Big Ass Battery Rentals I B.V.
Big Ass Battery Rentals I B.V.

Big Ass Battery Rentals I B.V.

Portefeuille energie-opslagsystemen

Big Ass Battery Rentals I B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening van maximaal €1.442.000 met een looptijd van 5 jaar. De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig annuïtair afgelost.

Middels deze lening wordt een portefeuille van drie energieopslagsystemen (met een totale aanschafwaarde van
€ 1.770.000) 
aangekocht. De drie energieopslagsystemen zijn gedurende de looptijd volledig verhuurd op contractbasis. 

Totaal geïnvesteerd

€1.442.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€975.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.442.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 30 oktober 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 30 november 2023 om 15:32
Big Ass Battery Rentals I B.V.
Big Ass Battery Rentals I B.V.

Financiering portefeuille energieopslagsystemen


Adres

Collse Heide 12
5674 VN Nuenen

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Big Ass Battery Rentals I B.V. is een Nederlands bedrijf dat zich richt op de langdurige verhuur van energieopslagsystemen en heeft een huurkoopovereenkomst gesloten om drie energieopslagsystemen ter waarde van in totaal € 1.770.000 te verhuren voor een periode van 5 jaar.

Big Ass Battery Rentals I B.V. koopt de energieopslagsystemen bij zusteronderneming Big Ass Battery B.V., de entiteit die verantwoordelijk is voor de productie van de energieopslagsystemen. 

Over de aanbieder

Big Ass Battery Rentals I B.V. is onderdeel van de Big Ass Battery Groep (BAB groep). De BAB groep is een Nederlandse producent van slimme en duurzame energieopslagsystemen. De onderneming bedient een sterk groeiende vraag naar energieflexibiliteit met een zelf ontwikkeld productaanbod. 

Tot op heden heeft de BAB groep 14 energieopslagsystemen verkocht en geleverd met een omzetwaarde van € 5,8 miljoen. Het bedrijf mag met trots gerenommeerde partijen als Van Oord en Reco tot haar klantenbestand rekenen. Op haar huidige productielocatie kan de BAB groep vier energieopslagsystemen per maand produceren. BAB groep heeft naast de reeds geleverde systemen, 27 energieopslagsystemen verkocht met een omzet waarde van € 11,6 miljoen.

De BAB groep verwacht tot en met eind 2024 minimaal 120 energieopslagsystemen te kunnen verkopen of verhuren. Om die reden heeft de BAB groep de ambitie om eind 2023 te verhuizen naar een andere locatie in de omgeving Eindhoven met een hogere productiecapaciteit (productie van 120 energieopslagsystemen in 2024 en 180 energieopslagsystemen in 2025 t.o.v. de maximale productiecapaciteit van 48 energieopslagsystemen op de huidige locatie). 


Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening biedt een rente van 8,00% per jaar met een looptijd van 5 jaar (60 maanden). De obligatielening zal gedurende de looptijd geheel afgelost worden uit de gecontracteerde verhuurinkomsten. 

Uitgevende instelling:

Big Ass Battery Rentals I B.V.

Obligatielening: Minimaal €975.000 en maximaal €1.442.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Annuitair afgelost gedurende de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste en enig pandrecht op de portefeuille energieopslagsystemen, de daaraan verbonden verhuurcontracten, onderhanden werk in de vorm van energieopslagsystemen en onderdelen daarvan in aanbouw of bestelling. 
Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,75 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,75 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €313,07 per obligatie ontvangen op een investering van €253,75.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,43%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Energieopslag verbindt duurzame energieopwekking zoals zonne- en windenergie met duurzame vraag vanuit de industrie, de gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw. Het is daarom een belangrijke schakel in de realisatie van klimaatdoelen, energiezekerheid en energiebetaalbaarheid.

De energieopslagsystemen worden gekenmerkt door het toepassen van bewezen technologie, focus op gebruiksgemak, product-intelligence en duurzaamheid. 

In tegenstelling tot directe concurrenten werkt BAB groep al vanaf het begin met LFP-cellen die veiliger en milieuvriendelijker zijn dan NMC Lithium-ion cellen. Ook assembleert BAB groep haar eigen batterijpakketten vanaf de individuele cel, met een deels gerobotiseerde productielijn.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende huuropbrengsten, wantbetaling of faillissement van klanten van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen*.

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.442.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2023 Big Ass Battery Rentals I B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening