EFP Solutions B.V.
EFP Solutions B.V.

EFP Solutions B.V.

Portefeuille duurzame energieprojecten

EFP Solutions B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een deel van de financieringskosten van de portefeuille duurzame zonnestroomsystemen. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd geheel afgelost uit een herfinanciering.

Totaal geïnvesteerd

€385.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€350.000
100%
Voortgang streefbedrag
€385.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 16 september 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 16 september 2021 om 10:45
EFP Solutions B.V.
EFP Solutions B.V.

de financiering van een deel van de kosten verbonden aan de installatie van het zonnestroomsysteem


Adres

Straalstraat 15
3572RG Utrecht

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De insteek van haar concept is een lange termijn samenwerkingsovereenkomst met de betreffende locatie-eigenaar vanuit haar overtuiging dat de exploitatieperiode van meer dan 15 jaar alleen goed doorgekomen kan worden als partijen nauw samenwerken. De met de systemen opgewekte energie wordt vervolgens onder een langjarig contract verkocht, aan de locatie-eigenaar of aan een energiebedrijf.

Over de aanbieder

EFP Solutions B.V. (de ‘Uitgevende Instelling’) is een ontwikkelaar van duurzame energieprojecten en heeft projecten ontwikkeld door heel Nederland. Met haar projecten kijkt zij naast de ontwikkeling van duurzame energie installaties ook naar de optimale inpassing van de opwek van duurzame energie in relatie tot het bedrijfsproces op de locatie. De insteek van haar concept is een lange termijn samenwerkingsovereenkomst met de betreffende locatie-eigenaar vanuit haar overtuiging dat de exploitatieperiode van meer dan 15 jaar alleen goed doorgekomen kan worden als partijen nauw samenwerken. De met de systemen opgewekte energie wordt vervolgens onder een langjarig contract verkocht, aan de locatie-eigenaar of aan een energiebedrijf.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze obligatielening €385.000 op te halen ter financiering van een deel van de installatiekosten van het hierboven genoemde zonnestroomsysteem Struyk Verwo. De obligatielening biedt een rente van 4,00% op jaarbasis met een looptijd van drie (3) jaar.
Met de realisatie van het zonnestroomsysteem Struyk Verwo is in totaal ca. €435.000 gemoeid. Het resterende benodigde bedrag wordt ingebracht door de aandeelhouders van de Uitgevende Instelling als achtergesteld vermogen en het gebruik van vrije middelen.

Uitgevende instelling:

EFP Solutions B.V.

Obligatielening: Minimaal €350.000 en maximaal €385.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Aflossing middels een betaling aan einde looptijd door middel van herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aan het zonnestroomsysteem Struyk Verwo gerelateerde activa van de uitgevende instelling
  • Eerste hypotheekrecht op het ten behoeve van het zonnestroomsysteem Struyk Verwo gevestigde ondererfpachtrecht
Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€10,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.010,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.120,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.010,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,60%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Zonnestroomsysteem Struyk Verwo wordt gerealiseerd op het dak van het kantoorgebouw aan de Amerikahavenweg 20 te Amsterdam, met een opgesteld vermogen van 575 kWp. Zonnestroomsysteem Oudenrijn is in 2017 gerealiseerd op het dak van het Sportcentrum Oudenrijn in Utrecht gerealiseerd. Dit zonnestroomsysteem is 125 kWp groot en produceert sinds de oplevering boven verwachting.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €385.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 EFP Solutions B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening