Giga Storage B.V.
Giga Storage B.V.

Giga Storage B.V.

GIGA Storage groeifinanciering

GIGA Storage B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 6,50% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€3.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€3.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,50%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 5 juli 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 26 juli 2021 om 16:18
Giga Storage B.V.
Giga Storage B.V.

Financiering van de groeistrategie van de onderneming.


Adres

Polderweg 10
1191JR Ouderkerk aan de Amstel

Over dit project

De uitgevende instelling heeft een pijplijn van energieopslagprojecten in verschillende fases, van initiatief tot ontwikkeling. De ambitie is groot waarbij de focus gericht is op de ontwikkeling van grootschalige energieopslagprojecten.

Over de aanbieder

GIGA Storage B.V.  is de "game changer" voor grootschalige opslag van duurzame energie in de Nederlandse markt. Energieopslag is dé ontbrekende schakel in de overgang naar een wereld die uitsluitend gevoed wordt met hernieuwbare en schone energie.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Om de investeringen ten behoeve van de grootschalige financieringsronde te bekostigen heeft de uitgevende instelling besloten voor maximaal €3.000.000 een 6,50% obligatielening (de ‘Obligatielening’) met een looptijd van vijf (5) jaar aan te bieden.

Uitgevende instelling:

Giga Storage B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.000.000 en maximaal €3.000.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel worden afgelost. Gedurende de looptijd zal geen aflossing plaatsvinden.

Zekerheden:

De uitgevende instelling vestigt geen zekerheden.

Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€10,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €510,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €662,20 per obligatie ontvangen op een investering van €510,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,10%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het realiseren van grootschalige energieopslag faciliteert de uitfasering van kolen-en gascentrales en is daardoor op systeem-niveau cruciaal voor de versnelling van de energie-transitie. Daarnaast zorgen energieopslagsystemen ervoor dat er minder duurzame energie verloren behoeft te gaan, om op momenten dat er geen ruimte is op het elektricieteitsnet of dat de energieprijzen negatief zijn, de energie op te slaan in plaats van weg te gooien (bijvoorbeeld door het uitzetten van windmolens). Daarnaast wordt in de duurzaamheids-analyse ook gekeken naar het gebruik van grondstoffen, de uitstoot gedurende de bouw en het hergebruik en re/up cycling van de installaties.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van het niet realiseren van de pipeline aan projecten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Giga Storage B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening