Giga Storage B.V.
Giga Storage B.V.

Giga Storage B.V.

Groeifinanciering

Giga Storage B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% junior obligatielening met een looptijd van 2 jaar ter financiering van haar groeiplannen. De uitgevende instelling heeft een uitgebreide pipeline aan grootschalige energieprojecten die zij wil ontwikkelen. 

Totaal geïnvesteerd

€1.925.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.925.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 22 mei 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 2 juni 2023 om 13:53
Giga Storage B.V.
Giga Storage B.V.

Financiering van de groeistrategie van de onderneming


Adres

Amstelzijde 85 A
1184 TZ Amstelveen

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Vanaf de bouwfase zullen de projecten van de uitgevende instelling extern worden gefinancierd. Tot dat moment moet er geïnvesteerd worden in de voorbereiding, zoals de analyse van de financiële, technische en juridische gevolgen van aanstaande projecten, het vastleggen van locaties en het door experts laten opstellen van rapporten ten behoeve voor de financiers vanaf de bouwfase. Om de investeringen ten behoeve van de ontwikkelingsfase te bekostigen heeft de uitgevende instelling besloten tot de uitgifte van de obligatielening.

Over de aanbieder

GIGA Storage B.V.  is de "game changer" voor grootschalige opslag van duurzame energie. Energieopslag is dé ontbrekende schakel in de overgang naar een wereld die uitsluitend gevoed wordt met hernieuwbare en schone energie.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening kent een looptijd van twee (2) jaar gerekend vanaf de Ingangsdatum en biedt een vaste rente van 8,00% op jaarbasis. Vanaf de ingangsdatum zal halfjaarlijks achteraf, op de rentedatum, de verschuldigde rente betaald worden. De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost. De obligatielening wordt uitgegeven door GIGA Storage B.V. en is niet achtergesteld (en zal ook niet achtergesteld worden) aan een andere (toekomstige) financiering aangetrokken door GIGA Storage B.V.

Uitgevende instelling:

Giga Storage B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.000.000 en maximaal €1.925.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 2 jaar
Aflossing:

Bullet

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €290,00 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,47%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

GIGA Storage focust op de SDG: duurzame en betaalbare energie. Om het aandeel hernieuwbare energie op een duurzame manier te vergroten, is energieopslag een onmisbare schakel. Giga-opslag draagt bij aan het stimuleren van investeringen in energie-infrastructuur en schone energietechnologie voor de opslagcomponent.

Zij zetten zich actief in voor bewustmaking, voorlichting en verbetering van de menselijke en institutionele capaciteit op het gebied van mitigatie, aanpassing, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing voor klimaatverandering. Dat doet zij onder meer door duurzaamheidslessen te geven op scholen in Ouderkerk aan de Amstel, waar bewustwording en de impact van klimaatverandering wordt onderwezen. Verder betreedt GIGA Storage het podium in debatten over de energietransitie.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de onderneming, waaronder het risico van het niet realiseren van de pipeline aan projecten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.925.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2023 Giga Storage B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening