Solar Park Goirle B.V.
Solar Park Goirle B.V.

Solar Park Goirle B.V.

Zonnepark Goirle

Solar park Goirle B.V. (onderdeel van Vattenfall N.V.) geeft met deze obligatielening omwonenden (binnen postcodegebied) één week de kans om exclusief te participeren. Na deze periode is de aanbieding voor iedereen beschikbaar. 

De 5,00% senior obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar. Deze aanbieding berekent 0,00% transactiekosten.

Totaal geïnvesteerd

€500.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€50.000
100%
Voortgang streefbedrag
€500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
zaterdag 4 november 2023 om 12:00
Inschrijving sloot op
donderdag 16 november 2023 om 16:36
Solar Park Goirle B.V.
Solar Park Goirle B.V.

Burgers te laten participeren in het zonnepark.


Adres

Hoekenrode 8
1102BR Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Het zonnepark heeft een totaal opgesteld vermogen van 14,47 MWp. De verwachte productie is ongeveer 13,9 GWh/jaar, wat vergelijkbaar is met het energieverbruik van 4.865 huishoudens. De netaansluiting van 10 MVA wordt verzorgd door Enexis. Het project heeft een SDE++ subsidie van 54,50 euro/MWh. 

Gemeente Goirle wil in 2050 een CO2-arme gemeente zijn met 80% minder CO2-uitstoot dan in 2014. Om dit doel te behalen, wil de gemeente meer groene stroom opwekken via zonne- en windenergie. Dit zonnepark draagt daaraan bij.

Over de aanbieder

Vattenfall is een energieleverancier met 2 miljoen Nederlandse klanten, met als doel fossielvrij leven mogelijk maken binnen een generatie. Om dit te bereiken investeert Vattenfall in projecten die groene elektriciteit produceren. Zonnepark Goirle is onderdeel van deze strategie. Vattenfall is volledig eigendom van de Zweedse overheid.

Terug naar boven

Wie kan investeren?

Let op! Alleen natuurlijke personen kunnen investeren. Van 4 november tot en met 11 november 2023 is de inschrijving alleen opengesteld voor inwoners van de gemeente Goirle binnen postcodegebieden 5050, 5051, 5052, 5053 en 5133. Op 11 november 2023 om 12:00 uur wordt de inschrijving ook opengesteld voor overige geïnteresseerden.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Solar Park Goirle B.V. biedt een senior obligatielening met een maximale waarde van €500.000 tegen een rente van 5,00% op jaarbasis met een looptijd van 5 jaar. De obligatielening zal gedurende de looptijd zijn renteverplichtingen voldoen uit de verkoop van elektriciteit.

Aan het einde van de looptijd beoogt de uitgevende instelling de obligatielening af te lossen uit eigen middelen vanuit de Vattenfall Holding of door middel van een langjarige bancaire herfinanciering.

Uitgevende instelling:

Solar park Goirle B.V.

Obligatielening: Minimaal €50.000 en maximaal €500.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg:

Minimaal €250 (één obligatie) en maximaal €20.000 (tachtig obligaties)

Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald

Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Aan het einde van de looptijd wordt de gehele hoofdsom in één keer afgelost.

Zekerheden:

Er worden geen zekerheden verstrekt.

Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €250,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Aan het einde van de looptijd zal de obligatielening in één keer geheel afgelost worden conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €312,50 per obligatie ontvangen op een investering van €250,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Vattenfall heeft als doel om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen een generatie. Om dit te bereiken investeert Vattenfall in projecten die groene elektriciteit produceren.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van kostenoverschrijding bij de installatie van het Zonnepark;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €750.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Solar Park Goirle B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening