Trio Battery Solutions B.V.
Trio Battery Solutions B.V.

Trio Battery Solutions B.V.

Groeifinanciering

Trio Battery Solutions B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van een deel van de ontwikkelingskosten van Ready To Build energieopslagprojecten.

Totaal geïnvesteerd

€1.693.750

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.200.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.693.750
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 19 juni 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 10 juli 2023 om 15:04
Trio Battery Solutions B.V.
Trio Battery Solutions B.V.

Groeifinanciering ter ontwikkeling en realisatie van energieopslagsystemen


Adres

Wassenaarseweg 20
2596 CH, 's- Gravenhage

Over dit project

De uitgevende instelling beoogt de obligatielening uit te geven om haar groei te financieren. De uitgevende instelling voorziet dat zij liquiditeit nodig heeft voor de voorfinanciering van de ontwikkelingskosten van een aantal nieuw te realiseren energieopslagprojecten.

 Voor deze ontwikkelingen moet er geïnvesteerd worden in de voorbereiding tot aan de start van de bouwfase van nieuwe projecten in Nederland. Vanaf de bouwfase zal de uitgevende instelling bancaire financiering aantrekken. Er moet tot dat moment voor meerdere grootschalige batterijprojecten onderzoek worden gedaan naar de kosten en haalbaarheid van de te ontwikkelen projecten, bij positieve beoordeling zullen locaties vastgelegd worden, aansluitingen gecontracteerd worden en juridisch alles voor de bouwfase worden voorbereid. Om de investeringen ten behoeve van deze ontwikkelingen te bekostigen geeft de uitgevende instelling de obligatielening uit voor maximaal €1.700.000.

Over de aanbieder

Trio Battery Solutions B.V. biedt investeerders met deze duurzame obligatielening de mogelijkheid om bij te dragen aan de toekomst van de Nederlandse energiemarkt. Als speciaal opgezette entiteit richt de uitgevende instelling zich op de ontwikkeling van energie(opslag)projecten binnen de Trio groep die klaar zijn voor start bouw (hierna: RTB of Ready To Build).

Trio Investment B.V. beoogt met al haar projecten een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en een groot aandeel te hebben in de Nederlandse energietransitie. Dit is bewezen door het feit dat Trio Investment B.V. de winnaar is van de 2022-ronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Voor de SDE-ronde van 2022 heeft Trio Investment 161,5 megawattpiek aan beschikkingen ontvangen. Voor meer informatie klik hier.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt de senior obligatielening uit te geven om €1.700.000 op te halen ter financiering van een deel van de ontwikkelingskosten van RTB-Energieopslagprojecten. De uitgevende instelling maakt deel uit van de Trio Groep. Binnen de Trio Groep zijn alle afzonderlijke SPV's gecontracteerd voor wie Trio Battery Solutions B.V., tegen een vergoeding voor projectontwikkeling, de RTB-Energie(opslag)projecten zal ontwikkelen.

Uitgevende instelling:

Trio Battery Solutions B.V.

Obligatielening:

Minimaal €1.200.000 en maximaal €1.700.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Gedeeltelijke aflossing gedurende de looptijd, de rest bullet

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders;

  • Eerst en enig pandrecht op de vastgelegde raamovereenkomsten met BESS Producenten, projectontwikkeling overeenkomsten en additionele inkomsten die daaruit gegenereerd worden.

Bij het aantrekken van additionele financiering voor de uitbreiding van de Portfolio Energieopslagsystemen worden de zekerheden pro rato gedeeld naar openstaande Hoofdsommen.

Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €300,00 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,44%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Door gebruik te maken van batterijen voor energieopslag kunnen wij de weerafhankelijke opwekking van energie balanceren en een betrouwbare en duurzame energietoevoer leveren aan onze gemeenschappen. Dit draagt bij aan onze inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en onze planeet te beschermen voor toekomstige generaties. Verder speelt Trio Battery Solutions BV met haar diensten in op de relevantie en actualiteit van de huidige maatschappelijke problematiek. De politiek heeft sterk ingezet op het vergroten van het geïnstalleerd vermogen van verscheidene duurzame energie opwektechnologieën. Helaas is het transportvermogen van het stroomnet onvoldoende mee kunnen groeien met die capaciteit. Het bijzondere aan technologieën als wind en zon, die een groot deel van het vermogen invullen, is dat zij sterk weergedreven zijn. Dat suggereert een periodiciteit van hoge en lage productie, wat voor netbeheerders een uitdaging is. Batterijen kunnen deze pieken afschaven en daarmee de dalen invullen, wat zorgt voor een gebalanceerd, stabiel en betrouwbaar stroomnet.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van het niet realiseren van de pipeline aan projecten
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.997.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Trio Battery Solutions B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening