Projecten

Investeer duurzaam

Projecten

Hier vind je alle actuele en succesvol afgeronde investeringsmogelijkheden.

Afgerond

295 Gefinancierde projecten

Emmett Green Battery 7 B.V.
Emmett Green Battery 7 B.V.

Energie opslagsysteem

Green Battery 7 B.V. (de uitgevende instelling) bied je de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening, verbonden aan de aankoop en exploitatie van een energie opslagsysteem, kortweg EOS. De obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar en biedt een rente van 6,0%.
Totaal geïnvesteerd
€293.000
Minimaal bedrag
€250.000
100%
Streefbedrag
€293.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Lens Inkoop B.V.
Lens Inkoop B.V.

Werkvoorraad zonnestroom systemen (ronde 2)

Lens Inkoop II B.V. bied je de mogelijkheid om te investeren in een 6,5% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar ter financiering van het werkkapitaal. Dit werkkapitaal wordt gebruikt voor het financieren van de werkvoorraad zonnestroomsystemen.
Totaal geïnvesteerd
€350.000
Minimaal bedrag
€100.000
100%
Streefbedrag
€350.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
6,50%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
De Jong Energie B.V.
De Jong Energie B.V.

Zonnepark Daalkampen

De Jong Energie B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,00% junior obligatielening met een looptijd van 4 jaar en 8 maanden ter invulling van de burgerparticipatie, en zo de financiering van het zonnepark Daalkampen.
Totaal geïnvesteerd
€500.000
Minimaal bedrag
€100.000
100%
Streefbedrag
€500.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
56 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Sosimple Solar Investment I B.V.
Sosimple Solar Investment I B.V.

Portefeuille zonnestroom systemen (ronde 7)

Sosimple Solar Investment I B.V. bied je de mogelijkheid om te investeren in een 7,0% senior obligatielening met een looptijd van 2 jaar en 11 maanden waarmee de aankoop, installatie en exploitatie van een  portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van MKB ondernemingen in Zuid-Afrika gerealiseerd zal worden.
Totaal geïnvesteerd
€1.250.000
Minimaal bedrag
€350.000
100%
Streefbedrag
€1.250.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
7,00%
Looptijd
35 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Green Farm Energy 2 B.V.
Green Farm Energy 2 B.V.

Acquisitie grond- en glas tuinbouw zonnestroom systemen

Green Farm Energy 2 B.V. bied je de mogelijkheid om te investeren in een 6,5% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar. De obligatielening wordt aangewend voor de financiering van een stuk grond inclusief de glastuinbouw kas en om het dak geschikt te maken voor de exploitatie van een zonnestroomsysteem. Het dak zal naar verwachting een zonnestroomsysteem van 1,5 MWp huisvesten.
Totaal geïnvesteerd
€842.000
Minimaal bedrag
€750.000
100%
Streefbedrag
€842.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
6,50%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Spectral Enterprise B.V.
Spectral Enterprise B.V.

Groeifinanciering (tranche 2)

Spectral Enterprise B.V. bied je de mogelijkheid om te investeren in een duurzame 7,00% (en mogelijke extra 7,50%) senior obligatielening met een looptijd van 4,50 jaar waarmee werkkapitaal wordt gefinancierd. Om de verdere (internationale) opschaling van haar organisatie en haar software platform oplossingen te accelereren geeft de uitgevende instelling de obligatielening uit.
Totaal geïnvesteerd
€2.192.000
Minimaal bedrag
€500.000
100%
Streefbedrag
€2.192.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
54 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Zunneweide Riessen B.V.
Zunneweide Riessen B.V.

Zonnepark

Zunneweide Riessen B.V. beoogt de obligatielening uit te geven om burgers te laten participeren in het zonnepark. De burgerparticipatie is gemaximeerd op €400.000. Met deze burgerparticipatie blijft het zonnepark ook in de toekomst verzekerd van voldoende maatschappelijk draagvlak.
Totaal geïnvesteerd
€314.000
Minimaal bedrag
€150.000
100%
Streefbedrag
€314.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
84 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
VertiDeli Europe B.V.
VertiDeli Europe B.V.

Groeifinanciering

Voor de uitbreiding van het werkkapitaal en van het personeel geeft VertiDeli Europe B.V. een 7,50% senior obligatielening uit met een looptijd van 3 jaar. De uit te geven obligatielening bedraagt €450.000 en heeft een looptijd van 3 jaar. De rente op de obligatielening bedraagt 7,50% op jaarbasis gedurende de looptijd.
Totaal geïnvesteerd
€450.000
Minimaal bedrag
€300.000
100%
Streefbedrag
€450.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
7,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Lens Inkoop B.V.
Lens Inkoop B.V.

Werkvoorraad zonnestroom systemen (ronde 1)

Lens Inkoop B.V. bied je de mogelijkheid om te investeren in een 6,00% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar ter financiering van het werkkapitaal. Dit werkkapitaal wordt gebruikt voor het financieren van de werkvoorraad zonnestroomsystemen.
Totaal geïnvesteerd
€630.000
Minimaal bedrag
€500.000
100%
Streefbedrag
€630.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
MisterGreen Lease II B.V.
MisterGreen Lease II B.V.

Obligatieprogramma serie 8

Voor de financiering en exploitatie van haar elektrisch wagenpark geeft MisterGreen Lease II B.V. obligaties uit met een rente van 6,0% en een looptijd van 4 jaar. De verplichtingen onder de serie obligaties worden gedekt door incasso van de contractueel vastgelegde leasetermijnen en de restwaarde van de elektrische voertuigen.
Totaal geïnvesteerd
€538.000
Minimaal bedrag
€375.000
100%
Streefbedrag
€538.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Zonneperceel XVII B.V.
Zonneperceel XVII B.V.

Acquisitie zonneperceel

PowerField bied je de mogelijkheid om te investeren in een 6,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar. De financiering zal worden gebruikt voor de aankoop van grond en het geschikt maken van de grond voor de opstallen voor zonnestroom-systemen. 
Totaal geïnvesteerd
€4.052.000
Minimaal bedrag
€2.600.000
100%
Streefbedrag
€4.052.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
MisterGreen Lease II B.V.
MisterGreen Lease II B.V.

Obligatieprogramma serie 7

Voor de financiering en exploitatie van haar elektrisch wagenpark geeft MisterGreen Lease II B.V. obligaties uit met een rente van 6,0% en een looptijd van 4 jaar.De verplichtingen onder de serie obligaties worden gedekt door incasso van de contractueel vastgelegde leasetermijnen en de restwaarde van de elektrische voertuigen.
Totaal geïnvesteerd
€750.000
Minimaal bedrag
€375.000
100%
Streefbedrag
€750.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart