Zonnepark PV10 B.V.
Zonnepark PV10 B.V.

Zonnepark PV10 B.V.

Herfinanciering investeringskosten

Zonnepark PV10 B.V. biedt de mogelijkheid om vanaf €250 te investeren in een reeds operationeel drijvend zonnepark. De 6,00% obligatielening heeft een looptijd van 7 jaar en 7 maanden. Deze aanbieding berekent 0% transactiekosten.

Totaal geïnvesteerd

€985.750

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€985.750
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
91 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 28 april 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 25 mei 2023 om 10:46
Zonnepark PV10 B.V.
Zonnepark PV10 B.V.

De herfinanciering van een deel van de investeringskosten van Zonnepark Uivermeertjes


Adres

Lange Marktstraat 5
8911 AD Leeuwarden

Over dit project

Zonnepark PV10 B.V. heeft een drijvend zonnepark op een zandwinplas Uivermeertjes in Deest, in de regio Druten , gerealiseerd dat sinds 31 mei 2021 operationeel is. Het Zonnepark, bestaande uit 56.000 zonnepanelen, zal gedurende een periode van 25 jaar geëxploiteerd worden en naar verwachting 29,8 MWp duurzame elektriciteit per jaar opwekken. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 8.000 huishoudens te voldoen.

Over de aanbieder

Zonnepark PV10 B.V. is opgericht voor de exploitatie van het zonnestroomproject en zal gedurende de looptijd geen andere activiteiten ontwikkelen. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze junior obligatielening maximaal €1.000.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter herfinanciering van een deel van de investeringskosten van het zonnepark. De obligatielening biedt een rente van 6,0% per jaar met een looptijd van 7 jaar en 7 maanden. De obligatielening zal aan gedurende de looptijd lineair in 8 termijnen afgelost worden.

Uitgevende instelling:

Zonnepark PV10 B.V.

Obligatielening: Minimaal €100.000 en maximaal €1.000.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 7,58 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt geheel afgelost gedurende de looptijd op basis van een lineair schema (8 termijnen)

Zekerheden:

Aan obligatiehouders worden geen zekerheden verstrekt

Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €250,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €313,13 per obligatie ontvangen op een investering van €250,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,06%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. In het ontwerp van het Zonnepark is veel rekening gehouden met landschappelijke inpassing. Het Zonnepark is verankerd op de bodem van de zandwinplas zodat de flora en fauna in de oevers niet wordt aangetast. 

Het drijvende systeem is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Zo maakt het systeem gebruik van panelen die licht doorlaten en brede lichtstraten. Dit draagt bij aan de instandhouding van de ecologie. Ook wordt er voorzien in de bevordering van het onderwaterleven, zoals het bieden van een plaats waar visjes bescherming in kunnen vinden en zich in kunnen vermenigvuldigen.

Een zonnebron op water heeft nog een voordeel en dat komt door de natuurlijke koeling van vrij diep water wat je aantreft in zandwinputten. Hierdoor levert het Zonnepark relatief meer energie op dan een vergelijkbaar park op land.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende inkomsten door lagere zoninstraling;
  • Risico van technische gebreken van het Zonnepark;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2023 Zonnepark PV10 B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening