Veelgestelde vragen door investeerders

Veelgestelde vragen door investeerders

Lopende investeringen

In je account op het clientportaal (portaal.duurzaaminvesteren.nl) vind je informatie over je (lopende) investeringen en kan je een jaarlijks overzicht downloaden. Nadat je bent ingelogd, verander je rechtsboven het jaartal naar het gewenste jaartal en klik je vervolgens op het pijltje ernaast om het overzicht te downloaden. 

Voor enkele projecten voeren wij niet de administratie. Neem dan contact op met de uitgevende instelling om een jaaroverzicht te ontvangen.

Een overzicht van jouw investeringen vind je terug in Mijn DuurzaamInvesteren.nl. Log in en ga naar Dashboard.

  • Wanneer je op de oude website meerdere accounts had waarmee je met verschillende Rechtspersonen hebt geïnvesteerd, dan vind je die verschillende investeringen terug onder de betreffende accounts;

  • Om op de nieuwe website jouw investeringen te kunnen bekijken is een migratie e-mail verstuurd met instructie om je wachtwoord te activeren en het identificatie proces te doorlopen via iDIN. Voor vragen over heractivatie van je account op de nieuwe website, zie ook de vragen over mijn Account hierboven. Bij vragen, neem contact op met support@duurzaaminvesteren.nl.

 

Een overzicht van jouw investeringen en geplande uitbetalingen vind je terug in het portaal. Ga naar portaal.duurzaaminvesteren.nl en log in.

In principe niet, je bent een overeenkomst aangegaan voor een lening gedurende een vooraf gestelde looptijd. DuurzaamInvesteren.nl bemiddelt niet in verzoeken om de lening terug te trekken.

Deze worden overgedragen aan de erfgenaam/erfgenamen. De Uitgevende Instelling geeft hiervoor toestemming indien de juiste documenten (verklaring van erfrecht, overlijdensakte etc.) worden aangeleverd. Dit staat per project uitgelegd in de obligatievoorwaarden van het betreffende project.

De obligaties staan op naam van de obligatiehouder. Deze zijn in principe niet verhandelbaar. In geval van uitzonderingen kunnen obligaties worden overgedragen, bijvoorbeeld in geval van overlijden of het investeren voor (klein)kinderen. Hiervoor gebruik je een wijzigingsformulier van de Uitgevende Instelling. DuurzaamInvesteren.nl is geen partij in deze overdracht, maar moet wel geïnformeerd worden. Nieuwe eigenaren van de obligaties moeten een account hebben op DuurzaamInvesteren.nl zodat we de gegevens kunnen overdragen.

Dan neemt de Uitgevende Instelling contact op met de obligatiehouders. Heb je nog geen informatie ontvangen of vragen, dan neem je zelf contact op met de Uitgevende Instelling. Komt de Uitgevende Instelling er niet uit? Dan treedt de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren op namens de obligatiehouders. De Stichting bekijkt de status van het project en stuurt de Uitgevende Instelling aan om alsnog aan de leningvoorwaarden van de obligatiehouders te voldoen. Lees meer op de pagina over Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.

Ik wil investeren

Als je 18 jaar of ouder bent, je een inwoner van Nederland, België of Duitsland bent en een Nederlandse IBAN hebt kan je investeren via DuurzaamInvesteren.nl.

Maak eerst een profiel aan als Natuurlijk persoon. Daarna kan je in jouw profiel een Rechtspersoon toevoegen. Klik op je naam rechtsboven na inlog en selecteer Rechtspersoon om de gegevens in te vullen. Ook kan je ervoor kiezen om tijdens het proces van het investeren een Rechtspersoon aan te maken. Deze slaan wij dan op in jouw profiel. Let op: om te kunnen investeren moet je de UBO aangeven en het rekeningnummer waarvan de betalingen worden gedaan verifiëren.

Het antwoord is nee, DuurzaamInvesteren.nl is geen adviseur, als platform zorgen wij ervoor dat de financieringsvraag is voorzien van transparante informatie. Op basis van deze informatie maak je zelf een beslissing om te investeren. DuurzaamInvesteren.nl verzorgt het investeren en in veel gevallen de administratieve taken tijdens de looptijd van de investering.

De Passendheidstoets is een wettelijk verplichte check om te bepalen of jij als investeerder de dienstverlening van DuurzaamInvesteren.nl begrijpt, de verplichtingen van de aanbieder en de rol van jou als investeerder. We vragen je om een keer per twee jaar de Passendheidstoets te doen.

DuurzaamInvesteren.nl verzorgt het investeringsproces, en in veel gevallen de administratie gedurende de looptijd. Voor de meeste projecten op het platform geldt dat wij hiervoor transactiekosten rekenen. Deze stellen wij vast met de aanbieder op basis van de omvang van het project en de administratieve taken die DuurzaamInvesteren.nl op zich neemt.

De inschrijving en betaling zijn twee losse onderdelen van het investeren. Na inschrijven heb je een aantal dagen om de betaling te voldoen. Is je betaling mislukt? Kijk in je mailbox voor de bevestiging van je inschrijving, daar vind je een betaallink. Na enkele dagen ontvang ook nog een betaalherinnering.

Nee. Obligaties kunnen op naam staan van maar één persoon. De naam van de obligatiehouder moet overeenkomen met de geregistreerde naam op ons platform.  

Dan neemt de Uitgevende Instelling contact op met de obligatiehouders. Heb je nog geen informatie ontvangen of vragen, dan neem je zelf contact op met de Uitgevende Instelling. Komt de Uitgevende Instelling er niet uit? Dan treedt de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren op namens de obligatiehouders. De Stichting bekijkt de status van het project en stuurt de Uitgevende Instelling aan om alsnog aan de leningvoorwaarden van de obligatiehouders te voldoen. Lees meer op de pagina over Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.

Ik heb vragen over mijn account

Als je bij ons hebt geïnvesteerd is de kans groot dat je op op dit moment nog twee aparte inlogs hebt: een op duurzaaminvesteren.nl en een op portaal.duurzaaminvesteren.nl

In de meeste gevallen verzorgt DuurzaamInvesteren.nl de administratie gedurende de looptijd van de leningen. Op portaal.duurzaaminvesteren.nl vind je momenteel nog jouw investeringen terug, de data van de aflossingen en rentebetalingen en de resterende uitstaande bedragen. Hier vind je ook de jaaropgaven ten behoeve van de belastingaangifte.

Er wordt er achter de schermen hard gewerkt om alle gegevens over te zetten naar duurzaaminvesteren.nl. Zodat je nog maar één inlog nodig hebt. Wanneer dit gereed is - naar verwachting eind mei - ontvang je hier per mail meer informatie over. 

Het is wettelijk verplicht om een account aan te maken omdat geverifieerd moet kunnen worden wie er investeert. De verificatie verloopt op onze website via iDIN, een koppeling met je Nederlandse bank waarbij alleen persoonlijke gegevens worden geverifieerd. We krijgen nooit toegang tot je bankgegevens.

Tijdens het accountregistratieproces, of heractivatie van jouw bestaande account in onze nieuwe website, word je eerst als Natuurlijk persoon geregistreerd.

  • Zowel op de oude als de nieuwe website is jouw account persoonlijk als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Rechtspersoon waarmee je investeert.

  • Wanneer je je account registreert zal je als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Rechtspersoon waarmee je investeert gevraagd worden via iDIN te identificeren. Dit doe je via jouw privé bankgegevens. Deze worden verder nergens anders voor gebruikt. Dit is puur voor indentificatie van de vertegenwoordiger van de Rechtspersoon;

  • Vervolgens voer je jouw privegegevens verder in, inclusief privé bankrekeningnummer. De reden hiervoor is dat veel van onze klanten zowel privé als via een Rechtspersoon investeren. Op dit moment is het privé bankrekeningnummer dan ook een verplicht veld;

  • Daarna kun je door rechtsbovenin op jouw naam te klikken en te kiezen voor ‘Rechtspersoon’ de gegevens van jouw Rechtspersoon invullen (of te bevestigen als ze al vooringevuld staan), inclusief de zakelijke bankrekening, om deze later tijdens het investeringsproces te kunnen gebruiken.

Met iDIN bevestig jij jouw identiteit en lever je jouw contactgegevens aan met behulp van jouw eigen bank. Je verleent geen toegang tot jouw betaal- of bankgegevens. Met iDIN lever je alleen je naam, adres, geboortedatum en geslacht aan. Je voornaam, nationaliteit en telefoonnummer moet je zelf invullen in je profiel. De bank waarmee je iDIN uitvoert hoeft niet dezelfde bank te zijn waarmee je wil betalen. Lees meer over iDIN via deze link.
Woon je in het buitenland of heb je een bank waarmee je geen iDIN kan uitvoeren? Neem dan contact met ons op via support@duurzaaminvesteren.nl.

De tenaamstelling van de bankrekening moet overeenkomen met de naam in het account. We kijken daarbij naar initialen, tussenvoegsel en achternaam. We kunnen maar 1 IBAN per account accepteren. Voor zakelijke investeringen vragen we ook altijd de IBAN van de persoon, ook al wordt deze niet gebruikt voor de betaling.

Deze informatie moeten wij uitvragen in het kader van de Wet op het Financieel Toezicht. Wij slaan deze informatie alleen op in het profiel van de website en verwerken het voor geen andere doeleinden dan investeren.

Ga naar Mijn DuurzaamInvesteren.nl en ga naar jouw contactgegevens. Hier kan je je voornaam, nationaliteit en telefoonnummer wijzigen. Wil je je adresgegevens aanpassen? Voer dan opnieuw de iDIN check uit.
Verzorgt DuurzaamInvesteren.nl niet de administratie van jouw lopende investering? Neem dan contact op met de Uitgevende Instelling.

Wijzig je gegevens via Mijn DuurzaamInvesteren.nl op de site.
Heb je een lopende investering? Neem contact op met support@duurzaaminvesteren.nl en dien een verzoek tot wijzigen van betaalgegevens in.

Ga naar inloggen en klik onder de balk waar je je wachtwoord invult op de melding ‘wachtwoord vergeten’. Vul het bij ons bekende e-mailadres voor de wachtwoord resetlink. Klik deze aan en vul een nieuw, veilig, wachtwoord in. Indien je een e-mailadres opgeeft wat niet bekend is bij ons, kunnen we je ook geen wachtwoord resetlink sturen.

  • Als je op de oude website met 1 account via meerdere entiteiten hebt geïnvesteerd, dan zie je al deze investeringen op de nieuwe website terug onder dit account;

  • De gegevens van de laatste Rechtspersoon waarmee je hebt geïnvesteerd, staat vooringevuld onder ‘Rechtspersoon’ in uw overzicht;

  • Je kunt op de nieuwe website onder 1 account investeren als Natuurlijk Persoon en met 1 Rechtspersoon;

  • Mocht je met meerdere Rechtspersonen willen investeren, dan vragen we je om meerdere accounts aan te maken. Dit is mogelijk door verschillende e-mailadressen te gebruiken. Per account vragen we je om wel dezelfde persoongegevens te gebruiken in het iDIN persoonsverificatieproces en de privé bankrekening. Voor verdere toelichting op het accountcreatieproces voor een Rechtspersoon, zie ook de vraag over Rechtspersoon hierboven.

DuurzaamInvesteren.nl

Wij hebben sinds 2013 een vergunning als beleggingsonderneming. DuurzaamInvesteren.nl is een handelsnaam van Crowdinvesting B.V. en staat geregistreerd bij de AFM. Wij hebben onder artikel 2.96 de toestemming voor:
a) Ontvangen en doorgeven orders;
f) Plaatsen zonder plaatsingsgarantie.
Dit betekent dat wij voor een uitgevende instelling de orders van investeerders mogen ontvangen en doorgeven aan de uitgevende instelling. Lees meer op onze pagina over wet- en regelgeving.

Heb je onverhoopt een klacht over onze service? We hopen dat natuurlijk met je op te lossen. Ga naar Contact en vul het formulier in. Geef in het formulier zowel je telefoonnummer en emailadres op zodat we contact met je op kunnen nemen. Jouw klacht wordt opgenomen in ons klachtenregister. Na het ontvangen van je klacht nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Ook goed om te weten: DuurzaamInvesteren.nl is via Crowdinvesting B.V. aangesloten bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Indien we er samen niet uitkomen kan je het Kifid inschakelen.

Een faillissement van DuurzaamInvesteren.nl raakt nooit investeerders: wij houden geen gelden vast. Het sluiten van nieuwe investeringen via het platform is in dat geval niet langer mogelijk en projecten die nog niet succesvol zijn gesloten worden geannuleerd. Reeds betaalde gelden worden automatisch teruggestort naar de investeerders. Vanuit onze AFM-vergunning moeten wij een minimum eigen vermogen aanhouden zodat onze bedrijfsvoering niet in gevaar komt mochten de bedrijfsresultaten onverwachts tegenvallen. Het eigen vermogen rapporteren wij ieder jaar aan de Nederlandsche Bank als onderdeel van het doorlopende toezicht van de DNB.

Crowdinvesting B.V. is in bezit van een MiFiD- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5 miljoen per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5 miljoen. Lees hier meer over op de pagina wet- en regelgeving.