Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid

Wat is duurzaamheid?

In de basis gaat duurzaamheid over de ontwikkelingen ter bevordering van de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij toekomstige generaties te kort te doen. Onderwerpen als economische, sociale en leefomgevingsbehoeften staan hierbij centraal.

Wanneer er wordt gesproken over duurzaamheid gaat het veelal over het klimaat. Als DuurzaamInvesteren.nl geloven we dat duurzaamheid een breder begrip is dan zonnepanelen, windmolens en het gebruik van (fossiele) brandstoffen reduceren.

Onze projecten hebben ook aandacht voor thema’s als kwaliteit van onderwijs en goede gezondheid en welzijn.

Met ons platform brengen we duurzame projecten en duurzame investeerders samen om de verduurzaming te ondersteunen.

Waarom is duurzaamheid belangrijk?

De focus op duurzaamheid is een noodzakelijke reactie op de uitdagingen waar onze wereld voor staat. Door de groeiende wereldbevolking en de huidige consumptiepatronen neemt de druk op onze planeet toe. 

Ondanks de daling van 5% van de Nederlandse CO2-uitstoot in 2022, draagt CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen, nog steeds nadelig bij aan de opwarming van de aarde. Bovendien komt het grootste deel van de gebruikte energie nog steeds uit fossiele bronnen, zoals aardgas, kolen en aardolie. Aardolie wordt bijvoorbeeld ingezet als energie die we gebruiken om het thuis warm genoeg te hebben. Deze bronnen zijn niet onuitputtelijk, er zijn vervangers nodig om ons huis warm te (kunnen) houden. 

Met genoeg inzet, door iedereen, kunnen ecosystemen herstellen, energiebronnen vernieuwen en klimaatverandering positief worden beïnvloed. 

Door duurzaam te denken én te handelen, nemen we verantwoordelijkheid voor ons deel in deze wereldwijde uitdaging. Het bevordert niet alleen een gezondere planeet, maar zorgt ook voor een rechtvaardigere samenleving en een stabielere economie.

Investeren in duurzaamheid

Het erkennen van de waarde van duurzaamheid is de eerste stap. Actie ondernemen is waar daadwerkelijke verandering begint. Door te investeren in duurzaamheid, zetten we onze middelen, tijd en geld in om oplossingen te ondersteunen die een positieve impact op de wereld maken. 

Zulke investeringen gaan verder dan financieel rendement, we ondersteunen hiermee groene technologieën, stimuleren een circulaire economie en versnellen de overgang naar een evenwichtige en veerkrachtige wereld. Als investeerder draag je bij aan een betere wereld en ben je onderdeel van innovatieve oplossingen.

Meer weten over onze openstaande investeringskansen?

Verschillende vormen van duurzaam investeren

Op DuurzaamInvesteren.nl komen projecten uit diverse sectoren voorbij. Op ons platform kan je investeren in innovatieve groene technologieën, hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonneparken, en duurzame infrastructuurprojecten. Maar ook de biologische landbouw, plantaardige voeding en circulaire economie bieden kansen voor beleggers die positieve impact willen combineren met rendement. Elke sector biedt unieke mogelijkheden en uitdagingen, maar ze delen allemaal het gemeenschappelijke doel van het bevorderen van duurzaamheid. 

Verschillende sectoren

De projecten die we aanbieden zijn opgesplitst in de volgende sectoren:

Duurzame energie

Windmolens, zonnepanelen en waterkracht zijn bewezen bronnen voor duurzame energie. Er komen steeds meer energie-opwekkers en opslaginnovaties. Voor zowel de ontwikkeling als voor de realisatie zoeken projectontwikkelaars en ondernemers financiering.

Lees meer

Circulaire economie

Een volledig circulaire economie in 2050 betekent dat bedrijven nu moeten investeren in manieren om grondstoffen hoogwaardig te hergebruiken. Het is belangrijk dat productieketens nieuwe, duurzame businessmodellen ontwikkelen.

Lees meer

Plantaardige voeding

Het aanbod van plantaardige voedselalternatieven neemt toe. Deze branche innoveert, groeit en draagt oplossingen aan voor de reductie van de CO2 footprint en stikstofuitstoot van de bio-industrie en gaat dierenleed tegen.

Lees meer

Biologische landbouw

De biologische landbouw is essentieel om de transitie te maken naar een manier van boeren die goed is voor onze natuur, mens én dier. Het aantal boeren die hierop inzetten groeit, net als hun ambities.

Lees meer

Natuur

De natuur is belangrijk voor ons voedsel, maar ook de producten waar hout of textiel in is verwerkt. Door de groeiende wereldbevolking zijn in een behoorlijk tempo veel van deze natuurlijke grondstoffen uitgeput.

Lees meer

Duurzame projecten

Steeds meer bedrijven ondernemen duurzaam door duurzame projecten te ontwikkelen of het hele businessmodel te verduurzamen. Hiermee willen we de wereld op lange termijn leefbaar houden.

Lees meer

Zonne-energie

De energietransitie komt in een versnelling doordat ondernemers en projectontwikkelaars bereid zijn hierin te investeren. Hiermee verminderen we uitstoot van broeikasgassen.

Lees meer

Windenergie

Windenergie is een belangrijk bron van schone energie, sterker nog: zonder windenergie kan Nederland de energietransitie niet realiseren.

Lees meer

Zonneparken

Zonne-energie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Zonneparken wekken hernieuwbare zonne-energie op. Dit kan onder andere op (landbouw)grond of op daken van bedrijfspanden.

Lees meer

Sustainable Development Goals bij DuurzaamInvesteren

Om het duidelijker te maken waar een project aan bijdraagt is het ons doel om in 2023 per project visueel inzichtelijk te maken aan welke duurzaamheidsdoelstellingen dat project bijdraagt. 

Daarbij worden de Sustainable Development Goals (SDG’s) als uitgangspunt genomen, waarbij een project aan één of meer van de 17 SDG’s dient bij te dragen. Deze SDG’s, die door de VN zijn aangenomen voor duurzame ontwikkeling, reiken verder dan alleen aandacht voor het thema energietransitie. Ze hebben ook aandacht voor thema’s als kwaliteit van onderwijs en goede gezondheid en welzijn.

17 SDG goals -  doelen