Beleggen 'binnen of buiten AFM toezicht', hoe zit dat precies?

Terug naar overzicht

DuurzaamInvesteren.nl heeft een AFM-vergunning; waarom toch de AFM-melding (‘de balk’) bovenaan de pagina? Simpel, zo is de wet in Nederland. 

Hieronder volgt een korte toelichting.

DuurzaamInvesteren.nl heeft een AFM-vergunning als beleggingsonderneming
De AFM-vergunning ziet toe op de kwaliteit van het management, de organisatie en de procedures.

Wij hebben bewust gekozen voor één van de zwaarste vormen van doorlopend toezicht. Zo bent u verzekerd van een professionele en transparante dienstverlening. In Nederland zijn er slechts twee van deze vergunningen aan crowdfunding platformen afgegeven. U vindt ons (Crowdinvesting B.V.) terug in het register van de AFM.

Als onderdeel van de vergunningsaanvraag zijn de bestuurders getoetst op hun geschiktheid om de onderneming te leiden. Tevens zijn ook onze bedrijfsprocessen, financiële planning en website gescreend door de AFM en DNB. Daarnaast worden er aan DuurzaamInvesteren doorlopende eisen gesteld met betrekking tot o.a. management, informatievoorziening, vergoedingenbeleid, beloningsbeleid, eigen investeringen, belangenconflicten en meer. Maandelijks rapporteren wij aan de AFM en periodiek aan DNB.

Charco & Dique (www.charcoendique.nl) is onze externe compliance adviseur en voert periodiek controles uit op onze organisatie en procedures.

Melding vrijstelling prospectusplicht (de ‘balk’)
De ‘balk’ betreft de vermelding dat de propositie vrijgesteld is van de prospectusplicht. Investeringsaanbiedingen aan het publiek dienen in Nederland vergezeld te worden van een door de AFM goedgekeurd prospectus tenzij er een vrijstelling van toepassing is. De meest bekende vrijstelling is de grens van €5 miljoen (tot 30 september 2017 was deze €2,5 miljoen). In het kort: indien met de aanbieding een kleiner bedrag dan €5 miljoen wordt opgehaald, dan is deze automatisch vrijgesteld van de prospectusplicht.

Het idee achter de vrijstelling is dat de AFM begrip heeft voor het feit dat voor relatief kleine aanbiedingen het maken van een prospectus onnodig tijdrovend en duur zou kunnen zijn.

Wanneer een vrijstelling van toepassing is, eist de AFM wel dat dit duidelijk bekend wordt gemaakt. De AFM schrijft in detail voor hoe deze vrijstellingsvermelding – de ‘balk’ bovenaan de pagina – vertoond dient te worden. U zou deze balk dus ook bij andere websites mogen verwachten, maar helaas houdt nog niet iedereen zich aan deze regels.

Wat betekent dit voor u als belegger?
Deze vrijstellingsvermelding zegt niets over de kwaliteit van de propositie, maar informeert u enkel over het feit dat deze is vrijgesteld van de verplichting om een door de AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

U zult dus als belegger te allen tijde een persoonlijke afweging moeten maken of een belegging voor u passend is.

DuurzaamInvesteren.nl stelt eisen aan aanbieders
DuurzaamInvesteren.nl ziet erop toe dat aanbieders bij het plaatsen van een propositie ook een gedegen informatiememorandum ter beschikking stellen, zodat beleggers zich kunnen informeren.

Wij vinden het belangrijk dat u de juiste informatie heeft om een aanbieding te kunnen beoordelen. Daarom wijzen wij er u graag op dat, wanneer u informatie mist, u altijd de mogelijkheid heeft om uw vraag of vragen rechtstreeks aan de aanbieder te stellen!

Het DuurzaamInvesteren.nl team

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam investeren? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.