Belasting over je beleggingen, hoe werkt het nu precies?

Belastingaangifte 2023

Hoe werkt het: belasting over je beleggingen

Eind 2023 is door de Tweede Kamer het nieuwe Belastingplan 2024 aangekondigd. Vanaf 2024 geldt een nieuwe methode voor de belasting. Welke gevolgen heeft dit voor je beleggingen en je belastingaangifte 2023?

Publicatiedatum: 27 February, 2024

De belastingvrijevoet 

Je eigen vermogen, waaronder je spaargeld en je beleggingen, valt in box 3. Als je in je eentje bent, heb je een vrijstelling van 57.000 euro over het totaal van je eigen vermogen in box 3. Daarover hoef je geen belasting te betalen. Met je fiscale partner geldt een vrijstelling van € 114.000. Als je binnen die vrijstelling belegt, hoef je geen belasting te betalen.  

Groenvrijstelling 

Daarnaast kun je overwegen om gebruik te maken van Groenfondsen. Groenfondsen zijn beleggingsfondsen die investeren in groene projecten. Er zijn niet veel groenfondsen die vallen onder de groenvrijstelling. Fondsen die er wel onder vallen, staan niet altijd open voor nieuwe beleggers. Want het Groenfonds gaat dicht als er geen nieuwe projecten zijn om te financieren. Heb je een Groenfonds gevonden die valt onder de groenvrijstelling, dan kun je nog eens extra beleggen zonder daar belasting over te betalen. Kom je daarboven, dan betaal je wel belasting. Daarnaast, met ingang van 1 januari 2025 wordt de vrijstelling voor groene beleggingen per persoon verlaagd van € 65.072 naar € 30.000. Meer informatie over Groene beleggingen, klik hier 

Nieuwe belastingmethode 

Met de nieuwe belastingmethode is de belasting die je betaalt over je spaargeld lager dan over je beleggingen. Het rendement van sparen is namelijk lager in vergelijking tot beleggen. De Belastingdienst kijkt hierbij niet naar je echte rendement, maar het fictieve rendement. Het fictieve rentepercentages in 2024 voor banktegoeden is 1,03% en voor beleggingen en andere bezittingen 6,04%. Hier wordt in 2024 vervolgens 36% belasting geheven over het rendement dat niet onder de vrijstelling valt.  

Met bovenstaande informatie heb je in grote lijnen de belangrijkste wijzigingen te pakken, vind alle details op de website van de Belastingdienst.