RCA B.V.
RCA B.V.

RCA B.V.

Portefeuille zonnecentrales

RTE Finance, de uitgevende instelling, biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om te investeren in een
achtergestelde obligatielening van maximaal €350.000 met een rente van 5,50% en een looptijd van vijf jaar (de
“Obligatielening”).
De opbrengst van de uitgifte van de obligatielening zal tezamen met een EUR 2,2 miljoen financiering van Triodos
Groenfonds N.V. (de “Projectfinancier”) en een financiering van het Amsterdamse Investeringsfonds van EUR 0,1
miljoen worden gebruikt voor de herfinanciering van een portefeuille van 96 reeds operationele zonnecentrales
in Nederland (de “Portefeuille Zonnecentrales”)

Totaal geïnvesteerd

€350.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€350.000
100%
Voortgang streefbedrag
€350.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 17 oktober 2016 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 18 oktober 2016 om 18:18
RCA B.V.
RCA B.V.

financiering van portefeuille zonnecentrales


Adres

Stationsplein 32, 3511ED Utrecht

Over dit project

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €350.000 voor de financiering van de exploitatie van een portefeuille van 96 zonnecentrales is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder RCA B.V. (RTE Finance) met dit resultaat.

Over de aanbieder

De uitgevende instelling is een dochteronderneming van RTE Groep, de grootste ontwikkelaar en exploitant van
zonnecentrales op daken in Nederland voor de zakelijke markt. RTE Groep heeft de realisatie van de portefeuille
zonnecentrales tot nu toe vooral gefinancierd via speciaal daarvoor opgezette doelvennootschappen en wil, nu
de projecten eenmaal operationeel zijn, een financieringsstructuur implementeren zoals die gebruikelijk is voor
operationele projecten. Met deze vereenvoudigde financieringsstructuur wordt een kostenverlaging
gerealiseerd

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

RTE Finance, de uitgevende instelling, biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om te investeren in een
achtergestelde obligatielening van maximaal €350.000 met een rente van 5,50% en een looptijd van vijf jaar (de
“Obligatielening”).

Uitgevende instelling:

RCA B.V.

Obligatielening: Minimaal €350.000 en maximaal €350.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Ineens aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.275,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,80%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Deze zonnecentrales zijn de afgelopen jaren geplaatst op daken van diverse eindafnemers (vooral basisscholen
die participeren in het kader van de campagne ZonZoekSchool van Natuur & Milieu), gemeenten en een aantal
MKB-bedrijven. Deze eindafnemers huren de zonnecentrales elk voor een periode van tussen de 10 en 20 jaar.
Zij betalen daarvoor maandelijks een vast huurbedrag. Het totaal opwekkingsvermogen van deze portefeuille
zonnecentrales is 2,7 MWp

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling, waaronder risico's verbonden aan de financieringsstructuur van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €350.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2016 RCA B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening