Windpark Clusters B.V.
Windpark Clusters B.V.

Windpark Clusters B.V.

Windpark Binnenhaven

Windpark Cluster B.V., eigenaar van Windpark Binnenhaven, beoogt de obligatielening uit te geven voor een bedrag van maximaal €1.498.500 om omwonenden de mogelijkheid te geven via de obligatielening te participeren in de exploitatie van het windpark. De opbrengst van de uitgifte van de obligatielening zal worden gebruikt om een deel van de investeringen van de Uitgevende Instelling in het Windpark te herfinancieren.

De obligatielening heeft een looptijd van ca. tien (10) jaar en zes (6) maanden met een rente van 4,5% per jaar.

Totaal geïnvesteerd

€1.498.500

100%
Voortgang minimaal bedrag
€300.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.498.500
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
126 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 29 november 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 17 december 2021 om 9:41
Windpark Clusters B.V.
Windpark Clusters B.V.

Het herfinancieren van een deel van de investeringskosten in het windpark en omwonenden de mogelijkheid te bieden om te participeren in de exploitatie van Windpark Binnenhaven.


Adres

Regulierenring 12-f
3981 LB Bunnik

Over dit project

Windpark Binnenhaven is gelegen op het voormalig werkeiland Neeltje Jans en maakt deel uit van het integrale plan Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering (OWO), waarmee het opgesteld windenergievermogen op locatie wordt uitgebreid van 80 MW naar 130 MW. Windpark Binnenhaven (het “Windpark”), zal bestaan uit vier Vestas V136 windturbines in de Gemeente Veere. De aandeelhouders van Windpark Cluster B.V. zijn Stichting Dirventur en de Coöperatieve duurzame energievereniging Zeeuwind U.A. (‘Zeeuwind’).

Over de aanbieder

Windpark Cluster B.V. is eigenaar van Windpark Binnenhaven. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Inschrijvers uit de ‘1e kring’ komen in aanmerking voor de volgende additionele voordelen:

• een bonusrente van 0,5% (totale Rente van 5,0%) op jaarbasis;
• voorrang bij Inschrijving; en
• geen transactiekosten.

Inschrijvers die in de 2e kring vallen betalen eenmalig 2,5% transactiekosten. Hierbij geldt echter dat leden van Zeeuwind die in de ‘2e kring’ vallen, deze achteraf bij Zeeuwind kunnen declareren. Zeeuwind vergoedt de transactiekosten voor haar leden.

De obligatielening zal gedurende de looptijd conform een annuïtair schema geheel worden afgelost. Er is geen herfinancieringsrisico.

Uitgevende instelling:

E-Connection

Obligatielening:

Minimaal €300.000 en maximaal 1.498.500

Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 10,5 jaar
Aflossing:

Annuïtair

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 2,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €512,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €646,11 per obligatie ontvangen op een investering van €512,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De uitgevende instelling heeft veel oog voor de omgeving en heeft meerdere initiatieven ontplooit om het maatschappelijk draagvlak voor het windpark te vergroten. Een van die initiatieven is de uitgifte van de obligatielening waarmee zij het voor burgers mogelijk maakt te participeren in de exploitatie van het windpark.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lager dan verwachte windopbrengst;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.500.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Windpark Clusters B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening