HalloStroom Markt & Klant B.V.
HalloStroom Markt & Klant B.V.

HalloStroom Markt & Klant B.V.

Groeifinanciering (ronde 2)

HalloStroom Markt & Klant B.V., beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal €2.000.000 op te halen ten behoeve van de financiering van de groei van de HalloStroom groep. De uitgevende instelling zal de financiering gebruiken om van haar lopende pijplijn rond de 300 zonnestroomsystemen versneld te installeren, te investeren in marketingactiviteiten, het aannemen van extra personeel op het gebied van o.a. sales en IT, de website te vernieuwen, een buffer aan te houden voor het werkkapitaal en anderzijds de verdere groei van de onderneming te financieren.

Totaal geïnvesteerd

€2.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.200.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 3 december 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 13 december 2021 om 16:01
HalloStroom Markt & Klant B.V.
HalloStroom Markt & Klant B.V.

Groei van de organisatie


Adres

Bouwmeesterplein 1,
2801 BX te Gouda

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Een portefeuille van ten minste 7.200 verhuurde en operationele zonnestroomystemen op schuine en vlakke daken van particuliere woningeigenaren in Nederland in HalloStroom Huur Zon B.V. en HalloStroom Huur Zon IX B.V.

Over de aanbieder

HalloStroom verhuurt en verkoopt zonnestroomsystemen aan particuliere huiseigenaren en maakt daarmee de overstap naar duurzame zonne-energie toegankelijk voor een groot publiek. Dankzij de aangeboden huurpropositie krijgen HalloStroom klanten de voordelen van zelf opgewekte zonne-energie zonder daar vooraf een grote investering voor te hoeven doen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening heeft een looptijd van vijf (5) jaar en de rente op de lening bedraagt 5,00% op jaarbasis.

Uitgevende instelling:

HalloStroom Markt & Klant B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.200.000 en maximaal €2.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Jaarlijks

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Onvoorwaardelijke garantie van HalloStroom Duurzaam Beheer B.V. voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (de “Garantie”).
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.190,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,21%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Zonnepanelen voor de verduurzaming van het energiesysteem.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende groei en/of inkomsten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 HalloStroom Markt & Klant B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening