Solar Park Echteld B.V.
Solar Park Echteld B.V.

Solar Park Echteld B.V.

Zonnepark Echteld

Solar Park Echteld B.V. (onderdeel van Vattenfall N.V.) geeft middels deze obligatielening (direct) omwonenden vier weken de kans om exclusief te participeren. Door mee te participeren wordt het maatschappelijk draagvlak in de buurt vergroot. Na deze periode mag iedereen participeren. Het zonnepark zal worden ontwikkeld door Vattenfall en is naar verwachting eind 2024 operationeel.

De 5,00% senior obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar. Deze aanbieding berekent 0,00% transactiekosten.

Totaal geïnvesteerd

€250.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€50.000
100%
Voortgang streefbedrag
€250.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
zaterdag 1 juli 2023 om 12:00
Inschrijving sloot op
zaterdag 29 juli 2023 om 11:21
Solar Park Echteld B.V.
Solar Park Echteld B.V.

Burgers te laten participeren in het zonnepark


Adres

Hoekenrode 8
1102 BR Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Zonnepark Echteld Spoorstraat ligt in het midden van een verkeersknooppunt, aan de A15 bij afrit 34 richting Echteld en tussen twee spoorlijnen. Het veld is 12,16 ha en heeft een totaal opgesteld vermogen van 12,77 MWp. De verwachte productie is ongeveer 13 GWh/jaar, wat vergelijkbaar is met het energieverbruik van ongeveer 4.000 huishoudens. De netaansluiting van 10 MVA wordt verzorgd door Liander. Het project heeft een SDE++ subsidie van 54,50 euro/MWh. Het beplanting- en inpassingsplan is zo ingericht dat het optimaal aansluit bij de natuur in de omgeving, mede door gebruik van inheemse plantensoorten in het veld.

Over de aanbieder

Vattenfall is een energieleverancier met 2 miljoen Nederlandse klanten, met als doel fossielvrij leven mogelijk maken binnen een generatie. Om dit te bereiken investeert Vattenfall in projecten die groene elektriciteit produceren. Zonnepark Echteld Spoorstraat is onderdeel van deze strategie. Vattenfall is volledig eigendom van de Zweedse overheid.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Locatie: Echteld, gemeente Neder-Betuwe

Vermogen: 23.114 zonnepanelen met een opgesteld vermogen van 12,77 MWp

Technologie: GCL zonnepanelen en Sungrow SG250HX omvormers

Status: Beoogde start bouw juli 2023

Uitgevende instelling:

Solar Park Echteld B.V.

Obligatielening: Minimaal €50.000 en maximaal €250.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €250,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.4.5 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €312,50 per obligatie ontvangen op een investering van €250,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Vattenfall Nederland is een energieleverancier met 2 miljoen Nederlandse klanten, met als doel fossielvrij leven mogelijk maken binnen een generatie. Om dit te bereiken investeert Vattenfall Nederland in projecten die groene elektriciteit produceren. Zonnepark Echteld is onderdeel van deze strategie.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van het wegvallen van contractspartijen en het risico van overdracht van zeggenschap over de uitgevende instelling aan een derde, niet aan Vattenfall N.V. gelieerde partij;
  • Risico’s verbonden aan de obligaties, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid en het risico op vervroegde aflossing;
  • Overige risico's, waaronder het risico van wijzigingen in wet- en regelgeving.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Op basis van postcode krijgen omwonenden in twee groepen voorrang om te investeren;
  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €250.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Solar Park Echteld B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening