Privacyverklaring

Privacyverklaring DuurzaamInvesteren.nl

Laatst gewijzigd op: 04-05-2023

Duurzaaminvesteren.nl, een handelsnaam van Crowdinvesting B.V. (hierna: “Duurzaaminvesteren”), heeft deze privacyverklaring met betrekking tot de manier waarop we jouw (persoons)gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen, opgesteld om je te laten zien dat we de bescherming van jouw privacy zeer serieus nemen.

In deze verklaring informeren we je over de wijze waarop Duurzaaminvesteren met jouw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door Duurzaaminvesteren voor de diensten die we bieden.

Met persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) bedoelen wij persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Duurzaaminvesteren kwalificeert als “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG. Duurzaaminvesteren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.duurzaaminvesteren.nl (de “Website”) of wanneer je op andere wijze met ons in contact bent  , alsmede van alle gebruikers van haar dienstverlening en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hieronder kun je meer lezen over de volgende onderwerpen:

 1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt en met wie delen we ze eventueel?

  a) Bij gebruik van de website;

  b) Wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt op de Website;

  c) Wanneer je investeert in een project via onze Website;

  d) Wanneer je zich inschrijft voor de nieuwsbrief en/of investeringsalerts en overige marketing communicatie;

  e) Wanneer je als Geldvrager onze diensten afneemt;

  f) Wanneer je op andere wijze contact met ons opneemt.

 2. Hoe worden jouw gegevens beschermd?

 3. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

 4. Inzage, correctie en wijziging van jouw gegevens en andere rechten die je hebt;

 5. Contactgegevens en wijzigingen aan deze privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Duurzaaminvesteren. Tenzij in de Privacyverklaring anders aangegeven hebben woorden die beginnen met een hoofdletter de betekenis die in de definities van de Algemene Voorwaarden vastgelegd is.

 

1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt en met wie delen we ze eventueel?

In het kader van onze dienstverlening legt Duurzaaminvesteren verschillende Persoonsgegevens over natuurlijke personen vast. Het hangt af van de manier waarop je gebruik maakt van onze dienstverlening, om welke gegevens het gaat en wat we hiermee doen. Hierna beschrijven we per soort gebruik welke gegevens we verwerken, waarom, met welke wettelijke grondslag en met welke andere partijen we de gegevens mogelijk delen.

In andere dan de hieronder genoemde gevallen delen wij jouw persoonsgegevens alleen met andere partijen wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven, om aan (wettelijke) verplichtingen te voldoen of indien wij als gevolg van een rechtszaak en/of ter bescherming van onze eigen belangen of die van anderen daartoe genoodzaakt zijn.  Ook zullen we jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derde partijen verkopen. Wel kunnen Persoonsgegevens onderdeel zijn van over te dragen activa zijn in geval van  verkoop, fusie, reorganisatie of ontbinding van Duurzaaminvesteren of een vergelijkbare situatie gerelateerd aan Duurzaaminvesteren.

Met alle partijen met wie we jouw data delen, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Als je meer wilt weten over de specifieke afspraken die we met specifieke partijen hebben gemaakt en/of wat de inhoud van die afspraken is, kun je dit altijd vragen via support@duurzaaminvesteren.nl.

Je bezoekt onze website

Wanneer je de Website bezoekt verwerken wij de volgende gegevens:

 • Gegevens ten aanzien van het apparaat dat  u gebruikt om onze website te gebruiken en jouw locatie;

 • Jouw IP-adres;

 • Gegevens over jouw websitebezoek;

 • Contactgegevens als er via de Website een e-mail wordt gestuurd.

Met welk doel

 • Het tonen van de Website;

 • We gebruiken jouw IP-adres en informatie over jouw online gedrag om onze online diensten en jouw surfervaring te verbeteren. Lees hier meer over in ons cookiebeleid.

Gedeeld met wie

 • De dienstverleners die wij inschakelen voor het bezorgen van of het toegang geven tot onze Website en jouw gebruikersaccount,  zoals bijvoorbeeld ons webbureau;

 • Onze partners die jouw online ervaring verbeteren en onze partners die onze online diensten verbeteren.

Wettelijke grondslag

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk om je de door jouw gevraagde toegang tot en het gebruik van onze Website te bezorgen c.q. te geven;

 • Ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van onze Website.

De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt en in dit geval uiterlijk 2 jaar na de verwerking.

Je maakt een gebruikersaccount aan op de Website

Wanneer je voornemens bent om te investeren in één of meerdere projecten die worden aangeboden op onze Website, vragen we je om je eerst op onze Website te registeren. Op deze manier wordt een gebruikersaccount voor je aangemaakt. Je krijgt dan toegang tot nadere informatie. We verwerken hierbij de volgende gegevens:

 • E-mailadres*;

 • Aanhef*;

 • Initialen*;

 • Achternaam*;

 • Bron.

De hierboven genoemde gegevens met een (*) zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door jouw gevraagde diensten; de gegevens zonder (*) kun je zelf als optionele gegevens invullen, maar zijn niet noodzakelijk. Tevens vragen wij je bij registratie om een door jezelf gekozen wachtwoord in te vullen en nogmaals te bevestigen, zodat je een volgende keer met jouw unieke gebruikersnaam en wachtwoord kunt inloggen op onze Website. Het door jou ingevulde wachtwoord is nooit zichtbaar voor ons en het wachtwoord kun je zelf te allen tijde aanpassen in jouw gebruikersaccount via het Website.

Met welk doel

DuurzaamInvesteren.nl maakt gebruik van jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken jouw gegevens om jouw Gebruiksaccount aan te maken, waarmee je toegang krijgt tot jouw Gebruikersaccount;

 • We gebruiken jouw gegevens zodat je via onze Website in een project kunt investeren;

 • We gebruiken jouw IP-adres, en informatie over jouw online gedrag om onze online diensten en jouw surfervaring te verbeteren. Meer informatie hierover, inclusief de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren, staat in ons Cookiebeleid;

 • We gebruiken jouw gegevens voor communicatie, het verzenden van uitnodigingen en marketingactiviteiten.

Gedeeld met wie

We delen deze informatie met:

 • De dienstverleners die wij inschakelen voor het bezorgen van of het toegang geven tot onze Website en jouw gebruikersaccount, zoals bijvoorbeeld ons webbureau;

 • Onze medewerkers voor zover de medewerkers dit voor de uitoefening van hun functie nodig hebben. Medewerkers van DuurzaamInvesteren.nl hebben hiertoe ook een geheimhoudingsverklaring ondertekend;

 • Onze partners die jouw online ervaring verbeteren en onze partners die onze online diensten verbeteren, zoals Google Analytics.

Wettelijke grondslag

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk om jeu de door jou gevraagde toegang tot en het gebruik van onze Website te bezorgen c.q. te geven;

 • Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van de contactgegevens voor het toesturen van (commerciële) berichten of uitnodigingen.

Het gebruikersaccount dat je aanmaakt kun je zelf op enig moment beëindigen. De gegevens die we verzamelen worden tevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na de verwerking en/of na afloop van de dienstverlening verwijderd, met uitzondering van de gegevens waarop de fiscale bewaartermijn van 7 jaar, of enige andere wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

Je investeert in een project via onze Website

Wanneer je je hebt geregistreerd voor onze Website en je besluit te investeren in een project dat op onze Website wordt aangeboden, vragen we je om een aantal gegevens in te vullen. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

 • Nationaliteit;

 • Geboortedatum;

 • Adres;

 • Telefoonnummer;

 • IBAN en tenaamstelling van de bankrekening;

 • Kopie legitimatiebewijs wanneer additioneel bewijs van uw identiteit benodigd is.

Als je namens een rechtspersoon investeert, vragen wij de volgende additionele gegevens:

 • Jouw functie binnen de rechtspersoon namens welke je investeert;

 • De uiteindelijke belanghebbende(n) van de rechtspersoon.

Met welk doel

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;

 • Daarnaast is Duurzaaminvesteren.nl verplicht om onder andere in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalde gegevens van Investeerders te vragen en te bewaren, te weten de eerder genoemde gegevens:

  • IBAN en tenaamstelling van de bankrekening;

  • Kopie legitimatiebewijs wanneer additioneel bewijs van jouw identiteit benodigd is;

  • De uiteindelijke belanghebbende(n) van de rechtspersoon.

Gedeeld met wie

 • Alle verzamelde gegevens delen we met de Geldvrager van het project waarin je investeert (de geldvrager). De Geldvrager heeft deze informatie nodig om je toe te voegen aan het register van obligatiehouders / aandeelhouders en om betalingen als, rente, dividend en eventuele aflossing aan je te doen;

 • Jouw naam wordt gedeeld met het notariskantoor waarnaar je de betaling van jouw investering overmaakt, Horst & van de Graaff notarissen te Hilversum. Met deze gegevens kan het notariskantoor je matchen aan jouw betaling;

 • Onze partners die ons helpen in de uitvoering van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld Van Noort Gassler & Co en Relian publishers (ten behoeve van CDD controles);

 • De dienstverleners die wij inschakelen voor het bezorgen van of het toegang geven tot onze Website en jouw gebruikersaccount, zoals ons webbureau.

Wettelijke grondslag

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening – oftewel om de overeenkomst die we met jou hebben uit te voeren;

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de Wwft. De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na de verwerking en/of na afloop van de dienstverlening verwijderd, met uitzondering van de gegevens waarop de fiscale bewaartermijn van 7 jaar, of enige andere wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

Je schrijft je in voor onze nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief en/of investeringsalert van Duurzaaminvesteren, worden jouw persoonsgegevens gebruikt om je te informeren over onze diensten. Bij het versturen hiervan maken wij gebruik van derde partijen. Je kunt zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief, via opt-out of door contact met ons op te nemen via support@duurzaaminvesteren.nl.

Welke gegevens

We verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;

 • E-mailadres.

Met welk doel

DuurzaamInvesteren.nl maakt gebruik van uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bezorgen nieuwsbrief en/of investeringsalert.

Gedeeld met wie

We delen deze informatie met:

 • De derde partijen die onze mailinglijsten beheren en de nieuwsbrieven versturen, zoals bijvoorbeeld  onze e-mailmarketing solution provider en/of ons webbureau.

Wettelijke grondslag

 • Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief en/of investeringsalert geef je toestemming voor de verwerking van de bovenstaande gegevens door middel van een opt-in, zodat wij je de nieuwsbrief en/of investeringsalert kunnen bezorgen. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken door middel van het simpelweg versturen van een e-mail naar support@duurzaaminvesteren.nl of door afmelding via de uitschrijfknop die zich onderaan iedere nieuwsbrief en/of investeringsalert bevindt.

De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na het versturen van de laatste nieuwsbrief danwel na jouw opt-out verwijderd.

Je neemt onze diensten af als Geldvrager

Als je namens jouw bedrijf of organisatie op zoek bent naar financiering voor een duurzaam energieproject, kun je gebruikmaken van onze crowdfundingdiensten. Afhankelijk van de dienst die je als Geldvrager gebruikt, zoals overeengekomen in de Propositiehoudersovereenkomst, verwerken wij bepaalde gegevens:

 • Voorletters en achternaam;

 • Adres;

 • Nationaliteit;

 • Geboortedatum;

 • Adres;

 • Telefoonnummer;

 • Jouw functie binnen de rechtspersoon die je vertegenwoordigt;

 • De uiteindelijk belanghebbende(n) van de rechtspersoon.

Met welk doel

DuurzaamInvesteren.nl maakt gebruik van uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening – oftewel om de overeenkomst die we met jou hebben uit te voeren;

 • Daarnaast is de verwerking van de bovenstaande gegevens noodzakelijk in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Gedeeld met wie

We delen deze informatie met:

 • Het notariskantoor waarnaar je de betaling van jouw investering overmaakt, Horst & van de Graaff notarissen te Hilversum. Met deze gegevens kan het notariskantoor jou matchen aan jouw betaling;

 • Onze partners die ons helpen in de uitvoering van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld Relian publishers (ten behoeve van CDD controles);

 • De dienstverleners die wij inschakelen voor het bezorgen van of het toegang geven tot onze Website en uw gebruikersaccount, zoals ons webbureau.

Wettelijke grondslag

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening – oftewel om de overeenkomst die we met jou hebben uit te voeren;

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de Wwft.

De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na de verwerking en/of het moment waarop onze communicatie is geëindigd, verwijderd, met uitzondering van de gegevens waarop enige wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

Je neemt op andere wijze contact met ons op

Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door het stellen van een vraag over onze dienstverlening via support@duurzaaminvesteren.nl, telefoon, social media of post, gebruiken wij jouw Persoonsgegevens om te reageren op jouw vraag. Wij registreren jouw vraag vervolgens in onze administratie. Ook gebruiken wij de door ons ontvangen Persoonsgegevens door jouw gebruik van social media, zoals een reactie op Facebook of Twitter, om onze dienstverlening te verbeteren.

Welke gegevens

We verwerken de volgende gegevens:

 • Jouw voor- en achternaam;

 • Afhankelijk van de wijze waarop je ons benadert: jouw telefoonnummer, e-mailadres en/of woonadres;

 • Jouw bericht c.q. voorkeuren op het gebied van onze dienstverlening en eventuele vragen, bijzonderheden of klachten die je ons daaromtrent doorgeeft;

 • Profielgegevens sociale media.

Met welk doel

DuurzaamInvesteren.nl maakt gebruik van jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens en eventuele informatie die je ons toestuurt om jouw vragen te beantwoorden en je te helpen jouw vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van een project of onze Website;

 • We gebruiken de gegevens om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze diensten;

 • We gebruiken de gegevens om onze dienstverlening te verbeteren;

 • Om berichten op sociale media te kunnen plaatsen en lezen.

Gedeeld met wie

We delen deze informatie met:

 • Partners die ons helpen bij het uitvoeren van bovenstaande doeleinden, zoals bijvoorbeeld aanbieders van projecten;

 • De dienstverleners die wij inschakelen voor het bezorgen van of het toegang geven tot onze Website en jouw gebruikersaccount, zoals ons webbureau.

Wettelijke grondslag

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom je contact met ons opneemt, jou te helpen bij vragen en/of klachten;

 • Gerechtvaardigd belang bij communicatie activiteiten via sociale media.

De gegevens die we verzamelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, en in dit geval uiterlijk 2 jaar na de verwerking en/of het moment waarop onze communicatie is geëindigd, verwijderd, met uitzondering van de gegevens waarop enige wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

2. Hoe worden jouw gegevens beschermd?

Duurzaaminvesteren begrijpt dat het veilig bewaren van jouw Persoonsgegevens belangrijk is. De gegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare en up-to-date elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens.

Onze Website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van jouw browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens die je via onze Website verstuurt, zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens tussen onze Website en onze verwerkingspartners, vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen. Alle partners met wie we jouw persoonsgegevens delen moeten zich ook aan deze beveiligingseisen houden, hierover maken we met deze partijen afspraken. Als je meer wilt weten over de specifieke afspraken die we met specifieke partijen hebben gemaakt, kun je dit altijd vragen via support@duurzaaminvesteren.nl.

We plaatsen ook gegevens op lokale schijven en databases op onze devices. Deze devices zijn afgeschermd middels een wachtwoord.

3. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Duurzaaminvesteren bewaart jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Hierboven hebben we per soort gegevensverwerking aangegeven welke bewaartermijn van toepassing is.

4. Inzage en correctie van jouw gegevens en andere rechten die je toekomen

Inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens

Als je dit wenst, kan Duurzaaminvesteren jou een overzicht verstrekken van de Persoonsgegevens en documenten die bij ons bekend zijn. Indien de informatie onjuist blijkt te zijn, of het bewaren ervan in strijd blijkt met de geldende wet- en regelgeving, zullen we deze informatie corrigeren of op jouw verzoek verwijderen.

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar support@duurzaaminvesteren.nl.

Duurzaaminvesteren zal jouw gegevens dan na bevestiging binnen 4 weken verwijderen of aanpassen. Het kan zijn dat we niet (volledig) aan jouw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld in verband met wettelijke bewaartermijnen.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van jouw gegevens, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking via het versturen van een e-mail naar support@duurzaaminvesteren.nl. We zullen na ontvangst van jouw e-mail zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, reageren op jouw bezwaar.

Dataportabiliteit

Je hebt recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt om de Persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt, in een bruikbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien je jouw gegevens in een dergelijke vorm wilt ontvangen, kun je een e-mail versturen aan support@duurzaaminvesteren.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om te bespreken in welk formaat je de gegevens wilt ontvangen. We zullen na dit contact binnen 4 weken, en uiterlijk binnen 3 maanden indien het verzoek complex is, reageren op jouw verzoek en de gegevens verstrekken.

Het intrekken van eerder gegeven toestemming

Indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken door middel van het versturen van een e-mail naar support@duurzaaminvesteren.nl. We zullen uw verzoek met betrekking tot intrekking van toestemming zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken beantwoorden en bevestigen.

Het indienen van een klacht bij een Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien je bedenkingen hebt of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw Persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens hebben verwerkt, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Contactgegevens en wijzigingen aan dit beleid

Indien je contact met ons wil opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

Duurzaaminvesteren, handelsnaam van Crowdinvesting B.V.

E-mailadres: support@duurzaaminvesteren.nl

Telefoonnummer: 088-4321543

Postadres: Strawinskylaan 1755 |  Tower 7, Level 17, unit C1702, 1077 XX te Amsterdam

Deze privacyverklaring kan door Duurzaaminvesteren van tijd tot tijd veranderd worden, indien nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of zij dit nodig acht. Indien Duurzaaminvesteren inhoudelijke veranderingen doorvoert of daartoe wettelijk gehouden is, zullen we je voorafgaand aan deze verandering hierover berichten via het emailadres dat bij ons bekend is omdat je klant bent of via een bericht op onze Website.

Neem deze privacyverklaring regelmatig door, vooral voordat je ons enige Persoonsgegevens verstrekt. Indien je onze Website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken.