Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Op het platform DuurzaamInvesteren.nl plaatsen initiatiefnemers hun financieringsbehoefte in de vorm van projecten en kiezen particulieren zelf in welke projecten zij willen investeren en voor hoeveel. DuurzaamInvesteren.nl heeft hiervoor vergunningen en valt daarmee onder diverse wetten en regels. Hieronder een overzicht van de vergunningen en bijbehorende verantwoordelijkheden van DuurzaamInvesteren.nl: 

DuurzaamInvesteren.nl is de handelsnaam van Crowdinvesting B.V.

Crowdinvesting B.V. is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5 miljoen per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5 miljoen.

ECSPR-vergunning sinds 2023

Sinds november 2023 is Crowdinvesting B.V. in bezit van de ECSPR-vergunning (European Crowdfunding Service Providers Regulation), verstrekt door de AFM. Deze vergunning is een vereiste voor alle crowdfundingsplatformen binnen de Europese Unie, waarmee de regels voor crowdfunding voor alle EU-lidstaten gelijk zijn. Zowel investeerders als uitgevende instellingen worden hierdoor beter beschermt.

De ECSPR is de regelgeving die vanuit het Europees Parlement van kracht is onder de Europese Crowdfund Verordening EU 2020/1503.

AFM-vergunning sinds 2013

Crowdinvesting B.V. heeft een AFM-vergunning als beleggingsonderneming. Crowdinvesting B.V. is opgenomen in de registers van de AFM. Wij vallen als beleggingsonderneming onder MIFID II, deze Europese richtlijn legt vast hoe financiële instellingen hun beleggingsproducten mogen aanbieden, wij mogen de volgende diensten verlenen: 

  • Ontvangen en doorgeven van orders (sinds 12-12-2013)

  • Plaatsen zonder plaatsingsgarantie (sinds 26-05-2020). Dit betekent dat wij voor een uitgevende instelling die op onze website een aanbieding aan investeerders doet, de orders van investeerders mogen ontvangen en doorgeven aan de uitgevende instelling. 

Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

Wet op financieel toezicht

Als beleggingsonderneming valt DuurzaamInvesteren.nl onder de Wft en staat onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Kenmerken van dit toezicht zijn: 

  • Toetsing van personen

Dit houdt in dat de AFM directieleden toetst op geschiktheid en betrouwbaarheid onder andere door te kijken naar werkervaring, opleiding, capaciteiten en referentiechecks uit te voeren;

  • Toetsing van processen

De bedrijfsvoering staat nauwkeurig beschreven in de bedrijfsbeschrijving die met de AFM is gedeeld. Onder meer de administratieve organisatie en interne risicobeheersing zijn hierin opgenomen;

  • Zorgplicht

DuurzaamInvesteren.nl draagt er zorg voor dat particulieren beschikking hebben over transparante, volledige en juiste informatie over de projecten op de website om zo een weloverwogen beslissing te kunnen maken. DuurzaamInvesteren.nl vraagt daarom aan geldvragers een toegankelijk en volledig informatiememorandum op te stellen met daarin de kenmerken en risico’s van het project;

  • Kapitaalvereisten

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op het minimum eigen vermogen en de solvabiliteit van de organisatie. Dit communiceert DuurzaamInvesteren.nl elk halfjaar als onderdeel van een bredere rapportage aan de DNB;

  • Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen

Beloningen van medewerkers mogen geen onwenselijke risico’s of gedragingen opleveren die een zorgvuldige klantbehandeling in de weg staan. De directie heeft hiertoe een beloningsbeleid opgesteld dat waarborgt dat we voldoen aan deze wettelijke bepalingen. De belangrijkste kenmerken in dit kader zijn: 

DuurzaamInvesteren.nl keert alle medewerkers in loondienst een vaste maandelijkse vergoeding uit die niet afhankelijk is van de doelstellingen;

DuurzaamInvesteren.nl kan een variabele beloning uitkeren aan medewerkers in loondienst tot maximaal 20% van het vaste loon op jaarbasis. Daarbij is de variabele beloning voor minimaal 50% afhankelijk van niet financiële criteria.;

De directie stelt het beloningsbeleid op en herijkt deze minimaal jaarlijks aan de hand van geldende wet- en regelgeving. 

Meer weten?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.