Celsias Duurzame Energie B.V.
Celsias Duurzame Energie B.V.

Celsias Duurzame Energie B.V.

Portefeuille duurzame energiesystemen en warmteinstallaties (tranche 2)

Celsias Duurzame Energie B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een portefeuille duurzame energiesystemen en warmteinstallaties. Celsias speelt in op deze behoefte door nieuwbouwwoningen te voorzien van duurzame energiesystemen waarmee woningen van duurzaam opgewekte elektriciteit, warmte en koude worden voorzien. Zo krijgen de bewoners duurzaam opgewekte elektriciteit, warmte en koude zonder daarvoor een hoge aanvangsinvestering te hoeven doen. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een looptijd van 5 jaar en 11 maanden. De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd afgelost.

Totaal geïnvesteerd

€500.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€125.000
100%
Voortgang streefbedrag
€500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
71 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
woensdag 16 augustus 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 24 augustus 2023 om 12:44
Celsias Duurzame Energie B.V.
Celsias Duurzame Energie B.V.

Realisatie en exploitatie van de portefeuille duurzame energiesystemen


Adres

Internetstraat 19
1033 MS AMSTERDAM

Over dit project

Voor het behalen van de klimaatdoeleinden van het akkoord van Parijs is het van belang de woningsector te verduurzamen. De overheid zet dan ook sterk in op het verduurzamen van de huidige woningen en het duurzaam van energie voorzien van nieuwbouw. Zo mogen nieuwbouwwoningen niet meer voorzien worden van een gasaansluiting en moet er gezocht worden naar (duurzame) alternatieven om woningen te verwarmen en van warm water te voorzien. Celsias speelt in op deze behoefte door nieuwbouwwoningen te voorzien van duurzame energiesystemen waarmee woningen van duurzaam opgewekte elektriciteit, warmte en koude worden voorzien.

Na installatie van de systemen blijven deze in het bezit van Celsias en verleased zij deze voor een termijn van 30 jaar aan de bewoners van de woningen of levert zij warmte en koude tegen een vaste en variabele vergoeding. Zo krijgen de bewoners duurzaam opgewekte elektriciteit, warmte en koude zonder daarvoor een hoge aanvangsinvestering te hoeven doen.

Over de aanbieder

De installatie en exploitatie van de door Celsias ontwikkelde portefeuilles duurzame energiesystemen vindt plaats in speciaal daarvoor opgerichte exploitatie vennootschappen. Celsias Duurzame Energie B.V. is zo een exploitatie vennootschap en eveneens de uitgevende instelling van de obligatielening. Zij is opgericht om 1.695 woningen (de ‘nieuwbouwprojecten’) te voorzien van een duurzaam energiesysteem. Na installatie worden de duurzame energiesystemen (de ‘portefeuille duurzame energiesystemen’) onder een 30-jarig leasecontract verleast of er vindt middels een 30-jarig leveringsovereenkomst levering van warmte en koude plaats aan de bewoners.


Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogd middels de uitgifte van een serie obligatieleningen een deel van de aankoop-, installatie- en exploitatiekosten van de portefeuille duurzame energiesystemen te financieren. Tranche 1 is succesvol gesloten en heeft ca.  €872.500 opgehaald middels een vergelijkbare obligatielening via DuurzaamInvesteren. Door middel van onderhavig obligatielening, tranche 2, worden 8 duurzame energiesystemen gefinancierd waarvan 4 reeds operationeel zijn en 4 in aanbouw. De resterend benodigde financiering wordt ingebracht in de uitgevende instelling in de vorm van eigen vermogen, een bijdrage aansluitkosten betaald door de ontwikkelaars van de nieuwbouwprojecten en een projectfinanciering. De obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een looptijd van 5 jaar en 11 maanden. De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd geheel afgelost.

Uitgevende instelling:

Celsias Duurzame Energie B.V.

Obligatielening:

Minimaal €125.000 en maximaal €500.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding:

9,00% op jaarbasis

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd:

5 jaar 11 maanden

Aflossing:

Bullet, volledige aflossing aan het einde van de looptijd.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten in tweede rang aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Verpanding roerende zaken algemeen.
Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €250,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €383,13 per obligatie ontvangen op een investering van €250,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 9,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Celsias Duurzame Energie B.V. is zo een exploitatie vennootschap en eveneens de uitgevende instelling van de obligatielening. Zij is opgericht om 1.695 woningen (de ‘nieuwbouwprojecten’) te voorzien van een duurzaam energiesysteem.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico verbonden aan de bouw van de nieuwbouwprojecten en de portefeuille duurzame energiesystemen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.512.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Celsias Duurzame Energie B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening