Projecten

Investeer duurzaam

Projecten

Hier vind je alle actuele en succesvol afgeronde investeringsmogelijkheden.

Afgerond

241 Gefinancierde projecten

KiesZon
KiesZon

Kieszon voor de Toekomst

Met de uitgifte van de obligatielening beoogt de uitgevende instelling een bedrag van EUR 15.000.000 op te halen om een deel van de uitgaven ten behoeve van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten.

De rente op de obligatielening bedraagt:

  • 4,5% op jaarbasis voor alle obligatiehouders die geen klant zijn van Greenchoice;
  • 4,5% plus de Bonusrente van 0,5% (in totaal 5,0%) op jaarbasis in een jaar voor obligatiehouders die op een Peildatum klant zijn van Greenchoice.

De Looptijd van de Obligatielening is drie (3) jaar.

100%
Streefbedrag
€15.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Type financieel product
Senior obligatielening
Looptijd
36 maanden
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Zonnepark Maatweg B.V.
Zonnepark Maatweg B.V.

Burgerparticipatie

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €300.000 voor de bouw en exploitatie van zonnepark Maatweg gevestigd in Amersfoort is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Maatweg B.V. met dit resultaat.

100%
Streefbedrag
€300.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Type financieel product
Senior obligatielening
Looptijd
196 maanden
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Windunie Development B.V.
Windunie Development B.V.

Windpark Den Tol

Windpark De Tol geeft een achtergestelde obligatielening uit ter invulling van een burgerparticipatie. Met de opbrengst van de Obligatielening zal een deel van de reeds gemaakte investeringskosten geherfinancierd worden.

De uit te geven Obligatielening biedt een Rente van 5,0% op jaarbasis met een Looptijd van ca. zes (6) jaar en zeven (7) maanden. 

84%
Streefbedrag
€3.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Type financieel product
Junior obligatielening
Looptijd
79 maanden
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
SoSimple
SoSimple

SoSimple Solar Investment I B.V. (Ronde 2)

Sosimple Investment I B.V. beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal €1.000.000 op te halen, om (i) de operationele portefeuille zonnestroomsystemen te herfinancieren en (ii) de realisatie en exploitatie van ca. 2 tot 17 nieuwe zonnestroomsystemen op daken van klanten te financieren.

De obligatielening biedt een rente van 5,75% op jaarbasis met een looptijd van 10 jaar.

80%
Streefbedrag
€1.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,75%
Type financieel product
Senior obligatielening
Looptijd
120 maanden
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Geova Weihoek B.V.
Geova Weihoek B.V.

De Zonneweihoek

Geova Weihoek B.V. is voornemens de obligatielening uit te geven om maximaal €300.000 op te halen om een deel van de bouwkosten van de Zonneweihoek te financieren.

De obligatielening biedt een rente van 5,0% op jaarbasis. Gedurende de looptijd (15 jaar) wordt de obligatielening op basis van een annuïtair schema afgelost. 


100%
Streefbedrag
€300.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Type financieel product
Junior obligatielening
Looptijd
180 maanden
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Ecorus
Ecorus

Zonnepark Noordveen B.V.

Zonnepark Noordveen B.V. beoogt de obligatielening uit te geven om burgers te laten participeren in het Zonnepark Noordveen. De burgerparticipatie is gemaximeerd op €160.000. Met deze burgerparticipatie blijft het Zonnepark ook in de toekomst verzekerd van de steun van omwonenden.

De obligatielening wordt uitgegeven door Zonnepark Noordveen B.V., en betreft een achtergestelde obligatielening met een looptijd van 14 jaar. De obligatielening biedt een rente van 5,0% op jaarbasis.


100%
Streefbedrag
€160.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Type financieel product
Junior obligatielening
Looptijd
168 maanden
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
NL MAB B.V.

NL MAB B.V. - Portefeuille Zakelijk Laadpalen

NL MAB SPV1 B.V. beoogt met de uitgifte van de senior obligatielening zowel 230 operationele laadpalen over te nemen van het moederbedrijf NL MAB die de laadpaallocaties eerder heeft ontwikkeld alsook de financiering van 140 nieuwe laadpalen. 

De obligatielening biedt een rente van 5,0% per jaar met een looptijd van 5 jaar (60 maanden). Gedurende de looptijd wordt de obligatielening geheel afgelost. 

100%
Streefbedrag
€925.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Type financieel product
Senior obligatielening
Looptijd
60 maanden
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Moerman Energie B.V.
Moerman Energie B.V.

Biomassa Project Maasbree

Dit project is succesvol gesloten
Investeer nu, ontvang 6,0% rente en steun de ontwikkeling van een nieuwe duurzame energiebron in Nederland! Kwekerij Moerman B.V biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening (géén achterstelling) verbonden aan een biomassa project op het terrein van Kwekerij Moerman.

100%
Streefbedrag
€875.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Type financieel product
Senior obligatielening
Looptijd
108 maanden
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Oosterschelde Tidal Power 2 B.V.
Oosterschelde Tidal Power 2 B.V.

Tocardo

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €850.000 voor de financiering van de exploitatie van het Oosterschelde getijdenstroomproject is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Oosterschelde Tidal Power 2 B.V. met dit resultaat.

100%
Streefbedrag
€850.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Type financieel product
Senior obligatielening
Looptijd
61 maanden
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
De Jong Energie B.V. - Zonnepark Daalkampen
De Jong Energie B.V.

De Jong Energie B.V. - Zonnepark Daalkampen

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €500.000 verbonden aan de financiering van een deel van de investeringskosten van het operationele Zonnepark Daalkampen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder De Jong Energie B.V. met dit resultaat.
100%
Streefbedrag
€500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Type financieel product
Obligatielening
Looptijd
56 maanden
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Junior Ronde 2)
 SoSimple Solar Investment I B.V.

Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Junior Ronde 2)

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €319.000 verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.
100%
Streefbedrag
€319.000
Rentevergoeding op jaarbasis
7,50%
Type financieel product
Obligatielening
Looptijd
60 maanden
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
BEE Haarweg B.V.- Zonnepark
BEE Haarweg B.V.

BEE Haarweg B.V.- Zonnepark

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €133.500 verbonden aan de herfinanciering van een deel van de realisatiekosten in het zonnepark is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder BEE Haarweg B.V. met dit resultaat.
100%
Streefbedrag
€133.500
Rentevergoeding op jaarbasis
4,75%
Type financieel product
Obligatielening
Looptijd
180 maanden
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start