Tati Solar 1 B.V.
Tati Solar 1 B.V.

Tati Solar 1 B.V.

Zonnepark Tati Solar (Botswana)

Tati Solar 1 B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een zonnepark van 105 MWp in Botswana, met een vaste afname van stroom die verhandeld wordt aan de Southern African Power Pool (SAPP). De uit te geven obligatielening biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 5 jaar. De obligatielening wordt gedurende de looptijd halfjaarlijks annuïtair afgelost en aan het eind van de looptijd uit operationele kasstromen.

Totaal geïnvesteerd

€1.144.500

100%
Voortgang minimaal bedrag
€650.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.144.500
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 17 juli 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 1 september 2023 om 9:44
Tati Solar 1 B.V.
Tati Solar 1 B.V.

Financiering van zonnepark Tati Solar


Adres

Tjotterspad 40
1081 KD AMSTERDAM

Over dit project

AAAS energy investeert sinds februari 2023 in een 105 MWp groot zonne-energieproject dat zal worden gebouwd naast Francistown, Botswana. Dit is het grootste zonne-energieproject in Botswana en het eerste in haar soort in de regio. De stroom die wordt opgewekt zal namelijk aan de Southern African Power Pool (SAPP) verhandeld worden. De SAPP is een regionale handelsplaats waar 12 landen in Zuidelijk-Afrika stroom kopen en verkopen. Het is vergelijkbaar met een beurs zoals de European Energy Exchange AG (EEX) in Leipzig. Het project sluit een verzekering af die een bodem in de marktprijs legt, om het risico van een te lage prijs per kWh verkochte stroom weg te nemen. De bodem in de marktprijs is ruim boven de break-even prijs. Naast een goed rendement is de verwachting dat het project gedurende haar levensduur 3,8 miljoen ton CO2 zal besparen, vergelijkbaar met 2,7 miljoen vluchten Amsterdam – Kaapstad.

Over de aanbieder

Het project is ontwikkeld samen met een lokale partij genaamd Etavi Renewables. Mede-investeerders op projectniveau zijn een toonaangevende Afrikaanse Corporate and Investment Bank die onderdeel is van een van de grootste financiële dienstverleningsgroepen (naar marktkapitalisatie) in Afrika en een in Engeland gevestigd hernieuwbaar energiefonds dat deels door de Europese Investeringsbank (EIB) gefinancierd is. Daarnaast heeft AAAS energy mede-investeerders aangetrokken die tegelijk met de obligatie-investeerders zullen investeren. In totaal zal er €4.250.000 geïnvesteerd worden in het project door de uitgevende instelling vanuit Nederland.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Ter financiering van een zonnnestroomsysteem in Francistown Botswana geeft Tati Solar 1 B.V. een senior obligatielening uit ter hoogte van €1.250.000 met een rente van 8,00% op jaarbasis en een looptijd van 5 jaar. De lening wordt voor ca. 42,5% afgelost gedurende de looptijd, en kent een aflossing aan het einde van de looptijd van ca. 57,5%. Deze aflossing zal gedaan worden vanuit operationele kasresultaten opgebouwd over de exploitatiefase van het zonnestroomsysteem.

Uitgevende instelling:

Tati Solar 1 B.V.

Obligatielening:

Minimaal €650.000 en maximaal €1.250.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd:

5 jaar

Aflossing:

Annuitair over de looptijd en restant bullet na 5 jaar

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling.

Daarnaast heeft AAAS Energy een money-back garantie bedongen voor alle investeerders na 7 jaar.

Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€4,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €254,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €336,09 per obligatie ontvangen op een investering van €254,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,63%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het zonnepark zal gedurende de exploitatieperiode naar verwachting 3,8 miljoen ton CO2 zal besparen, vergelijkbaar met 2.7 miljoen vluchten Amsterdam – Kaapstad. 

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming; waaronder risico's verbonden aan de ontwikkeling en bouw van het zonnestroomsysteem;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.250.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2023 Tati Solar 1 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening