Zonnepark Hee Fase 2 B.V.
Zonnepark Hee Fase 2 B.V.

Zonnepark Hee Fase 2 B.V.

Financiering bouwkosten

Zonnepark Hee Fase 2 B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 3,00% senior obligatielening met een looptijd van 15 jaar ter financiering van een deel van de bouwkosten van de uitbreiding van Zonnepark Hee.


Totaal geïnvesteerd

€246.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€246.000
100%
Voortgang streefbedrag
€246.000
Rentevergoeding op jaarbasis
3,00%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 30 november 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 19 januari 2021 om 13:33
Zonnepark Hee Fase 2 B.V.
Zonnepark Hee Fase 2 B.V.

Financiering van een deel van de bouwkosten van de uitbreiding van Zonnepark Hee


Adres

Nieuwe dijk 8
8881HC West-Terschelling

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De Coöperatie heeft al het bestaande zonnepark Hee (‘Hee 1’) gerealiseerd. Dat was per 1 mei 2018 operationeel: een drietal schuurdaken en een zonneweide op een terrein op Hee. De productie van het zonnepark bedroeg 424.000 kWh met een omzet van € 52.500,- (genoeg om ca. 125 gezinnen van stroom te voorzien) zowel het eerste als het tweede operationele jaar. Dat is 6,00% boven de oorspronkelijke doelstelling. Op basis van deze resultaten wordt het zonnepark op hetzelfde terrein op Hee uitgebreid met circa 1.044 panelen. Daar zijn uiteraard investeringen voor nodig. Die investeringen bedragen circa € 246.000. Aan de leden van de Coöperatie wordt gevraagd om gezamenlijk het benodigde bedrag te financieren via crowd funding. De leden kunnen door het kopen van één of meerdere obligaties van € 300 investeren. De bedoeling van de Coöperatie is hiermee: het zo goed mogelijk verankeren van dit soort projecten in de Terschellinger samenleving. 

Over de aanbieder

De Coöperatie heeft voor de uitbreiding een B.V. opgericht (waarvan de Coöperatie alle aandelen houdt): Zonnepark Hee Fase 2 B.V.

Terug naar boven

Wie kan investeren?

Alleen ingezetenen van Terschelling en personen of bedrijven die maatschappelijk of economisch met het eiland verbonden zijn (zoals eigenaren van vakantiehuizen op Terschelling) kunnen lid zijn van de Coöperatie en in beginsel kunnen alleen zij in het project investeren. Mocht aan het einde van de Inschrijvingsperiode het bedrag
van €246.000 niet of onvolledig zijn gestort, dan is het mogelijk dat de Uitgevende Instelling ook buiten de groep
van het ledenbestand van de Coöperatie tracht aanvullende financiering te verkrijgen. Voor hen geldt uiteraard
dat zij geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de Coöperatie.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Om de bouw- en exploitatiekosten van de uitbreiding van het Zonnepark Hee te dekken biedt Zonnepark Hee Fase 2 B.V., de Uitgevende Instelling, de leden van de Coöperatie de mogelijkheid te investeren in een obligatielening met een nominale waarde van € 246.000, een rente van 3,00% en een looptijd van 15 jaar.

Uitgevende instelling:

Zonnepark Hee Fase 2 B.V.

Obligatielening: Minimaal €246.000 en maximaal €246.000
Nominale waarde: €300 per obligatie
Inleg: Minimaal €300 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 3,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 15 jaar
Aflossing:

Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema per jaar

Zekerheden:

Eerste pandrecht, en/of hypotheekrecht waar benodigd, op alle activa en vorderingen van de uitgevende instelling voor zover deze direct zijn verbonden aan Hee 2.

Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:
 • U investeert per Obligatie €300 (de hoofdsom), gelijk aan de nominale waarde van de obligatie.
 • Iedere obligatie biedt een rente van 3,00% op jaarbasis over de hoofdsom.
 • Leden van Terschelling Energie Coöperatief betalen eenmalig 1,00% transactiekosten. Niet-leden betalen
  eenmalig 3,00% transactiekosten.
 • Gedurende de looptijd wordt ook een deel van de hoofdsom afgelost op basis van een annuïtair schema.
  Jaarlijks ontvangt u dus zowel rente als een deel van de hoofdsom terug.
 • Aan het einde van de looptijd is de obligatie afgelost.
 • Conform het schema in paragraaf 3.3.2 heeft u aan het einde van de looptijd dus € 377,- ontvangen op een
  investering (inclusief transactiekosten) van € 303,- (leden) / € 309,- (niet-leden).
 • Het netto gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor leden bedraagt daarmee 2,90%. Voor niet-leden
  bedraagt dit 2,60%
Terug naar boven

Duurzaamheid

Er worden circa 1.044 PV panelen, op Oost-West georiënteerde wijze, geïnstalleerd. Deze panelen leveren een
geschatte opbrengst per jaar op van ca. 376.000 kWh, genoeg om ca. 110 gezinnen van stroom te voorzien.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van installatie van Hee 2;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €246.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 Zonnepark Hee Fase 2 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening