Giga Storage B.V.
Giga Storage B.V.

Giga Storage B.V.

Groeifinanciering Ronde 2

Giga Storage B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% junior obligatielening met een looptijd van 2 jaar ter financiering van haar groeiplannen. De uitgevende instelling heeft een uitgebreide pipeline aan grootschalige energieprojecten die zij wil ontwikkelen. 

De eerste dagen van de openstelling (van 3 september 2023 tot en met 8 september 2023) is inschrijving alleen mogelijk voor een besloten groep voorgeselecteerde investeerders van de onderneming van Giga Storage B.V. 

Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€2.902.000
Streefbedrag
€2.902.000
Minimaal op te halen
€1.500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
zondag 3 september 2023 om 9:00
Inschrijving sloot op
zondag 17 september 2023 om 9:00
Giga Storage B.V.
Giga Storage B.V.

Financiering van de groeistrategie van de onderneming


Adres

Amstelzijde 85a
1184 TZ Amstelveen

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Vanaf de bouwfase zullen de projecten van de uitgevende instelling extern worden gefinancierd. Tot dat moment moet er geïnvesteerd worden in de voorbereiding, zoals de analyse van de financiële, technische en juridische gevolgen van aanstaande projecten, het vastleggen van locaties en het door experts laten opstellen van rapporten ten behoeve voor de financiers vanaf de bouwfase. Om de investeringen ten behoeve van de ontwikkelingsfase te bekostigen heeft de uitgevende instelling besloten tot de uitgifte van de obligatielening.

Over de aanbieder

GIGA Storage B.V.  is de "game changer" voor grootschalige opslag van duurzame energie. Energieopslag is dé ontbrekende schakel in de overgang naar een wereld die uitsluitend gevoed wordt met hernieuwbare en schone energie.

Terug naar boven

Wie kan investeren?

De eerste dagen van de openstelling (van 3 september 2023 tot en met 8 september 2023) is inschrijving alleen mogelijk voor een besloten groep voorgeselecteerde investeerders van de onderneming van Giga Storage B.V. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening kent een looptijd van twee (2) jaar gerekend vanaf de Ingangsdatum en biedt een vaste rente van 8,00% op jaarbasis. Vanaf de ingangsdatum zal halfjaarlijks achteraf, op de rentedatum, de verschuldigde rente betaald worden. De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost. De obligatielening wordt uitgegeven door GIGA Storage B.V. en is niet achtergesteld (en zal ook niet achtergesteld worden) aan een andere (toekomstige) financiering aangetrokken door GIGA Storage B.V.

Uitgevende instelling

Giga Storage B.V.

Obligatielening

Minimaal €1.500.000 en maximaal €2.902.000

Nominale waarde €250 per obligatie
Inleg Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde Junior obligatielening
Rentevergoeding 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling

De verschuldigde rente wordt halfjaarlijks achteraf betaald

Looptijd 2 jaar
Aflossing

bullet

Zekerheden

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €290,00 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,47%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

GIGA Storage focust op de SDG: duurzame en betaalbare energie. Om het aandeel hernieuwbare energie op een duurzame manier te vergroten, is energieopslag een onmisbare schakel. Giga-opslag draagt bij aan het stimuleren van investeringen in energie-infrastructuur en schone energietechnologie voor de opslagcomponent.

De batterijen worden opgeladen met energie die wordt opgewekt in het smartgrid van Windnet. Daarom gaan we ervan uit dat 98% van de energie die door de Batterijen wordt ontladen, duurzame energie is. De footprint wordt berekend over het vastgestelde vermogen van de batterijen. Wij hebben eerdere CO₂-berekeningen gecorrigeerd en kiezen nu voor het rapporteren van de meest conservatieve cijfers. De vermijding wordt berekend over het meest duurzame alternatief (een gascentrale) en ook alleen maar over de ontlading van de batterijen. Voor project GIGA Rhino wordt de CO₂-besparing berekend op 1.199.893 kg CO₂ per jaar en voor project GIGA Buffalo wordt deze berekend op 8.532.575 kg CO₂ per jaar.

De CO₂ besparingen zijn natuurlijk van belang, maar het èchte duurzaamheidseffect van GIGA Storage projecten is dat zij de energietransitie naar een duurzame electriciteitswereld kan versnellen door de balanceringsrol van kolen- en gascentrales over te gaan nemen. De daadwerkelijke besparingen worden dagelijks in het GIGA-platform gemeten en tegen de genoemde cijfers afgezet

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de onderneming, waaronder het risico van het niet realiseren van de pipeline aan projecten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.950.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Giga Storage B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening