Healthy Fridge Lease B.V.
Healthy Fridge Lease B.V.

Healthy Fridge Lease B.V.

Groeifinanciering (ronde 1)

Healthy Fridge Lease B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 7,50% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar. De inkomsten uit de uitgifte van de obligatielening zullen aangewend worden om de bestaande portefeuille fridges te herfinancieren.

Totaal geïnvesteerd

€250.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€200.000
100%
Voortgang streefbedrag
€250.000
Rentevergoeding op jaarbasis
7,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 22 juni 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 28 juni 2023 om 22:18
Healthy Fridge Lease B.V.
Healthy Fridge Lease B.V.

De herfinanciering van de bestaande portefeuille Healthy Fridges van in totaal 30 stuks waarmee de uitgevende instelling nieuwe fridges kan kopen en verhuren. 


Adres

Helftheuvelweg 11
5222 AV 's-Hertogenbosch

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Middels de obligatielening wordt de 'portefeuille fridges ronde 1' geherfinancierd waardoor de uitgevende instelling 20 nieuwe fridges kan aanschaffen welke de komende maanden geplaatst kunnen worden bij nieuwe afnemers om de groei van de onderneming te kunnen versnellen.

Over de aanbieder

Healthy Fridge Lease B.V. is een werkmaatschappij binnen de Healthy Fridge-groep en is speciaal opgezet voor de inkoop van de nieuwe fridges, het aantrekken van financiering en het verhuren van de fridges aan zusteronderneming Healthy Fridge B.V. De fridges staan op de balans van de uitgevende instelling.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Portefeuille Fridges Ronde 1: De portefeuille bestaat uit 30 fridges, die allemaal zijn verhuurd en op locatie staan bij de afnemers. De fridges zijn in eigendom van de uitgevende instelling en op contract basis verhuurd aan afnemers.

Afnemers: In haar jonge bestaan heeft het bedrijf aansprekende locaties aan zich weten te binden in diverse sectoren, zoals Stadhuis Utrecht, JustEat en het Rijnstate ziekenhuis. Inmiddels is Healthy Fridge marktleider in het ziekenhuiskanaal en wordt de impact van Healthy Fridge op de werkvloer door verschillende organisaties ondersteund.

Leverancier: De fridges van de uitgevende instelling zijn afkomstig van Jofemar, een Spaanse leverancier. Dit betreft een bedrijf dat al meer dan 50 jaar bestaat met meer dan 270 werknemers in dienst, verspreid over 84 landen en een productiecapaciteit van ruim 2.000 machines per maand. Meer informatie is te vinden op www.jofemar.com.

Uitgevende instelling:

Healthy Fridge Lease B.V.

Obligatielening: Minimaal €200.000 en maximaal €250.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 7,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd:

3 jaar (12 kwartalen)

Aflossing:

Annuïtair per kwartaal, met een grace van één kwartaal.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de Portefeuille Fridges Ronde 1 en de daaraan verbonden verhuurcontracten.
  • Onvoorwaardelijke Garantie van Fresh Vending Concepts B.V., de moedermaatschappij van Healthy Fridge Lease B.V., voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan haar obligatiehouders verschuldigd is of kan worden.
Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€4,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €254,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 7,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €283,68 per obligatie ontvangen op een investering van €254,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,57%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Healthy Fridge heeft zich tot doel gesteld om knettervers en gezond eten makkelijker te maken dan fast food. Recepten en snacks die uitblinken door mooie, smaakvolle ingrediënten en bijzondere combinaties. Zij houden van vers en onbewerkt en werken samen met topproducenten uit eigen land waardoor de afstand tussen het land en je bord zo kort mogelijk is. Waar mogelijk brengen zij onverkochte producten naar mensen die geen gezond eten kunnen kopen en zorgen ervoor dat de verpakkingen worden gerecycled.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van minder verhuurde fridges;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €250.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2023 Healthy Fridge Lease B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening