Trading Energy Solutions in Sustainability B.V.
Trading Energy Solutions in Sustainability B.V.

Trading Energy Solutions in Sustainability B.V.

Werkvoorraadfinanciering zonnestroomsystemen

Trading Energy Solutions in Sustainability B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de werkvoorraad voor de verduurzaming van woningcorporaties door middel van zonnestroomsystemen.

Totaal geïnvesteerd

€3.489.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€3.200.000
100%
Voortgang streefbedrag
€3.489.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 8 maart 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 11 maart 2021 om 10:54
Trading Energy Solutions in Sustainability B.V.
Trading Energy Solutions in Sustainability B.V.

(her) financiering van het werkkapitaal van de Uitgevende Instelling ten behoeve van het aanhouden werkvoorraad zonnestroomsystemen en voorfinanciering installatiecapaciteit


Adres

Leidse Rijn 55
3454PZ De Meern

Over dit project

Het groeitempo van Wocozon blijft door de grote vraag bij woningcorporaties naar hanteerbare
verduurzamingsmaatregelen, in combinatie met lastenverlaging voor de huurders, ondanks de COVID-19
pandemie onveranderd hoog. Doordat de zonnestroomsystemen pas bij plaatsing worden gefactureerd heeft dit
tot gevolg dat Wocozon veel moet investeren in nieuwe zonnestroomsystemen.


Hiervoor heeft Wocozon met de oprichting van dochtermaatschappij Trading Energy Solutions in Sustainability
B.V. (de ‘Uitgevende Instelling’) een inkooporganisatie opgericht. Deze inkooporganisatie koopt zowel de
componenten van de te installeren zonnestroomsystemen als de installatiecapaciteit in. Na realisatie levert zij
de zonnestroomsystemen aan de lease- of verkoopbedrijven van Wocozon en ontvangt zij een vergoeding voor
de gemaakte kosten plus een opslag.

Over de aanbieder

Wocozon is de grootse (non-profit) organisatie van en voor woningcorporaties in Nederland op gebied van
zonnestroomsystemen voor huurders. Zij helpt woningcorporaties om hun bezit te verduurzamen met
zonnestroomsystemen en laat hun huurders daarvan financieel profiteren. Inmiddels heeft Wocozon ruim
20.000 woningen van woningcorporaties voorzien van zonnepanelen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Trading Energy Solutions in Sustainability B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de werkvoorraad voor de verduurzaming van woningcorporaties door middel van zonnestroomsystemen. De obligatielening is niet achtergesteld en wordt gedeeltelijk gedurende de looptijd afgelost met een restantbetaling bij einde looptijd.

Uitgevende instelling:

Trading Energy Solutions in Sustainability B.V.

Obligatielening:

Minimaal €3.200.000 en maximaal €3.489.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Gedeeltelijk gedurende de looptijd en restant in één keer aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste pandrecht op alle activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling.
  • Onvoorwaardelijke garantie van, de uiteindelijke moedermaatschappij, Wocozon B.V. voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (de “Garantie”)
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.146,25 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,30%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Verduurzamingsslag maken in sociale woningen door middel van het meerjarig verhuren van duurzame zonnestroomsystemen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.500.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Trading Energy Solutions in Sustainability B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening