Sing Solar Power Pte. Ltd
Sing Solar Power Pte. Ltd

Sing Solar Power Pte. Ltd

Zonnestroomsysteem

Sing Solar Power Ltd Pte. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een zonnestroomsysteem. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. De obligatielening wordt gedurende de looptijd halfjaarlijks annuïtair afgelost en aan het eind van de looptijd middels een herfinanciering.

Totaal geïnvesteerd

€100.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€90.000
100%
Voortgang streefbedrag
€100.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
zaterdag 8 juli 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
zaterdag 8 juli 2023 om 10:15
Sing Solar Power Pte. Ltd
Sing Solar Power Pte. Ltd

Realisatie en exploitatie van een zonnestroomsysteem in Singapore onder langdurig energiecontract


Adres

13 Robinson Road #13-01
068877 Singapore

Over dit project

Sing Solar Power Ltd Pte., beoogt middels de uitgifte van de obligatielening €100.000 op te halen met het volgende bestedingsdoel:

  • Financiering van een deel van de aankoop- en realisatiekosten van het zonnestroomsysteem Lubrizol. Het zonnestroomsysteem kent een opgesteld vermogen van ca. 131,1 kWp.

Over de aanbieder

Entoria Energy is een wereldwijde particuliere ontwikkelaar, investeerder en exploitant van duurzame energieoplossingen. We hebben ons hoofdkantoor in Singapore en zijn actief aanwezig in meer dan 10 landen, voornamelijk in de regio Azië-Pacific, Zuid-Europa en Latijns-Amerika. We zijn gespecialiseerd in zonne-energie en energieopslagprojecten, van ontwerp, planning en financiering tot bouw en exploitatie. Momenteel heeft Entoria Energy 60 MW in operatie of constructie. Onze huidige exclusieve projectportefeuille in ontwikkeling bedraagt meer dan 2 GW in meer dan 10 landen, variërend van 20 kW tot 600 MW. In Singapore specifiek bestaat deze uit 4 operationele systemen. Entoria Energy breidt ook haar portfolio uit op het gebied van windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. De obligatielening wordt gedurende de looptijd halfjaarlijks annuïtair afgelost om vervolgens afgelost te worden uit herfinanciering aan het einde van de looptijd.

De afnemer van het zonnestroomsysteem is Lubrizol South-East Asia Pte. Ltd, een bedrijf gelieerd aan de Berkshire Hethaway groep met een AA-rating vanuit Moody’s.

Uitgevende instelling:

Sing Solar Power Pte. Ltd

Obligatielening:

Minimaal €90.000 en maximaal €100.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Annuitair plus bullet op het eind

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) projectovereenkomsten, een en ander beperkt tot de Portefeuille Zonnestroomsystemen Lubrizol.
Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,75 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,75 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €304,69 per obligatie ontvangen op een investering van €253,75.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,51%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Zonnestroomsysteem Lubrizol bestaat uit een dak met een totaal opgesteld vermogen van ca. 131,1 kWp, wat neerkomt op ca. 172.961 kWh per jaar wat kan voorzien in de levering van elektriciteit aan 463 huishoudens

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling, waaronder het risico van vertraagde oplevering;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.100.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Sing Solar Power Pte. Ltd, de uitgevende instelling van de senior obligatielening