Oosterschelde Tidal Power 2 B.V.
Oosterschelde Tidal Power 2 B.V.

Oosterschelde Tidal Power 2 B.V.

Tocardo Oosterschelde Getijdenstroomcentrale

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €850.000 voor de financiering van de exploitatie van het Oosterschelde getijdenstroomproject is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Oosterschelde Tidal Power 2 B.V. met dit resultaat.

Totaal geïnvesteerd

€850.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€850.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
dinsdag 27 september 2016 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 28 september 2016 om 9:10
Oosterschelde Tidal Power 2 B.V.
Oosterschelde Tidal Power 2 B.V.

Financiering van de exploitatie van het Oosterschelde Project, één en ander zoals beschreven in het
informatiememorandum.


Adres

Sluiskolkkade 2 1779 GP
Den Oever

Over dit project

In november 2015 is de Oosterschelde getijdenstroomcentrale feestelijk geïnaugureerd en inmiddels is de centrale bijna een jaar operationeel. In deze periode is een uitgebreid opstart- en testprogramma doorlopen (‘commissioning fase’) waarna nu de operationele fase van 15-20 jaar aanbreekt.
De komende jaren zal de jaarlijkse productie van de centrale gecontroleerd worden opgevoerd naar 2.500 MWh, genoeg om duurzaam in de elektriciteitsbehoefte van ca. 1.000 huishoudens te voorzien.

Laatste update (25 maart 2021)

 • Belangrijke update (24 december 2019): Op dinsdag 24 december 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland Oosterschelde Tidal Power 2 B.V. failliet verklaard. De curator heeft nog geen besluit gecommuniceerd of er nog een einduitkering aan obligatiehouders gedaan kan worden.
 • Belangrijke update (30 september 2019): Op maandag 30 september heeft Tocardo middels een update naar investeerders kenbaar gemaakt dat OTP2 een besluit heeft genomen om uitstel voor de rentebetaling die gepland stond op 1 oktober 2019.
 • Belangrijke update (17 april 2019): Op woensdag 17 april heeft Tocardo middels een update naar investeerders kenbaar gemaakt dat de aandeelhouders per 1 april 2019 een nieuwe CEO hebben aangesteld en dat OTP2 in mei met aanvullende financiële informatie komt waarmee inzichtelijk wordt waarom OTP2 in 2018 niet aan haar renteverplichting kon voldoen.
 • Belangrijke update (28 september 2018): Op vrijdag 28 september heeft Tocardo middels een update naar investeerders kenbaar gemaakt dat OTP2 een besluit heeft genomen om uitstel van enkele maanden te vragen voor de rentebetaling die gepland stond op 1 oktober 2018.
 • Belangrijke update (22 maart 2018): Op 22 maart hebben investeerders communicatie gehad van Tocardo. De doorstart is publiek gemaakt via een persbericht vanuit de Provincie Noord Holland, PDENH en Tocardo.
 • Belangrijke update (26 februari 2018): Op zaterdag 17 februari heeft Tocardo middels een persbericht op haar website kenbaar gemaakt dat zij met nieuwe aandeelhouders definitief een doorstart maakt.
 • In een artikel in het Financieel Dagblad van 19 februari meldt de curator dat alle vier de dochtermaatschappijen, waaronder OTP2, onderdeel uitmaken van de doorstart. Lees hier het artikel op FD.nl
 • Belangrijke update (16 januari 2018): Afgelopen week werd bekend dat Tocardo International B.V. (Tocardo), de moedermaatschappij van OTP2, failliet is gegaan en op dit moment een doorstart onderzoekt. In de media zijn enkele berichten gepubliceerd waarin de kans van een succesvolle doorstart positief worden ingeschat, echter, er hierover is nog geen uitsluitsel. Het faillissement van Tocardo betreft formeel niet OTP2, echter, het is onduidelijk of en welke gevolgen deze ontwikkeling kan hebben op de toekomst van OTP2.

  DuurzaamInvesteren heeft periodiek contact met Tocardo. De feedback is dat de doorstart nu alle prioriteit geniet. Aansluitend zal duidelijk worden wat de situatie bij OTP2 is. In eerdere communicatie heeft de aangestelde bewindvoerder (inmiddels curator) van Tocardo aangegeven dat het continueren van de projecten van Tocardo als uitgangspunt genomen wordt, echter, ook hier is nog geen uitsluitsel over.

  Van enkelen van u ontvingen wij de vraag of, indien het onverhoopt zover komt, DuurzaamInvesteren een rol wil vervullen bij het organiseren en ondersteunen van obligatiehouders. Bij deze willen wij aan u allen bevestigen dat Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren uiteraard zal aanbieden u te ondersteunen.
 • Laatste update via Omroep Zeeland (11 januari 2018)Omroep Zeeland over Tocardo
 • Belangrijke update (10 januari 2018): Tocardo International B.V. (“Tocardo”), moedermaatschappij van de uitgevende instelling van de obligatielening Oosterschelde Tidal Power 2 B.V. (“OTP2”), is in staat van faillissement verklaard. Bewindvoerder Alexander Claus benadrukt dat de onderhandelingen over een doorstart nog steeds lopen.
 • Belangrijke update (3 januari 2018): Tocardo International B.V. (“Tocardo”), moedermaatschappij van de uitgevende instelling van de obligatielening Oosterschelde Tidal Power 2 B.V. (“OTP2”), heeft voorlopige surseance van betaling aangevraagd en gekregen.
  • Lees hier het bericht van Tocardo International B.V..
  • De surseance betreft formeel niet OTP2. Het is op dit moment echter niet duidelijk of en welke gevolgen de surseance van de moedermaatschappij kan hebben op de toekomst van OTP2.
  • In de communicatie geeft Tocardo aan zich, samen met de bewindvoerder die is aangesteld om de surseance te begeleiden, te beraden over toekomstscenario’s waarbij het continueren van de projecten van Tocardo als uitgangspunt genomen wordt.
  • Op dit moment is er niet meer informatie dan zoals door Tocardo gecommuniceerd. Zij zullen obligatiehouders rechtstreeks berichten over verdere ontwikkelingen.
  • Wanneer verdere informatie beschikbaar komt zal deze ook op deze pagina worden gepubliceerd
 • De aanbieder voldoet daardoor op dit moment niet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is sprake van betalingsachterstanden.
 • De eerstvolgende betaling stond gepland op 1 oktober 2018, maar heeft niet plaatsgevonden.
 • De eerste betaling is gedaan op 1 oktober 2017. 

Over de aanbieder

Tocardo International B.V., één van de wereldwijde leiders op het gebied van getijdenstroomtechnologie, heeft
het Oosterschelde Project ontwikkeld en - in samenwerking met vooraanstaande partners als Huisman,
Hillebrand, Istimewa, Strukton en Mammoet - gerealiseerd. Naast de industriële bijdragen, heeft de Provincie
Zeeland een significante financiële bijdrage geleverd aan het project en daarnaast is het project mede mogelijk
gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en Operationeel
Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid).

Tocardo is een Nederlandse pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie met wereldwijde patenten.
In 1999 is het bedrijf, o.a. samen met ECN begonnen met research naar de mogelijkheden van getijdenstroom.
Het bedrijf heeft in 2005 het eerste prototype getest, gevolgd door installatie van de eerste test turbine in
2008. Tocardo ontwikkelt zelf projecten en sinds 2013 worden ook turbines verkocht aan klanten in Japan,
Canada en Nepal.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om te participeren in een verhandelbare
obligatielening met een rente van 6,0% per jaar en een looptijd van 60 maanden (5 jaar).

Uitgevende instelling:

Oosterschelde Tidal Power 2 B.V.

Obligatielening: Minimaal €500.000 en maximaal €850.000
Nominale waarde:

€500 per obligatie

Inleg:

Minimaal €500 (één obligatie)

Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:
 • Ineens aan het einde van de looptijd
 • Vanaf 12 maanden na de ingangsdatum is, boetevrij, vervroegd aflossen mogelijk
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten.

Transactiekosten:

Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor  500 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€ 15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver € 515,00voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €650,00 per obligatie ontvangen op een investering van €515,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,30%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Oosterschelde Tidal Power 2 B.V. onderdeel van de Tocardo Groep, exploiteert de grootste commerciële getijdenstroomcentrale ter wereld aan de Oosterscheldekering in Zeeland. Deze centrale, het Oosterschelde Project, zal genoeg getijdenstroom opwekken om de komende 15-20 jaar in de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van ca. 1.000 huishoudens te voorzien.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van beschikbaarheid en technische problemen van het Oosterschelde Project;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €850.000 lager is dan €2.500.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2016 Oosterschelde Tidal Power 2 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening