Veelgestelde vragen door ondernemers

Veelgestelde vragen door ondernemers

Financiering zoeken

DuurzaamInvesteren.nl biedt een platform aan bedrijven en projecten die aantoonbaar een bijdrage bieden aan een of meer Sustainable Development Goals, een financieringsbehoefte hebben van minimaal € 250.000 en waarvan op basis van bedrijfsresultaten (minimaal 3 jaar) of door middel van garantstelling een duidelijke inschatting kan worden gemaakt van de financiële situatie.

In de meeste gevallen bieden projecten obligatieleningen aan via ons platform. Er zijn enkele aanbieders van certificaten van aandelen geweest in het verleden.

.

De inrichting van de financieringsvraag is geheel op maat. We kijken met jou naar wat je nodig hebt, op welke manier, of het een junior of senior lening betreft en welke rendementen en looptijden daarbij passen. Dit kan ook gaan om gedeeltelijke financiering. We toetsen of jouw financieringsvraag realistisch is op basis van jouw situatie.

Ja dat kan, hier hebben wij veel ervaring mee en onze systemen zijn erop ingericht om selecte doelgroepen, bijvoorbeeld op basis van postcode, te laten investeren, een bepaald rendement te bieden of de financieringsvraag alleen zichtbaar te maken voor een bepaalde doelgroep. Meer weten over burgerparticipatie? Kijk dan op deze pagina.

De voorbereidende fase is afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie en de snelheid van de reacties op vragen. De aankondigingsfase is altijd 48 uur. Daarna hangt het af van de snelheid van investeren tot de gestelde eindtermijn van de financieringsvraag. Investeerders hebben een bedenktermijn van 4 of 14 dagen, afhankelijk of een project onder de ECSPR- of MifiD- vergunning valt.
Na het sluiten van een project, gaat de obligatielening naar de notaris die de gelden uitbetaalt aan de Uitgevende Instelling. Dit proces duurt gemiddeld 2 tot 3 weken.

Samenwerken met DuurzaamInvesteren.nl

Je draagt met jouw project of bedrijf concreet bij aan één of meer Sustainable Development Goals. Jouw financieringsvraag heeft hier direct betrekking op. Je kan met financiële historie of garantstelling jouw financieringsbehoefte onderbouwen. Je zoekt minimaal € 250.000 financiering.

  1. Voorbereidingsfase – de financieringsbehoefte in kaart brengen, informatie transparant aanbieden, financiële modellen nalopen, financierngsvraag vaststellen, opstellen informatiememorandum

  2. Aankondigingsfase – investmentalert naar DuurzaamInvesteerders, 48 uur voorbereidingstijd op investeringsmogelijkheid

  3. Financiering ophalen – DuurzaamInvesteerders kiezen zelf in welke projecten zij investeren en voor welk bedrag

  4. Succesvol sluiten/ minimum bereikt en afsluiten financieringsronde – bedenktermijn van twee weken van de laatste investeerder gaat in.

  5. Controle door notaris en uitbetalen gelden

  6. Ingangsdatum en looptijd – rente en aflossingen, updates versturen aan DuurzaamInvesteerders over het project

  7. Einde looptijd

Wij zijn een platform en stellen als voorwaarde dat investeerders alle benodigde informatie om een investeringsbeslissing te maken kunnen inzien. Het middel wat we hiervoor gebruiken is het informatiememorandum. We werken met ondernemers en projectontwikkelaars aan het transparant aanbieden van de informatie in het informatiememorandum. DuurzaamInvesteren.nl plaatst de financieringsbehoefte als project op de website, maar promoot deze niet. DuurzaamInvesteren.nl verstuurt een investmentalert naar de DuurzaamInvesteerders met een aankondiging en de link naar de webpagina. DuurzaamInvesteerders besluiten zelf in welke projecten zij investeren en voor welk bedrag. DuurzaamInvesteren.nl verzorgt het proces van investeren en betalen, maar beheert geen gelden. Afhankelijk van de afspraken verzorgt DuurzaamInvesteren.nl ook de administratie gedurende de looptijd van de lening.

Dat kan, we werken samen met diverse intermediairs. Voorwaarde is dat de financieringsvraag ten goede komt aan groei van duurzame bedrijven of duurzame projecten, die aan minimaal één van de Sustainable Development Goals bijdragen.

Financiering ophalen

DuurzaamInvesteren.nl stuurt een investmentalert naar een netwerk van DuurzaamInvesteerders. Zij bepalen zelf in welke projecten zij investeren en voor welk bedrag. In veel gevallen behalen projecten voor de gestelde einddatum het streefbedrag, maar dit is geen garantie. Het kan ook verstandig zijn om zelf een netwerk van potentiële investeerders aan te schrijven.

Nee, DuurzaamInvesteren.nl is neutraal en adverteert niet op specifieke projecten, hiermee volgen we de richtlijnen vanuit de AFM. Als aanbieder mag je wel aandacht genereren voor jouw project op DuurzaamInvesteren.nl.

Looptijd van de financiering

Indien de (obligatie)lening is aangegaan is DuurzaamInvesteren.nl geen partij meer. Wanneer een uitgevende instelling niet aan de betalingsverplichting kan voldoen dient de uitgevende instelling zelf contact op te nemen met de obligatiehouders.  

DuurzaamInvesteren.nl

DuurzaamInvesteren.nl heeft sinds de oprichting in 2013 een vergunning als beleggingsonderneming. In principe werken we als een crowdfundingplatform: particulieren maken een account aan en kiezen zelf waarin zij investeren en voor welk bedrag. Veel crowdfundingplatformen opereerden vanuit de uitzonderingspositie voor platformen zonder vergunning als beleggingsonderneming. Bovendien hebben wij een actief netwerk van investeerders dat wij aanschrijven, voor veel crowdfundingplatformen moet je zelf een actieve wervingscampagne organiseren. Wij noemen onszelf daarom een investeringsplatform.