Thuis Stroom B.V.
Thuis Stroom B.V.

Thuis Stroom B.V.

Werkvoorraad financiering ronde 2

Thuis Stroom B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in de financiering van de werkvoorraad. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 1 jaar. De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd afgelost.

Totaal geïnvesteerd

€1.198.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€960.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.198.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
12 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 11 september 2023 om 9:30
Inschrijving sloot op
donderdag 28 september 2023 om 9:59
Thuis Stroom B.V.
Thuis Stroom B.V.

Het financieren van de ontwikkelingskosten van o.a. nieuwe warmtepompsystemen & e-boilers en het vergroten van de werkvoorraad, die beiden bijdragen aan de groei van de organisatie.Adres

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM 's-Gravenhage

Over dit project

Thuis Stroom B.V. zal voor zowel de inkoop, verkoop, als de installatie van de werkvoorraad zorgen. Hierdoor beoogt het hoge marges te behouden. Thuis Stroom heeft voor ruim 15 miljoen euro aan gecontracteerde verkopen gerealiseerd waarbij de focus lag op business-to-business. Hierdoor zijn er gesprekken gaande met woningcorporaties voor toekomstige samenwerking. Vanaf medio september ligt de focus ook op de marketing aan consumenten en business-to-consumer (B2C).

Na een eerdere succesvolle obligatielening van €1.200.000, is de groei gerealiseerd waardoor er extra middelen nodig zijn.

Over de aanbieder

Thuis Stroom is toegewijd aan het realiseren van duurzame installaties voor de particuliere sector en maakt daarbij gebruik van innovatieve- en milieuvriendelijke technologieën. Het bedrijf biedt een breed scala aan duurzame oplossingen die niet alleen bijdragen aan energie-efficiëntie, maar ook aan een groenere toekomst.

Het assortiment van Thuis Stroom omvat onder andere: warmtepompen, E-boilers, PV-zonnepanelen, thuisbatterijen, LED-verlichting, EV-opladers en de benodigde onderdelen voor de installatie van deze systemen. Door deze installaties te implementeren, draagt Thuis Stroom bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van energie-efficiëntie in woningen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 1 jaar. 

Aan het einde van de looptijd beoogt de uitgevende instelling de obligatielening af te lossen door middel van financiering uit operationele kasmiddelen opgebouwd gedurende de looptijd.

Uitgevende instelling:

Thuis Stroom B.V.

Obligatielening:

Minimaal €960.000 en maximaal €1.200.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 1 jaar
Aflossing:

De obligatielening zal in zijn geheel worden afgelost aan het einde van zijn looptijd via vrijgekomen kasstromen uit de verkoop van duurzame energie-oplossingen.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste pandrecht op alle activa inclusief het gedeelte van de Werkvoorraad van de uitgevende instelling welke is gefinancierd door deze obligatielening. 
  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder: verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten.
Transactiekosten: Eenmalig 0,60% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,60% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€1,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €251,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €270,00 per obligatie ontvangen op een investering van €251,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,34%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het assortiment van Thuis Stroom omvat onder andere: warmtepompen, E-boilers, PV-zonnepanelen, thuisbatterijen, LED-verlichting, EV-opladers en de benodigde onderdelen voor de installatie van deze systemen. Door deze installaties te implementeren, draagt Thuis Stroom bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van energie-efficiëntie in woningen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van het wegvallen van contractspartijen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.400.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Thuis Stroom B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening