Entoria Generación Solar, S.A. de C.V.
Entoria Generación Solar, S.A. de C.V.

Entoria Generación Solar, S.A. de C.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

Entoria Generación Solar, S.A. de C.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een portefeuille zonnestroomsystemen. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een looptijd van 10 jaar. De obligatielening wordt gedurende de looptijd per kwartaal annuïtair geheel afgelost.

Totaal geïnvesteerd

€1.130.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€700.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.130.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
woensdag 31 mei 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
zaterdag 1 juli 2023 om 23:26
Entoria Generación Solar, S.A. de C.V.
Entoria Generación Solar, S.A. de C.V.

Het vrijmaken van aandeelhouderskapitaal door middel van een herfinanciering.


Adres

Av. Isaac Newton 16 of 304
Col. Polanco Chapultepec
Alcaldia Miguel Hidalgo
C.P. 11560, Ciudad de México

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Entoria Generación Solar, S.A. de C.V., beoogt middels de uitgifte van de obligatielening €1.700.000 op te halen met het volgende bestedingsdoel:

 • Het vrijmaken van aandeelhouderskapitaal door middel van een herfinanciering ter waarde van € 1.700.000.
  • Zonnestroomsysteeem Soriana; herfinanciering van een deel van het operationele zonnestroomsysteem. Het zonnestroomsysteem kent een opgesteld vermogen van ca. 3.004 kWp.
  • Operationeel zonnestroomsysteem Soriana is sinds enkele kwartalen volledig operationeel en is in het verleden volledig voorgefinancierd vanuit eigen middelen. Deze obligatielening zal een deel van de eigen middelen herfinancieren, om zo Entoria verder te helpen met de groei door middel van investering in andere projecten.

Over de aanbieder

Entoria Energy is een wereldwijde particuliere ontwikkelaar, investeerder en exploitant van duurzame energieoplossingen. We hebben ons hoofdkantoor in Singapore en zijn actief aanwezig in meer dan 10 landen, voornamelijk in de regio Azië-Pacific, Zuid-Europa en Latijns-Amerika. We zijn gespecialiseerd in zonne-energie en energieopslagprojecten, van ontwerp, planning en financiering tot bouw en exploitatie. Onze huidige exclusieve projectportefeuille in ontwikkeling bedraagt meer dan 2 GW in meer dan 10 landen, variërend van 20 kW tot 600 MW. Entoria Energy breidt ook haar portfolio uit op het gebied van windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een looptijd van 10 jaar. De obligatielening wordt gedurende de looptijd per kwartaal annuïtair geheel afgelost.  

Uitgevende instelling:

Entoria Generación Solar, S.A. de C.V.

Obligatielening:

Minimaal €700.000 en maximaal €1.700.000

Nominale waarde:

€250 per obligatie

Inleg:

Minimaal €250 (één obligatie)

Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

9,00% op jaarbasis

Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald

Looptijd: 10 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd annuïtair geheel afgelost. 

Zekerheden:

Ter nakoming van de verplichtingen onder de obligatielening door de uitgevende instelling, worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren (zodra mogelijk per ommegaande) de volgende zekerheidsrechten gevestigd:

 • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) projectovereenkomsten, een en ander beperkt tot de portefeuille zonnestroomsystemen.

De zekerheden worden gevestigd volgens Mexicaans recht en is geen opschortende voorwaarde voor uitbetaling. De zekerheden worden gevestigd binnen zo spoedig mogelijke tijd na uitgifte van de obligatielening.

Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,75 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,75 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €381,77 per obligatie ontvangen op een investering van €253,75.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,94%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Portefeuille Soriana bestaat uit een vijftal daken met een totaal opgesteld vermogen van ca. 3.004 kWp, wat neerkomt op ca. 5.44 miljoen kWh per jaar wat kan voorzien in de levering van elektriciteit aan 2.195 huishoudens

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van beperkte of vertraagde ontwikkeling van zonnestroomsystemen door Entoria Energy;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Entoria Generación Solar, S.A. de C.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening