Investment Analyst Rick aan het woord: Waar let je op met investeren?

Blog

Investment Analyst Rick aan het Woord: Waar let je op met investeren?

Iedere DuurzaamInvesteerder maakt een investeringskeuze op zijn eigen manier. Hoe beoordeelt u als niet-professionele belegger een propositie? Waar baseert u de keuze om te investeren op? Investment Analyst Rick legt uit.

Publicatiedatum: 15 December, 2022

Uit een survey onder DuurzaamInvesteerders op ons platform blijkt dat ze investeringskeuzes maken op basis van de volgende criteria; duurzaamheid, rendement, risicoprofiel en vertrouwen in het project of de ondernemer. In dit artikel licht ik het beoordelen van een risicoprofiel verder uit.

DuurzaamInvesteerders beoordelen zelf of een investering en de bijhorende criteria bij hun situatie past. Via DuurzaamInvesteren.nl worden regelmatig obligatieleningen aangeboden. Iedere obligatielening heeft een eigen risicoprofiel. Deze wordt vaak omschreven met termen als zekerheden, juniorlening, seniorlening en/of trackrecord. Daarom licht ik een aantal aspecten van een obligatielening en risicoprofiel beoordeling uit, die u kan meenemen in uw investeringsoverweging.

Zekerheden

Voorbeelden van zekerheden zijn een gebouw dat eigendom is van de uitgevende instelling of een verhuurcontract van een machine die de uitgevende instelling met klanten is overeengekomen. Zekerheden waaraan in obligatievoorwaarden wordt gerefereerd dekken mogelijk een deel van het risico voor een investeerder af, omdat ze een bepaalde waarde vertegenwoordigen. In het geval dat een uitgevende instelling niet aan betalingsverplichtingen kan voldoen, kunnen obligatiehouders (afhankelijk van de gestelde obligatievoorwaarden) aanspraak maken op de waarde van gestelde zekerheden. Denk aan aanspraak op de waarde van het gebouw bij verkoop of op toekomstige inkomsten als gevolg van een verhuurcontract. Deze waarde wordt dan verdeeld over de obligatiehouders.

Senioriteit van de obligatielening

Als potentiële investeerder is het van belang u te verdiepen in de gestelde obligatievoorwaarden. Zo maakt u een risico inschatting voor het geval de uitgevende instelling onverhoopt niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Wanneer een obligatielening junior is, houdt dit in dat een senior financier (veelal banken en/of fondsen) voorrang heeft op de junior bij terugbetaling van de lening. Mocht u als junior obligatieleninghouder zekerheden te gelde willen maken, dan gaat de senior houder voor. U verdiepen in onder andere de senioriteit van de lening helpt om een inschatting te maken van het potentiële risico dat u als investeerder loopt.

Rendement en looptijd

Buiten het risicoprofiel is het als investeerder goed om rekening te houden met triviale aspecten zoals het geboden rentepercentage en/of de looptijd. Obligatieleningen hebben een beperkte verhandelbaarheid gedurende de looptijd. Hierdoor is het niet mogelijk om uw investering voor het einde van de looptijd terug te krijgen. Beoordeel voordat u investeert goed of u de geïnvesteerde gelden kunt missen tot het einde van de looptijd en of het geboden rentepercentage in verhouding staat tot het risico.

 Informatievoorziening

Wij vragen uitgevende instellingen om alle relevante informatie over de aangeboden obligatielening zo compleet en transparant mogelijk op ons platform te presenteren. De obligatievoorwaarden zijn altijd vermeld in het informatiememorandum op de propositiedetailpagina van de desbetreffende propositie. Raadpleeg naast de geboden informatie ook alternatieve informatiebronnen, indien nodig.

Bepaal altijd zelf in welk type project u wilt investeren, welke voorwaarden bij uw situatie passen en of u de risico's tegen het geboden rentepercentage op vindt wegen, voordat u investeert. Het risico dat bij u past bepaalt u als investeerder immers zelf. Maak daarom een bewuste keuze.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe investeringskansen door een profiel aan te maken