Celsias Hilversum 1 B.V.
Celsias Hilversum 1 B.V.

Celsias Hilversum 1 B.V.

Duurzame Energiesystemen

Celsias Hilversum 1 B.V. beoogt de obligatielening uit te geven om €1.220.000 op te halen ter gedeeltelijke financiering van de installatiekosten van de portefeuille duurzame energiesystemen. Met de installatie is een investering van in totaal ca. €2.610.000 gemoeid.

Totaal geïnvesteerd

€1.220.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.220.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.220.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
vrijdag 17 december 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 4 januari 2022 om 12:06
Celsias Hilversum 1 B.V.
Celsias Hilversum 1 B.V.

De financiering van een deel van de aankoop-, installatie- en exploitatiekosten verbonden aan de portefeuille duurzame energiesystemen


Adres

Printerstraat 22, 1033RT Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Celsias Hilversum 1 B.V. is zo een exploitatie vennootschap en eveneens de uitgevende instelling van de obligatielening. Zij is opgericht om 157 appartementen die onderdeel uitmaken van een nieuwbouwproject in eigendom van een Woningcorporatie (het ‘Nieuwbouwproject’) te voorzien van een collectieve WKO installatie en de opgewekte warmte, koude en warm water vervolgens onder een 30-jarig contract te leveren aan de huurders van de appartementen.

Over de aanbieder

Celsias speelt in op deze behoefte door nieuwbouwwoningen en appartementen te voorzien van warmte installaties (‘WKO installaties’) waarmee deze van warmte, koude en warm water worden voorzien. Na installatie van de systemen blijven deze in het bezit van Celsias en ontvangt zij van de huurders van de appartementen naast een vastrecht vergoeding een vergoeding voor de, door de systemen geleverde, warmte, koude en warm water voor een termijn van 30 jaar. Zo krijgen de huurders duurzame warmte, koude en warm water zonder daarvoor een hoge aanvangsinvestering te hoeven doen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,50% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. Aan het einde van de looptijd beoogd de uitgevende instelling haar vreemd vermogen te herfinancieren middels het aantrekken van een langjarige bancaire financiering of de uitgifte van een nieuwe obligatielening.

Uitgevende instelling:

Celsias Hilversum 1 B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.220.000 en maximaal €1.220.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost middels herfinanciering.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen en activa van de Uitgevende Instelling;
  • Eerste hypotheekrecht op de opstalrechten van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€18,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.018,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.135,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.018,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,90%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Minder CO2 voor het energieverbruik van het huishouden

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico verbonden aan de realisatie van het Nieuwbouwproject en de Portefeuille Duurzame Energiesystemen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.220.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Celsias Hilversum 1 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening