Entoria Energy Pte. Ltd
Entoria Energy Pte. Ltd

Entoria Energy Pte. Ltd

Voorfinanciering van zonnepark in Panama

Entoria Energy Pte. Ltd. biedt je de mogelijkheid om te investeren in twee zonnestroomsystemen In Panama, samen goed voor 25,3 MWp. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 10,00% op jaarbasis met een looptijd van 1 jaar. Deze aflossing zal gedaan worden vanuit de verkregen ontwikkelvergoeding ontvangen door de uitgevende instelling betaald vanuit de projectvennootschap. De ontwikkelvergoeding is volledig gecontracteerd, en gebaseerd op een tweetal vooraf afgesproken ‘milestones’.

Totaal geïnvesteerd

€1.896.500

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.896.500
Rentevergoeding op jaarbasis
10,00%
Looptijd
12 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
woensdag 6 september 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 26 september 2023 om 11:44
Entoria Energy Pte. Ltd
Entoria Energy Pte. Ltd

Het deels financieren van de kosten verbonden aan de bouw en exploitatie van de zonnestroomsystemen.


Adres

60 Paya Lebar Road #08-10
Paya Lebar Square
Singapore 409051

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De uitgevende instelling genereert inkomsten doordat het ontwikkelingskosten betaald krijgt van de twee zonnestroomprojecten LaVilla en Gersa. Project LaVilla kent een opgeteld vermogen van 13,5 MWp, project Gersa kent een opgeteld vermogen van 11,8 MWp. De totale investering gemoeid met de realisatie en exploitatie van deze ‘utility scale’ zonnestroomsystemen is ca. € 19.958.212. Daarnaast heeft Entoria Energy Pte LTD. mede-investeerders aangetrokken die tegelijk met de obligatie-uitgifte zullen investeren. In totaal zal er € 2.504.528 geïnvesteerd worden in het project door de uitgevende instelling, en zal er een meerjarige bancaire financiering in het project investeren ter waarde van € 15.268.506.

Over de aanbieder

Entoria Energy is een wereldwijde particuliere ontwikkelaar, investeerder en exploitant van duurzame energieoplossingen. Het heeft het hoofdkantoor in Singapore en is actief aanwezig in meer dan 10 landen, voornamelijk in de regio Azië-Pacific, Zuid-Europa en Latijns-Amerika. Het is gespecialiseerd in zonne-energie en energieopslagprojecten, van ontwerp, planning en financiering tot bouw en exploitatie. Momenteel heeft Entoria Energy 60 MW in operatie of constructie. De huidige exclusieve projectportefeuille in ontwikkeling bedraagt meer dan 2 GW in meer dan 10 landen, variërend van 20 kW tot 600 MW. In Singapore specifiek bestaat deze uit 4 operationele systemen. Entoria Energy breidt ook haar portfolio uit op het gebied van windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen.

De uitgevende Instelling is een ontwikkel-entiteit binnen de Entoria Energy Group PTE LTD die speciaal is opgezet om een portefeuille zonnestroomsystemen te realiseren en te exploiteren.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Ter financiering van haar deel van de constructiekosten ten behoeve van een 25,3 MWp zonnestroomsysteem in Panama, geeft Entoria Energy PTE LTD. een senior obligatielening uit ter hoogte van €1.899.750 met een rente van 10,00% op jaarbasis en een looptijd van 1 jaar.

Uitgevende instelling:

Entoria Energy Pte. Ltd

Obligatielening: Minimaal €1.000.000 en maximaal €1.899.750
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 10,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 1 jaar
Aflossing:

In een keer aan het einde van de looptijd.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) projectovereenkomsten, dividenden en overige kasstromen uit de projecten en een en ander beperkt tot de portefeuille zonnestroomsystemen van LaVilla en Gersa.

De zekerheden worden gevestigd volgens Singaporees recht en is geen opschortende voorwaarde voor uitbetaling. De zekerheden worden gevestigd binnen zo spoedig mogelijke tijd na uitgifte van de obligatielening.

Onvoorwaardelijke garantie van Entoria Energy Group Pte. Ltd. voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (de “Garantie”).

Transactiekosten: Eenmalig 0,60% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,60% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€1,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €251,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 10,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €275,00 per obligatie ontvangen op een investering van €251,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 9,35%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het opgesteld vermogen is circa 7.849.325 kWh  per jaar, wat genoeg elektriciteit is voor meer dan 4.360 huishoudens per jaar.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico’s verbonden aan de ontwikkeling en bouw van de zonnestroomsystemen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.999.750 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Entoria Energy Pte. Ltd, de uitgevende instelling van de senior obligatielening