Zonnepark Pekela B.V.
Zonnepark Pekela B.V.

Zonnepark Pekela B.V.

Zonnepark Pekela

Zonnepark Pekela B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 7,00% obligatielening met een looptijd van 5 jaar en 1 maanden met als nevendoel: de juiste maatschappelijke meerwaarde. Met de opbrengst van de obligatielening wordt een deel van de aandeelhouderslening in de uitgevende instelling afgelost.

De eerste week van de openstelling (van 11 augustus 2023 tot en met 17 augustus 2023) is inschrijving alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Pekela en omgeving. Vanaf 18 augustus 2023 om 10.00 wordt de inschrijving ook opengesteld voor geïnteresseerden buiten de gemeente Pekela en omgeving.

Totaal geïnvesteerd

€250.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€250.000
Rentevergoeding op jaarbasis
7,00%
Looptijd
61 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 11 augustus 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 21 augustus 2023 om 10:36
Zonnepark Pekela B.V.
Zonnepark Pekela B.V.

Burgerparticipatie in de energietransitie van Nederland stimuleren, geconcretiseerd in het zonnepark. Ook wordt met de opbrengst van de obligatielening een deel van de aandeelhouderslening aan de uitgevende instelling afgelost. 


Adres

Van Iddekingeweg 138 39,
9721CL Groningen

Over dit project

Aan de Raadhuisweg is een zonnepark gerealiseerd van ca. 56 hectare. Het zonnepark, zonnepark Pekela, van 50MWp is ontwikkeld door Solar Proactive en Ilos New Energy in samenwerking met Dun Agro en ASR. Na een ontwikkeltraject van ca. 3 jaar zijn alle benodigde vergunningen en subsidiebeschikkingen verkergen en in september 2022 begonnen met de bouw van zonnepark Pekela. Oplevering van het zonnepark heeft plaats gevonden in april 2023. 
Het zonnepark wordt gedurende een periode van 30 jaar geëxploiteerd en levert ca. 49,6 GWh duurzame elektriciteit per jaar op.

Over de aanbieder

De initiatiefnemers zijn Solar Proactive en Ilos New Energy. Beide bedrijven zijn al vele jaren actief in de solar-industrie en dragen gezamenlijk bij aan de energietransitie. Solar Proactive is een ontwikkelaar van grondgebonden zonneparken met een omvang van tussen de 2 en 200 hectare. ILOS Projects GmbH is opgericht in zet zich sinds 2018 in om een ​​baanbrekende Independent Power Producer (IPP) in de PV-industrie te worden met de focus op PV-ontwikkeling binnen Europa. Het doel van ILOS is om tegen 2025 meer dan 10 GWp te ontwikkelen en PV-installaties te exploiteren in meer dan 7 landen in Europa en de VS.

Terug naar boven

Wie kan investeren?

De eerste week van de openstelling is inschrijving alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Pekela en omgeving. Vanaf 18 augustus 2023 om 10.00 wordt de inschrijving ook opengesteld voor geïnteresseerden buiten de gemeente Pekela en omgeving.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligaties worden uitgegeven door Zonnepark Pekela B.V., en betreft een achtergestelde obligatielening met een looptijd van 5 jaar en 1 maanden. De obligatielening biedt een rente van 7,00% op jaarbasis.

Uitgevende instelling:

Zonnepark Pekela B.V.

Obligatielening:

Minimaal €100.000 en maximaal €250.000

Nominale waarde:

€250 per obligatie

Inleg:

Minimaal €250 (één obligatie)

Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding:

7,00% op jaarbasis

Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald

Looptijd:

5 jaar en 1 maanden

Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel (lineair) afgelost in jaarlijks gelijke delen

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.

Transactiekosten:

Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €255,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 7,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €303,93 per obligatie ontvangen op een investering van €255,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,24%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het deel van Solar Proactive en Ilos New Energy is 56 hectare groot en biedt ruimte aan 50 MW of te wel circa 88.000 grondgebonden zonnepanelen. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 15.000 huishoudens te voldoen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico verbonden aan de externe financiering;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €250.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Zonnepark Pekela B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening