Sosimple Solar Investment I B.V.
Sosimple Solar Investment I B.V.

Sosimple Solar Investment I B.V.

Voorfinanciering van portefeuille zonnestroomsystemen

Sosimple Solar Investment I B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 10,00% junior obligatielening met een looptijd van 10 jaar. Middels deze lening wordt de aankoop, installatie en exploitatie van een uitbreiding van een portefeuille zonnestroomsystemen gerealiseerd. De systemen worden geplaatst op daken van bedrijven en blijven eigendom van Sosimple. 


Totaal geïnvesteerd

€568.500

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
75%
Voortgang streefbedrag
€750.000
Rentevergoeding op jaarbasis
10,00%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 20 oktober 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 3 november 2023 om 23:44
Sosimple Solar Investment I B.V.
Sosimple Solar Investment I B.V.

Uitbreiding portefeuille zonnestroomsystemen


Adres

Vijzelstraat 68
1017 HL  AMSTERDAM

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Sosimple exploiteert per september 2023 inmiddels circa 50 zonnestroomsystemen en zal op basis van reeds gefinancierde systemen in aanbouw per eind 2023 circa 7 MWp aan geïnstalleerde capaciteit hebben. Naast de reeds operationele zonnestroomsystemen en de afgesloten contracten voor toekomstige installaties ‘onder constructie’, beschikt Sosimple over een goed gevulde pijplijn aan contracten in finale onderhandeling. Zij voert voor meer dan 30 zonnestroomsystemen vergevorderde contractgesprekken.

Over de aanbieder

Sosimple biedt ondernemingen in Zuid-Afrika zonne-energie opgewekt door zonnestroomsystemen op hun eigen dak, zonder dat zij daarvoor aanvangsinvesteringen hoeven te doen. Doordat Sosimple de systemen installeert, in eigendom houdt en beheert, neemt zij zorgen over financiering, installatie en onderhoud weg en versnelt zij de groei van duurzame energie in Zuid-Afrika. Haar klanten kunnen vervolgens direct genieten van de vele voordelen van zonne-energie en besparen tot meer dan 20% op hun energiekosten! De systemen en langlopende inflatie gekoppelde contracten bieden tegelijkertijd zekerheden aan investeerders.

Sosimple trekt financiering aan op basis van de ontwikkeling van getekende klantcontracten. Zij houdt daarbij de verhouding tussen senior en achtergestelde obligatieleningen in het oog. Na een versnelling van het groeitempo in 2022 neemt ook de frequentie en omvang van financieringsrondes toe.

Terug naar boven

Wie kan investeren?

De eerste dagen van de openstelling (van 20 oktober 2023 tot en met 23 oktober 2023) is inschrijving alleen mogelijk voor een besloten groep voorgeselecteerde investeerders van de onderneming van SoSimple Solar Investment I B.V.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Sosimple Investment I B.V. beoogt met de uitgifte van deze achtergestelde obligatielening maximaal €750.000 op te halen met een rente van 10% op jaarbasis met een looptijd van maximaal 10 jaar (uitgaande van ingangsdatum 1 november 2023). Dit bedrag wordt ingezet als achtergestelde financiering ten behoeve van een uitbreiding van haar portefeuille zonnestroomsystemen naar een totaal opgesteld vermogen van circa 8.600 kWp.

Deze groei wordt gerealiseerd met de opbrengst van deze achtergestelde obligatielening in combinatie met de inzet van eigen middelen uit de operationele kasstroom. De totale investering in nieuwe zonnestroomsystemen zal naar verwachting meer dan €900.000 bedragen. Dit betekent dat de er meer dan €150.000 uit eigen middelen wordt geherinvesteerd om de portefeuille zonnestroomsystemen versneld te laten groeien.

Volledige aflossing en betaling van alle renteverplichtingen zal plaatsvinden voor 31 december 2033. Er is geen sprake van een vast aflosschema, maar de uitgevende instelling zal ten minste 72,5% van de vrije kasstroom uit de in het informatiememorandum geprognotiseerde portefeuille zonnestroomsystemen aanwenden voor rente- en aflossingen van deze nieuwe achtergestelde obligatielening, voordat de onderneming dividend uitkeert.

Uitgevende instelling:

Sosimple Solar Investment I B.V.

Obligatielening:

Minimaal €500.000 en maximaal €750.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 10,00% op jaarbasis
Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald hetzij bijgeschreven bij de hoofdsom, startend niet eerder dan 1 januari 2025.

Looptijd:

Maximaal 10 jaar, uitgaande van de ingangsdatum van 1 november 2023.

Aflossing:

Volledig gedurende de looptijd, met jaarlijkse vaststelling van de aflossing op basis van gerealiseerde kasstromen conform een berekening zoals toegelicht in het informatiememorandum.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan achtergestelde obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €255,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 10,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €408,74 per obligatie ontvangen op een investering van €255,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 9,67%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De doelstelling van Sosimple is om op verantwoorde wijze bij te dragen aan verduurzaming en tegelijkertijd te kunnen profiteren van de zeer gunstige condities voor zonne-energie in een land met een ondernemend en goed gereguleerd bedrijfsklimaat.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van het installeren van minder zonnestroomsystemen dan verwacht door de uitgevende instelling
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Sosimple Solar Investment I B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening