wattson Power B.V.
Wattson Power B.V.

Wattson Power B.V.

Werkvoorraad financiering (ronde 4)

Wattson Power B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 1 jaar ter financiering van het werkkapitaal. Dit werkkapitaal wordt gebruikt voor het financieren van de werkvoorraad en het faciliteren van de groei van de organisatie.


Totaal geïnvesteerd

€1.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€800.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
12 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 12 juni 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 21 juni 2023 om 9:37
Wattson Power B.V.
Wattson Power B.V.

Het uitbreiden van de groei van de organisatie, door middel van het uitbreiden en aanhouden van werkkapitaal.


Adres

Wassenaarseweg 20
2596 CH 's-Gravenhage

Over dit project

Wattson Power B.V. ziet de afgelopen jaren een enorme groei in de vraag naar essentiële onderdelen van AC-installaties en transformator stations. Als gevolg hiervan, kan het voorkomen dat er problemen ontstaan in de supply chain waardoor producenten langere levertijden hanteren. Omdat Wattson Power B.V. alleen installeert wat er ook daadwerkelijk op voorraad aanwezig is, is het niet beleverd krijgen een onwenselijke situatie. Om dit probleem te mitigeren, wil de onderneming een voorraad aanleggen, welke voldoende is voor 2-3 maanden.

Dit project betreft de aanbieding en uitgifte van de vierde ronde van een senior obligatielening met een hoofdsom van maximaal 1.000.000 binnen een raamwerk van in totaal vier rondes met een totale waarde van €5.000.000. De vorige ronde is uitgegeven op 30 mei 2023, waarbij een totaalbedrag van 1.500.000 is opgehaald tegen een aangeboden rente van 8,00%.

Over de aanbieder

Wattson Power B.V. is een Nederlands bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve energieoplossingen, met name op het gebied van AC-installaties en op maat gemaakte transformator stations. Het bedrijf heeft als doel om de transitie naar duurzame energie te versnellen en bij te dragen aan een schoner en groener milieu.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Wattson Power B.V. beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal €1.000.000 op te halen, ter financiering van het vergroten van de werkvoorraad. De obligatielening biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 1 jaar. De obligatielening wordt met een aflossing aan het eind van de looptijd volledig afgelost. De obligatielening is gelijk in rang aan voorgaande en toekomstig uit te geven senior obligatieleningen.

Uitgevende instelling:

Wattson Power B.V.

Obligatielening:

Minimaal €800.000 en maximaal €1.000.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 1 jaar
Aflossing:

De obligatielening zal afgelost worden aan het einde van de looptijd zoals weergegeven in het informatiememorandum.

Zekerheden:
 • De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;
  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder: verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten.

  Bij het aantrekken van additionele financiering om de groei van de uitgevende instelling te faciliteren worden de zekerheden pro rato gedeeld naar openstaande hoofdsommen.

Transactiekosten: Eenmalig 0,60% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,60% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€1,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €251,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €270,00 per obligatie ontvangen op een investering van €251,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,48%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Wattson Power B.V. heeft als doel om de transitie naar duurzame energie te versnellen en bij de dragen aan een schoner en groener milieu. Het bedrijf richt zich op het leveren van innovatieve en duurzame oplossingen die niet alleen efficiënt zijn, maar ook bijdragen aan een betere wereld. Daarom gebruikt zij alleen de nieuwste technologieën en materialen die zijn ontworpen om energie te besparen en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Dit maakt Wattson Power niet alleen een betrouwbare leverancier van AC-installaties, maar ook een duurzame partner voor haar klanten.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van diefstal, schade of waardedaling van de werkvoorraad;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €5.000.000 niet hoger is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Wattson Power B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening