ZekerZuinig B.V.
ZekerZuinig B.V.

ZekerZuinig B.V.

Zonnestroomsysteem op het dak van Koninklijke Gazelle N.V.

ZekerZuinig B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,50% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar ter financiering van een deel van de bouwkosten van het zonnestroomsysteem.

Totaal geïnvesteerd

€660.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€330.000
100%
Voortgang streefbedrag
€660.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
vrijdag 21 september 2018 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 26 september 2018 om 16:12
ZekerZuinig B.V.
ZekerZuinig B.V.

Financiering van een deel van de bouwkosten van het zonnestroomsysteem


Adres

Stadionplein 28
1076CM Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Het door de uitgevende instelling te realiseren en exploiteren zonnestroomsysteem, met een vermogen van ca. 850 kWp, zal geïnstalleerd worden op het dak van de fabriek van Nederlandse fietsfabrikant Gazelle te Dieren.
Gazelle zal het zonnestroomsysteem voor minimaal 16 jaar leasen (huren) van de uitgevende instelling voor de opwekking van duurzame elektriciteit. Deze investering door Gazelle is onderdeel van haar ambitie om haar bedrijfsvoering structureel te verduurzamen.

Over de aanbieder

ServiceHouse is een innovatieve energieleverancier op het gebied van duurzame energie en mobiliteit.

ServiceHouse heeft als doel invulling te geven aan een nieuw investeringsbeleid gericht op de energiemarkt en aanpalende technologie zoals energieopwek, -opslag, -besparing en elektrische mobiliteit. De afdeling zon van ServiceHouse ontwikkelt en exploiteert zonnestroomprojecten voor de zakelijke markt op basis van een operationele leaseconstructie.

ServiceHouse heeft diverse zonnestroom projecten met een SDE+ beschikking gerealiseerd en in ontwikkeling waaronder het project Pon Leusden met rond de 11.000 panelen.

De uitgevende instelling van de obligatielening, ZekerZuinig B.V., is een dochteronderneming van ServiceHouse en verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie van het zonnestroomsysteem bij Koninklijke Gazelle.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

ZekerZuinig B.V., ontwikkelaar en eigenaar van een zonnestroomsysteem op het dak van de fabriek van fietsfabrikant Koninklijke Gazelle N.V. te Dieren, geeft de obligatielening uit om een deel van de bouwkosten van het zonnestroomsysteem te dekken.

De uit te geven obligatielening is maximaal €660.000 groot, met een looptijd van 5 jaar (60 maanden) en biedt een vaste rente van 5,50% op jaarbasis. De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering

Uitgevende instelling:

ZekerZuinig B.V.

Obligatielening: Minimaal €330.000 en maximaal €660.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:
    • Uiterlijk aan het einde van de looptijd dient de gehele obligatielening afgelost te zijn
    • Obligatiehouders zullen jaarlijks een bedrag aan aflossing ontvangen. Het nog niet afgeloste deel zal aan het einde van de looptijd in een keer worden afgelostZekerheden:

Om de belangen van obligatiehouders te waarborgen worden er zekerheidsrechten gevestigd.

Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.251,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Er wordt ca. 730,5 MWh gemiddeld per jaar, genoeg om ca. 230 Nederlandse huishoudens geheel van duurzame stroom te voorzien.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico’s verbonden aan de bouw van het zonnestroomsysteem;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €660.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2018 ZekerZuinig B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening