Red Dot Renergy PTE LTD
Red Dot Renergy PTE LTD

Red Dot Renergy PTE LTD

Exploitatie van zonnestroomsystemen

Red Dot Renergy PTE LTD. biedt je de mogelijkheid om te investeren in de exploitatie van 3 zonnestroomsystemen op daken van bedrijven in Singapore. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 5,50% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar

Totaal geïnvesteerd

€200.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€120.000
100%
Voortgang streefbedrag
€200.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 27 mei 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 27 mei 2021 om 10:12
Red Dot Renergy PTE LTD
Red Dot Renergy PTE LTD

Gedeeltelijke herfinanciering van portefeuille zonnestroomsystemen.


Adres

13-01 City House, 36 Robinson Road
Singapore - 068877


Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Red Dot Renergy exploiteert 3 zonnestroomsystemen in Singapore. De zonnestroomsystemen liggen op de daken van 3 bedrijven in Singapore en hebben samen een opgesteld vermogen van ca. 0,39 MW en een verwachte jaarlijkse productie van ca. 488 MWh. De bedrijven op wiens daken de zonnestroomsystemen zijn geïnstalleerd zijn ook de afnemers van de zonnestroom. 

Over de aanbieder

Entoria Energy is een wereldwijde particuliere ontwikkelaar, investeerder en exploitant van duurzame energieoplossingen. We hebben ons hoofdkantoor in Singapore en zijn actief aanwezig in meer dan 10 landen, voornamelijk in de regio Azië-Pacific, Zuid-Europa en Latijns-Amerika. We zijn gespecialiseerd in zonne-energie en energieopslagprojecten, van ontwerp, planning en financiering tot bouw en exploitatie. Onze huidige exclusieve projectportefeuille in ontwikkeling bedraagt meer dan 2 GW in meer dan 10 landen, variërend van 20 kW tot 600 MW. Entoria Energy breidt ook haar portfolio uit op het gebied van windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 5,50% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. Een deel van de obligatielening wordt afgelost gedurende de looptijd (30%). Aan het einde van de looptijd beoogt de uitgevende instelling het resterende nog uitstaande bedrag van de obligatielening (70%) te herfinancieren middels het aantrekken van een langjarige bankfinanciering of de uitgifte van een nieuwe obligatielening.  

Uitgevende instelling:

Red Dot Renergy PTE LTD

Obligatielening: Minimaal €120.000 en maximaal €200.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd halfjaarlijks gedeeltelijk afgelost (30%). Het resterende bedrag (70%) wordt aan het einde van de looptijd in een keer geheel afgelost

Zekerheden:

Er worden geen zekerheidsrechten verstrekt door de uitgevende instelling.

Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.144,38 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,90%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De uitgevende instelling wordt bestuurd door en is 80% eigendom van Entoria Energy PTE LTD, een private limited company naar Singaporees recht gevestigd in Singapore. Entoria Energy is een wereldwijd gevestigde ontwikkelaar, investeerder en exploitant van duurzame energieoplossingen.
Voor meer informatie zie: https://entoriaenergy.com/

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van technische gebreken aan de zonnestroomsystemen
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €200.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Red Dot Renergy PTE LTD, de uitgevende instelling van de senior obligatielening