Projecten

Investeer duurzaam

Projecten

Hier vind je alle actuele en succesvol afgeronde investeringsmogelijkheden.

Afgerond

307 Gefinancierde projecten

Sing Solar Power Pte. Ltd
Sing Solar Power Pte. Ltd

Zonnestroomsysteem

Sing Solar Power Ltd Pte. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een zonnestroomsysteem. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. De obligatielening wordt gedurende de looptijd halfjaarlijks annuïtair afgelost en aan het eind van de looptijd middels een herfinanciering.
Totaal geïnvesteerd
€100.000
Minimaal bedrag
€90.000
100%
Streefbedrag
€100.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Healthy Fridge Lease B.V.
Healthy Fridge Lease B.V.

Groeifinanciering (ronde 1)

Healthy Fridge Lease B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 7,50% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar. De inkomsten uit de uitgifte van de obligatielening zullen aangewend worden om de bestaande portefeuille fridges te herfinancieren.
Totaal geïnvesteerd
€250.000
Minimaal bedrag
€200.000
100%
Streefbedrag
€250.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
7,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Trio Battery Solutions B.V.
Trio Battery Solutions B.V.

Groeifinanciering

Trio Battery Solutions B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van een deel van de ontwikkelingskosten van Ready To Build energieopslagprojecten.
Totaal geïnvesteerd
€1.693.750
Minimaal bedrag
€1.200.000
100%
Streefbedrag
€1.693.750
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
MisterGreen Lease II B.V.
MisterGreen Lease II B.V.

Financiering elektrisch wagenpark - Serie 16

Voor de financiering en exploitatie van haar elektrisch wagenpark geeft MisterGreen Lease II B.V. obligaties uit met een rente van 7,00% en een looptijd van 4 jaar.De verplichtingen onder de serie obligaties worden gedekt door incasso van de contractueel vastgelegde leasetermijnen en de restwaarde van de elektrische voertuigen.
Totaal geïnvesteerd
€516.000
Minimaal bedrag
€375.000
100%
Streefbedrag
€516.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
7,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Taru Solar 1 B.V.
Taru Solar 1 B.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

Taru Solar 1 B.V. biedt je de mogelijkheid om deel te nemen in de financiering van een deel van de realisatie- en exploitatiekosten van één zonnestroomsysteem. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. 
Totaal geïnvesteerd
€2.148.000
Minimaal bedrag
€1.700.000
100%
Streefbedrag
€2.148.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Entoria Generación Solar, S.A. de C.V.
Entoria Generación Solar, S.A. de C.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

Entoria Generación Solar, S.A. de C.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een portefeuille zonnestroomsystemen. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een looptijd van 10 jaar. De obligatielening wordt gedurende de looptijd per kwartaal annuïtair geheel afgelost.
Totaal geïnvesteerd
€1.130.000
Minimaal bedrag
€700.000
100%
Streefbedrag
€1.130.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Videra Solar 3 B.V.
Videra Solar 3 B.V.

Portefeuille zonnestroom systemen (ronde 2)

Videra Solar 3 B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de realisatie van de tweede fase van een zonnestroomsysteem van in totaal 6,0 MWp opgesteld vermogen.


Totaal geïnvesteerd
€1.898.500
Minimaal bedrag
€1.200.000
100%
Streefbedrag
€1.898.500
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Wattson Power B.V.
Wattson Power B.V.

Werkvoorraad financiering (ronde 4)

Wattson Power B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 1 jaar ter financiering van het werkkapitaal. Dit werkkapitaal wordt gebruikt voor het financieren van de werkvoorraad en het faciliteren van de groei van de organisatie.
Totaal geïnvesteerd
€1.000.000
Minimaal bedrag
€800.000
100%
Streefbedrag
€1.000.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
12 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Wattson Power B.V.
Wattson Power B.V.

Werkvoorraad financiering (ronde 3)

Wattson Power B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 1 jaar ter financiering van het werkkapitaal. Dit werkkapitaal wordt gebruikt voor het financieren van de werkvoorraad en het faciliteren van de groei van de organisatie.
Totaal geïnvesteerd
€1.499.000
Minimaal bedrag
€1.200.000
100%
Streefbedrag
€1.499.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
12 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Sosimple Solar Investment I B.V.
Sosimple Solar Investment I B.V.

Portefeuille zonnestroom systemen (ronde 8)

Sosimple Solar Investment I B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar en 7 maanden. Middels deze lening wordt de aankoop, installatie en exploitatie van een uitbreiding van een portefeuille zonnestroomsystemen gerealiseerd. De systemen worden geplaatst op daken van bedrijven en blijven eigendom van Sosimple. De installaties en langlopende inflatie-gekoppelde klantcontracten dienen als zekerheid.
Totaal geïnvesteerd
€976.000
Minimaal bedrag
€350.000
100%
Streefbedrag
€976.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
43 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Giga Storage B.V.
Giga Storage B.V.

Groeifinanciering

Giga Storage B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% junior obligatielening met een looptijd van 2 jaar ter financiering van haar groeiplannen. De uitgevende instelling heeft een uitgebreide pipeline aan grootschalige energieprojecten die zij wil ontwikkelen. 
Totaal geïnvesteerd
€1.925.000
Minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Streefbedrag
€1.925.000
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
MisterGreen Lease II B.V.
MisterGreen Lease II B.V.

Financiering elektrisch wagenpark - Serie 15

Voor de financiering en exploitatie van haar elektrisch wagenpark geeft MisterGreen Lease II B.V. obligaties uit met een rente van 7,00% en een looptijd van 4 jaar.De verplichtingen onder de serie obligaties worden gedekt door incasso van de contractueel vastgelegde leasetermijnen en de restwaarde van de elektrische voertuigen.
Totaal geïnvesteerd
€706.500
Minimaal bedrag
€375.000
100%
Streefbedrag
€706.500
100%
Rentevergoeding op jaarbasis
7,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart